Urmareste-ne
  >  Opinii juridice   >  Raporturi de muncă   >  Angajarea în România a cetățenilor din afara Uniunii Europene

Angajarea în România a cetățenilor din afara Uniunii Europene

Bună ziua, domnilor avocați!  Am un restaurant pe litoral și vreau să angajez, pe perioada verii, mai multe persoane din afara Europei. Știu că trebuie să îndeplinesc anumite formalități prealabile înregistrării contractului de muncă. Am rugămintea să-mi spuneți ce demersuri trebuie întreprinse în acest sens.

Întrebare adresată de Partene A.

 

Bună ziua, domnule Partene, și vă mulțumim că ați ales serviciile noastre!

Pentru a putea angaja persoane care nu au cetățenia vreunei țări membre a Uniunii Europene, trebuie să obțineți, pentru fiecare viitor angajat în parte, un aviz de angajare de la formaţiunea teritorială a Inspectoratului General pentru Imigrări în a cărei rază de competenţă îşi are sediul angajatorul.

Nu este necesară obținerea acestui aviz pentru:

a) străinii titulari ai dreptului de şedere pe termen lung pe teritoriul României;

b) străinii titulari ai dreptului de şedere temporară pentru studii (fara aviz au voie doar pe 4 ore).

În vederea obţinerii avizului de angajare, angajatorul  trebuie să depună la Inspectoratul General pentru Imigrări o cerere însoţită de:

a) copia documentului de trecere a frontierei, valabil, al străinului pe care intenţionează să îl încadreze în muncă şi, după caz, copia permisului de şedere temporară în România al acestuia;

b) două fotografii tip 3/4 ale străinului;

c) declaraţia pe propria răspundere a străinului că este apt din punct de vedere medical pentru a fi încadrat în muncă şi că are cunoştinţe minime de limba română sau cunoaşte o limbă de circulaţie internaţională;

d) fişa postului pentru locul de muncă vacant;

e) documentele care fac dovada îndeplinirii condiţiilor generale prevăzute la art. 4 alin. (2) lit. a) -c);

f) documentele care fac dovada îndeplinirii condiţiilor speciale prevăzute de prezenta ordonanţă în funcţie de tipul de lucrător.

Potrivit art. 4 din Ordonanța 25/2014 (în continuare „ordonanța”), avizul de angajare se eliberează de către Inspectoratul General pentru Imigrări la cererea angajatorului dacă sunt îndeplinite condiţiile generale prevăzute la alin. (2) şi condiţiile speciale prevăzute de prezenta ordonanţă în funcţie de tipul de lucrător.

 

CONDIȚII GENERALE

a) angajatorul persoană juridică, persoană fizică autorizată sau întreprindere individuală, desfăşoară pe teritoriul României activităţi compatibile cu funcţia pentru care solicită încadrarea în muncă a străinului – dovada se face cu certificatul de înmatriculare sau înregistrare în Registrul Comerţului în copie şi în original (CUI) + certificat constatator (din care să rezulte că nu au fost înregistrate menţiuni privind deschiderea procedurii falimentului);

b) angajatorul are achitate obligaţiile către bugetul de stat pe ultimul trimestru, anterior depunerii cererii – certificatul de atestare fiscală emis de Administraţia Finanţelor Publice în a cărei rază teritorială îşi are sediul social sau professional angajatorul, privind achitarea obligaţiilor către bugetul de stat la sfârşitul trimestrului încheiat anterior depunerii cererii;

c) angajatorul nu a fost condamnat definitiv pentru o infracţiune prevăzută de Codul muncii ori pentru o infracţiune contra persoanei săvârşită cu intenţie, prevăzută de Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul penal – cazier judiciar;

d) angajatorul nu a fost sancţionat potrivit art. 36 alin. (1) din prezenta ordonanţă, art. 260 alin. (1) lit. e) din Codul muncii sau potrivit art. 9 alin. (1) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 500/2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor, cu modificările ulterioare, în ultimii 3 ani anteriori depunerii cererii – se verifică de către autoritatea emitentă (Inspectoratul General pentru Imigrări prin formaţiunile sale teritoriale) – Art. 6 din Ordonanță;

e) contingentul anual pe tipuri de lucrători nou – admişi pe piaţa forţei de muncă stabilit potrivit prevederilor art. 29 alin. (1), nu a fost epuizat – se verifică de către autoritatea emitentă;

f) străinul pe care angajatorul intenţionează să îl încadreze în muncă îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a) (posedă un document valabil de trecere a fronti