Urmareste-ne
  >  Opinii juridice   >  Drept civil   >  A izbucnit un incendiu la mașină. Ce pot face să-mi recuperez prejudiciul?

A izbucnit un incendiu la mașină. Ce pot face să-mi recuperez prejudiciul?

Bună ziua! A izbucnit un incendiu cu flacără deschisă la partea din față a autoturismului personal, în garaj fiind, iar incendiul a afectat autoturismul soției, parcat lângă, și o mică parte din clădire.

În dovedirea acestui lucru dețin procesul-verbal de intervenție emis de Inspectoratul pentru Situații de Urgență în care se menționează că sursa probabilă a incendiului a fost un scurt-circuit electric.

Autoturismul nu era asigurat facultativ. Mă interesează să programez o întâlnire cu un avocat specializat în drept civil din cadrul societății dumneavoastră de avocatură. Cum să procedez?

Aspectul asupra căruia doresc să discutăm constă în modalitatea de recuperare a prejudiciului produs în urma acelui incendiu – aproximativ 30.000 euro.

Întrebare adresată de Mitran. G.

 

Bună ziua, domnule Mitran! Vă mulțumim pentru interesul acordat serviciilor noastre juridice.

Cu privire la stabilirea unei întâlniri cu unul dintre avocații noștri specializați în drept civil, vă rugăm apelați numărul de telefon afișat în partea de sus a website-ului ori pe pagina contact. La celălalt capăt al firului, există mereu un coleg disponibil, pregătit să stabilească o întâlnire cu un avocat.

În legătură cu demersurile ce se impun a fi efectuate în cauză, prin raportare la documentele atașate, precizăm următoarele:

Observăm din expertiza efectuată că incendiul a fost provocat de o defecțiune de natură electrică, generată de un posibil scurtcircuit pe cablajul conectat permanent, în tandem cu acumulatorul.

În continuare, arătăm în ce măsură avem deschisă calea civilă în pretenții pentru recuperarea contravalorii bunului cu defecte, respectiv a celorlalte bunuri deteriorate, de la producătorul acelui bun.

În acest sens, precizăm că există două tipuri de acțiuni pe care le putem promova, și anume:

1. o acțiune în pretenții întemeiată pe răspunderea contractuală pentru viciul ascuns al unui bun, viciu care face acel bun de nefolosit;

2. o acțiune în pretenții întemeiată pe răspunderea delictuală pentru pagubele suferite din cauza unui bun afectat de vicii.

Primul tip de acțiune izvorăște din garanția contractuală pentru vicii legate de un bun cumpărat și are ca temei prevederile art.1707-1715 din Codul civil, iar cel de al doilea tip de acțiune are ca temei răspunderea civilă delictuală 1375-1380, coroborat cu Legea 240/2004 privind răspunderea producătorilor pentru pagubele generate de produsele cu defecte.

Poate prezintă interes și: Vicii ascunse în cazul vânzării de mașini second-hand. Remedii

Raportat la cauza de față, în măsura în care se solicită contravaloarea bunului defect, care urmare a unor vicii de proiectare ori producție ce au dus la o scurt-circuitare a unor componente electrice și la incendierea autoturismului [ incendiu ], aveți deschisă calea în răspundere civilă contractuală pentru viciile ascunse.

Cât timp însă autoturismul incendiat [ incendiu ] a afectat și alt autoturism din jur, respectiv a produs distrugerea unor bunuri importante, avem deschisă și calea în răspunderea civilă delictuală pentru prejudiciul cauzat de lucruri, coroborat cu prevederile Legii 240/2004, cu anumite mențiuni pe care urmează să le facem în continuare.

Din întregul cuprins al Legii 240/2004, lege care este o aplicare a Directivei 2005/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 mai 2005 privind practicile comerciale neloiale ale întreprinderilor de pe piața internă față de consumatori și de modificare a Directivei 84/450/CEE a Consiliului, observăm cum acesta vizează o extindere a răspunderii producătorilor pentru bunurile puse în circulație publică, răspundere care anterior se limita dosar la garanția contractuală pentru vicii. Prin această lege, producătorul răspunde atât față de cumpărător, cât și de terți pentru pagubele pe care produsul realizat de el cu defecte, le-a cauzat altor bunuri ori persoanelor vătămate.

Această concluzie se desprinde din prevederile art. 3-9 din Legea 240/2004:

Art. 3 – În condițiile prezentei legi, producătorul răspunde pentru prejudiciul actual și pentru cel viitor, cauzate de defectul produsului său.

Art. 4 – Răspunderea producătorului nu este limitată în situația în care paguba este determinată, cumulativ, de defectul produsului și de acțiunea sau omisiunea unei terțe persoane. Această dispoziție nu aduce atingere dreptului producătorului de a promova acțiuni în justiție împotriva terțului, în condițiile legii.(…)

Art. 6 – Pentru angajarea răspunderii civile a producătorului, persoana prejudiciată trebuie să facă dovada pagubei, a defectului și a raportului de cauzalitate dintre defect și pagubă.

Art. 7 – (1) Producătorul este exonerat de răspundere, conform prevederilor prezentei legi, dacă dovedește unul dintre următoarele aspecte:

a) nu el este cel care a pus produsul în circulație;

b) în funcție de împrejurări, defectul care a generat paguba nu a existat la data la care produsul a fost pus în circulație sau a apărut ulterior punerii în circulație a produsului, din cauze neimputabile lui;

c) produsul nu a fost fabricat pentru a fi comercializat sau pentru orice altă formă de distribuție în scop e