Urmareste-ne
  >  Opinii juridice   >  Achiziții publice   >  Achiziții publice. Orientările Comisiei Europene în contextul COVID-19

Achiziții publice. Orientările Comisiei Europene în contextul COVID-19

Dacă până acum am analizat acte normative precum OUG 32/2020 privind modificarea și completarea OUG 30/2020 sau OUG 33/2020 privind unele măsuri fiscale și modificarea unor acte normative, astăzi expunem orientările Comisiei Europene pentru utilizarea cadrului privind achizițiile publice în situațiile de urgență legată de criza COVID-19 (2020/C 108 1/01).

Opțiuni și mecanisme de flexibilitate prevăzute în cadrul privind achizițiile publice

COVID-19 este o criză medicală care necesită soluții rapide, inteligente și îndemânare în tratarea unei creșteri imense a cererii de bunuri și servicii similare, având în vedere că anumite lanțuri de aprovizionare sunt perturbate, iar autoritățile/entitățile contractante din statele membre se află în prima linie în ceea ce privește majoritatea acestor bunuri și servicii.

Comisia explică, prin intermediul orientării, ce opțiuni și mecanisme de flexibilitate sunt disponibile în cadrul Uniunii Europene (“UE”) privind achizițiile publice în vederea achiziționării de bunuri, servicii și lucrări necesare pentru a face față crizei cauzate de pandemia COVID-19.

Cu titlu general, în situația actuală, autoritățile/entitățile contractante pot lua în considerare mai multe opțiuni, cum ar fi:

(i) în cazuri de urgență, pot recurge la posibilități de reducere substanțială a termenelor pentru a grăbi procedurile de licitație deschisă sau restrânsă;

(ii) în cazul în care aceste mecanisme de flexibilitate nu sunt suficiente, se poate avea în vedere o procedură de negociere fără publicare. Poate fi permisă chiar și atribuirea directă unui operator economic preselectat, cu condiția ca acesta din urmă să fie singurul capabil să asigure livrările necesare în limitele tehnice și temporale impuse de extrema urgență;

(iii) autoritățile/entitățile contractante trebuie să ia în considerare, de asemenea, soluții alternative și stabilirea de contacte cu piața.

Cadrul european privind achizițiile publice oferă achizitorilor publici întreaga flexibilitate necesară pentru a achiziționa cât mai rapid posibil bunurile și serviciile legate direct de criza COVID-19. Pentru a accelera achizițiile, achizitorii publici pot, de asemenea, să ia în considerare:

(i) contactarea unor contractanți potențiali din UE și din afara acesteia prin telefon, email sau în persoană;

(ii) angajarea unor agenți care au contacte mai bune pe piață;

(iii) trimiterea de reprezentanți direct în țările care dispun de stocurile necesare și pot asigura livrarea imediată;

(iv) contactarea potențialilor furnizori pentru a conveni asupra unei creșteri a producției, asupra începerii sau a reluării producției.

Proceduri și termene disponibile conform cadrului UE privind achizițiile publice — în special în cazuri de urgență și de extremă urgență

Normele europene privind achizițiile publice oferă toate instrumentele necesare pentru a răspunde necesităților actuale cauzate de COVID-19, în conformitate cu dispozițiile Directivei 2014/24/UE („directiva”).

Orientările Comisiei Europene sunt în sensul că, pentru contractele care intră sub incidența directivei, autoritatea contractantă poate alege să atribuie contractul în urma unei proceduri de licitație deschisă, pentru care se aplică un termen de 35 de zile pentru depunerea ofertelor, sau a unei proceduri de licitație restrânsă, pentru care se aplică un termen de 30 de zile pentru depunerea cererilor de participare, urmat de un termen suplimentar de 30 de zile pentru prezentarea ofertelor.

Ca proceduri disponibile în cazuri de urgență, directiva prevede o reducere considerabilă a termenelor generale pentru a face posibilă o atribuire rapidă a contractului:

a) în cadrul procedurii deschise, termenul de depunere a ofertelor poate fi redus la 15 zile în situații de urgență, justificate în mod corespunzător;

b) în cadrul procedurii restrânse, termenul de depunere a unei cereri de participare poate fi redus la 15 zile, iar termenul pentru prezentarea ofertelor la 10 zile.

În cazuri de extremă urgență, se poate apela la procedura de negociere fără publicare.

Autoritățile/entitățile contractante pot atribui contracte de achiziții publice prin procedura de negociere fără publicare „în măsura în care este absolut necesar atunci când, din motive de extremă urgență determinate de evenimente care nu puteau fi prevăzute de către autoritatea contractantă, termenele pentru procedurile deschise sau restrânse sau procedurile competitive cu negociere nu pot fi respectate.” În acest caz, situațiile invocate
pentru a justifica extrema urgență nu trebuie în niciun caz să fie atribuibile autorității contractante.

Având în vedere că prin intermediul procedurii de negociere fără publicare se derogă de la principiul de bază privind transparența, trebuie menționat că utilizarea acestei proceduri rămân