avocat specializat in drept civil, executari silite si drept penal

Facebook

Twitter

Copyright 2019 Avocatum.ro.
Toate drepturile rezervate.

8:00 - 19:00

În fiecare zi lucrătoare

0751.118.404

Pentru consultanță

Facebook

Search
Menu

Exercitarea unei activități medicale independente, în același timp în care o persoană colaborează cu o altă societate, dar se află în concediu medical

Supun atenției următoarea problemă cu care societatea mea s-a întâlnit de curând: Obiectul nostru de activitate este prestare de servicii de marketing și publicitate servicii medicale, colaborând pentru sfaturi pertinente cu medici din mai multe categorii, cu care, de altfel, avem încheiate contracte de prestări servicii. De puțin timp, medicul B. Enea se află în concediu medical, neputând exercita activitate pentru societatea noastră, însă am aflat că acesta are un cabinet individual de stomatologie, desfășurând activitate independent în tot acest timp. Aș dori o opinie legală referitoare la posibilitatea de a-l trage la răspundere pe acest medic, pentru acoperirea prejudiciilor create. Vă trimit...

Continue reading

Contractul de închiriere, între teorie și aplicabilitate practică

Bună ziua, Supun atenției dumneavoastră, următoarea situație: Avem 3 apartamente moștenite de curând, motiv pentru care intenționăm, din dorința de a le fructifica, să le oferim spre închiriere/ locațiune. Am citit succint pe Internet, cum, în egală măsură, am vorbit și cu persoanele apropiate, și am dedus că un eventual contract de închiriere ar fi mai favorabil decât unul de locațiune, însă nu am înțeles cu exactitate considerentele pentru care s-a ajuns la această concluzie. Pe de altă parte, ni s-a spus că, pentru a nu plăti la organele fiscale impozit pentru închirierea apartamentelor, să redactăm două contracte, respectiv unul de comodat și unul...

Continue reading

Cât timp a fost reținut de către procuror, asupra soțului meu au fost puse presiuni

Bună ziua, Împotriva soțului meu, în dimineața din 27.03.2017, s-a luat măsura preventivă a reținerii. În acest sens, vă trimit atașată ordonanța primită, cu mențiunea că îmi cer scuze pentru neclaritatea scanării. După ce au trecut orele în care era reținut de către procuror, a venit acasă și mi-a spus că motivul principal pentru care împotriva lui s-a dispus această măsură este pentru a-și da seama de consecințele ce s-ar putea răsfrânge asupra lui în cazul în care nu spune tot ce știe și nu numai de partenerul său de afaceri, prieten și cunoștință de familie. Precizez că soțul meu nu a spus...

Continue reading

Mă poate concedia angajatorul atât timp cât sunt în concediu medical?

Bună ziua! Care este baza legală prin care angajatorul nu poate înceta de drept un contract de muncă pe perioada nedeterminată prin lege specială atât timp cât angajatul este în concediu medical? Întrebare adresată de Florin Utoiu   Bună ziua, domnule Florin Utoiu! Cu privire la întrebarea adresată, evidențiem următoarele: Temeiul legal pentru care angajatorul nu poate dispune concedierea unei persoane cât timp contractul pe durată nedeterminată este în vigoare și aceasta se află în concediu medical, se regăsește în art. 60 alin. (1) lit. a) din Codul muncii. Astfel, întregul art. 60 din același Cod, printre care și dispoziția despre care am făcut vorbire...

Continue reading

Cum pot contesta deciziile de impunere accesorii ce nu mi-au fost comunicate?

Stimați domni, Din anul 2008 desfășor activitate liberală prin intermediul unui PFA. Am depus anual toate declarațiile pentru calcularea impozitului pe venituri și a contribuției CASS. Am plătit regulat contribuțiile, fără a înregistra vreo întârziere, pe toată perioada dintre 2008 și martie 2017. Acum două săptămâni, însă, am primit o notificare din partea ANAF, potrivit căreia aș fi obligată să plătesc din urmă aproximativ 55000 Lei, cu titlu de CASS neachitat aferent anilor 2008-2012. În această notificare se face referire la anumite decizii de impunere accesorii emise din oficiu de CASS, însă acele decizii nu mi-au fost niciodată comunicate. Vă rog respectuos să...

Continue reading

Sunt incidente dispozițiile privind nulitatea absolută dacă prima instanța a menționat greșit data pronunțării hotărârii?

Bună ziua. Supun atenției dumneavoastră următoarea situație ivită pe parcurcul procesului. Societatea pe care o administrez, E.P. S.R.L. a livrat marfă către V. S.R.L, în schimb, debitoarea neînțelegând să achite în integralitate contravaloarea facturilor fiscale. Drept urmare, în evidențele noastre contabile, societatea comercială V. S.R.L. înregistrează și în acest moment un debit restant în cuantum de 9.234,92 lei. Termenul scadent al facturilor fiscale a fost depășit, societatea-creditoare a înaintat somație de plată în conformitate cu dispozițiile legale, urmând ca ulterior să investească instanța cu o cerere de chemare în judecată întemeiată pe dispozițiile privind ordonanța de plată. În primă instanță am obținut admiterea cererii,...

Continue reading

Constituie încălcarea solemnității ședinței dacă am avut un limbaj indecent față de procuror pe holul instanței?

În dimineața din 7 martie 2017, la Judecătoria sectorului 3 București, deranjat fiind de atitudinea necuviincioasă a procurorului din sala de ședință, l-am așteptat pe holurile instanței, aproape de ieșire, și i-am adresat câteva cuvinte ce pot fi interpretate în sens ofensator. După o săptămână, respectiv la 14 martie, am fost chemat la parchet și mi s-a pus în vedere că sunt acuzat de săvârșirea infracțiunii de încălcarea solemnității ședinței, pe motiv că i-am adresat cuvinte jignitoare procurorului în sala de judecată și, în acest fel, am tulburat buna desfășurare a ședinței. Precizez că cele dintâi relatate au avut loc la ieșirea...

Continue reading

Prietenul meu, profitând de neatenția organelor de ordine, a părăsit instanța după ce împotriva lui s-a dispus măsura arestării preventive

Bună ziua, domnilor avocați! Împotriva prietenului meu, la data de 15.03.2017, s-a dispus, de către Curtea de Apel București, măsura arestării preventive, pentru o perioadă de 30 de zile. Acesta, în nume personal, a formulat contestație împotriva încheierii de ședință, însă nu a avut răbdare să se soluționeze cererea, motiv pentru care, profitând de neatenția organelor de ordine, a părăsit instanța de judecată. Menționez că a revenit de bunăvoie, în aproximativ o oră, conștient fiind de consecințele ce s-ar putea răsfrânge asupra procesului în desfășurare. În momentul de față, este acuzat de săvârșirea infracțiunii de evadare, deși împotriva lui nu s-a pronunțat nicio...

Continue reading

Contractul de management, act adițional la contractul individual de muncă

Bună ziua! Sunt angajată în cadrul unei societăți comerciale și conducerea companiei la care lucrez a hotărât încheierea unor contracte de management drept acte adiționale la contractele individuale de muncă. Aș dori să știu dacă acest contract de management întrunește condițiile de valabilitate necesare și care sunt consecințele lui? Întrebare adresată de Andreea P. Bună ziua, doamnă Andreea. Vă mulțumim pentru interesul acordat serviciilor noastre. Trăsătura caracteristică fundamentală a contractului individual de muncă este relația de subordonare caracterizată prin prestarea muncii sub autoritatea angajatorului, care are puterea de a da ordine și directive salariatului, de a controla îndeplinirea sarcinilor de serviciu și de...

Continue reading

Obligativitatea achitării remunerației aferente difuzării fonogramelor în spațiile publice

Stimați domni, numele meu este Alexandru M. și sunt administratorul unei societăți comerciale ce are ca obiect de activitate comerțul cu diferite produse naturiste. Societatea își desfășoară activitatea în Vitan Mall, București. De puțin timp, am primit o notificare din partea Uniunii Producătorilor de Fonograme din România, prin care suntem obligați să achităm remunerația cuvenită pentru faptul că difuzăm muzică ambientală în incinta magazinului, începând cu anul 2010 (anul începerii activității) și până în prezent, sumă actualizată cu indicele inflației, altfel vom fi dați în judecată. Vă rugăm să ne ajutați cu o opinie legală referitoare la această problemă, respectiv cu privire...

Continue reading