Urmareste-ne
  >  Opinii juridice   >  Contencios contravențional   >  Amenda contravențională. În cât timp poate fi aplicată de la săvârșirea faptei?

Amenda contravențională. În cât timp poate fi aplicată de la săvârșirea faptei?

Ce reprezintă amenda contravențională?

Cu titlu preliminar, precizăm că cele mai întâlnite amenzi sunt cele contravenționale, însă mai există și noțiunea de amendă penală, chestiune ce o vom dezbate în cadrul unui subiect separat.

Conform legislației actuale, Legea contravențională apără valorile sociale, care nu sunt ocrotite prin legea penală. În legătură cu acest aspect, se precizează că reprezintă contravenție fapta săvârșită cu vinovăție, stabilită și sancționată prin lege, ordonanță, prin hotărâre a Guvernului sau, după caz, prin hotărâre a consiliului local al comunei, orașului, municipiului sau al sectorului municipiului București, a consiliului județean ori a Consiliului General al Municipiului București.

Pentru că tocmai am adus vorbire despre legislația ce reglementează regimul juridic al contravențiilor, precizăm cu această ocazie că Ordonanța Guvernului 2/2001 este actul normativ ce trebuie avut în vedere atunci când vorbim de amenda contravențională.

Câte tipuri de sancțiuni contravenționale există?

Tot în cuprinsul aceluiași act normativ regăsim distincția dintre sancțiunile contravenționale principale și sancțiunile contravenționale complementare.

Fără să dezbatem cu acest prilej distincțiile dintre acestea, considerăm de folos a preciza că sancțiunile contravenționale principale sunt de trei tipuri, și anume avertismentul, amenda contravențională și prestarea unei activități în folosul comunității.

În cât timp de la săvârșirea unei fapte poate fi aplicată amenda contravențională de către organele abilitate

Una dintre cele mai întâlnite întrebări pe care le primim, alături de cum se poate contesta un proces-verbal de contravenție, este în cât timp poate fi aplicată amenda de la săvârșirea unei fapte?

Ei bine, legislația actuală prevede cu titlu general că aplicarea sancțiunii amenzii contravenționale se prescrie în termen de 6 luni de la data săvârșirii faptei.

Asta înseamnă că organele abilitate au la dispoziție un termen de 6 luni în cadrul căruia poate aplica amenda contravențională, altfel persoana în cauză nu mai poate fi amendată în mod legal, întrucât intervine prescripția.

Dacă suntem în prezența unei contravenții continue, lucrurile stau diferit, în sensul că termenul prevăzut anterior curge de la data încetării săvârșirii faptei. Contravenția este continuă în situația în care încălcarea obligației legale durează în timp.

Dacă fapta a fost urmărită ca infracțiune și ulterior s-a stabilit că ea constituie contravenție, prescripția aplicării sancțiunii nu curge pe tot timpul în care cauza s-a aflat în fața organelor de cercetare sau de urmărire penală ori în fața instanței de judecată, dacă sesizarea s-a făcut înăuntrul termenelor prevăzute anterior. Prescripția operează totuși dacă sancțiunea nu a fost aplicată în termen de un an de la data săvârșirii, respectiv constatării faptei, dacă prin lege nu se dispune altfel.

Astfel cum am mai precizat și în trecut, în cuprinsul prezentelor materiale tratăm chestiuni de interes pentru public, din perspectivă legislativă, însă într-o manieră generală. Subiectele pe care decidem să le abordăm sunt inspirate dintre cele mai întâlnite întrebări din partea cititorilor site-ului avocatum.ro.

În legătură cu acest aspect, precizăm că prin legi speciale pot fi prevăzute și alte termene de prescripție pentru aplicarea sancțiunilor contravenționale, motiv pentru care, pentru o informație concretă raportată la particularitățile fiecărui caz, este recomandat să apelați la un avocat.

În cadrul echipei de avocați avocatum.ro regăsiți și un departament cu avocați specializați în regimul juridic al contravențiilor ori, cum mai este denumit în practică, avocat amenzi contravenționale.

Procesul-verbal de constatare a contravenției trebuie comunicat în termen de cel mult două luni de la data aplicării sancțiunii

Un alt termen pe care organele abilitate trebuie să îl aibă în vedere pentru a evita prescrierea amenzilor este cel de comunicare a procesului-verbal de contravenție. Astfel, executarea sancțiunilor contravenționale se prescrie dacă procesul-verbal de constatare a contravenției nu a fost comunicat contravenientului în termen de cel mult două luni de la data aplicării sancțiunii.

Situația este altă în situația în care persoana a primit amenda în timp util însă nu dorește să o plătească.

În acest caz, sunt incidente dispozițiile Codului de procedură fiscală, care prevăd că termenul de prescripție este de 5 ani. Vestea mai puțin bună este că acest termen curge de la data de 1 ianuarie a anului următor în care s-a născut obligația de plată.

Important! Persoanele sancționate pot face plângere contravențională în termen de 15 zile.

Concret, împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia.

Pentru că una dintre cele mai întâlnite întrebări pe care le primim este legată de termenul de prescripție al amenzii contravenționale ori al amenzii contravenționale continue, punem la dispoziție și un extras dintr-o Hotărâre judecătorească în care se tratează pe larg chestiuni legate de termenul de prescripție.

Pentru a citi hotărârea pronunțată de Judecătoria Caracal în care se regăsesc informații legale de plângerea contravențională și termenul de prescripție a aplicării sancțiunii amenzii contravenționale în cazul contravenției continue, apasă AICI.

Post a Comment

error: Articolul nu poate fi copiat, însă poate fi citit oricând, gratuit, pe platforma avocatum.ro.