Urmareste-ne
  >  Opinii juridice   >  Litigii   >  Angajatorul refuză să mă reintegreze în muncă, deși există pronunțată o hotărâre în acest sens

Angajatorul refuză să mă reintegreze în muncă, deși există pronunțată o hotărâre în acest sens

Bună seara! Fostul meu angajator refuză, de mai bine de o lună, să mă reprimească la serviciu, deși decizia de concediere a fost anulată în instanță. Ce pot face?

Întrebare adresată de Vlad C.

Bună ziua, domnule Vlad. Vă mulțumim pentru interesul acordat serviciilor noastre.

Potrivit articolului 80 alineatul (1) din Codul muncii „în cazul în care concedierea a fost efectuată în mod netemeinic sau nelegal, instanța va dispune anularea ei”; alin. (2) al aceluiași articol prevede că la solicitarea salariatului „instanța va repune părțile în situația anterioară emiterii actului”.

Prin urmare, reintegrarea în muncă este posibilă numai dacă ați solicitat aceasta printr-un capăt de cerere distinct, subsecvent celui principal – anularea concedierii. În caz contrar, contractul individual de muncă încetează „de drept la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești”.

În ceea ce privește termenul de reluare a activității, legea nu prevede un asemenea termen, însă conform art. 274 din Codul muncii „hotărârile pronunțate în fond sunt definitive și executorii de drept; dispozițiile prezentului titlu se completează cu prevederile Codului de procedură civilă”.

Pentru aceste motive, din momentul în care este pronunțată sau cel mai târziu după redactarea și comunicarea ei, hotărârea poate fi pusă în executare.

Din punct de vedere practic si rezonabil, reluarea activității poate interveni după câteva zile necesare eliberării certificatului medical [art. 28 lit. a) din Codul muncii], instruirii în domeniul securității și sănătății în muncă [art. 20 din Legea nr. 319/2006] și îndeplinirea altor demersuri necesare reintegrării efective în muncă.

Reluarea activității în temeiul hotărârilor judecătorești poate avea loc fie din inițiativa dumneavoastră, fie din cea a angajatorului.

Pentru punerea în executare a hotărârii, puteți solicita aceasta fie direct printr-o scrisoare recomandată cu conținut declarat și confirmare de primire adresată angajatorului, fie prin intermediul unui executor judecătoresc.

În eventualitatea în care angajatorul va refuza să dispună reîncadrarea în muncă, fapta lui reprezintă infracțiune [art. 287 alin. (1) lit. d) din Codul Penal]. Totodată, instața (civilă) de executare poate aplica angajatorului, la cererea dumneavoastră, amenda civilă stabilită pe zi de întârziere [conform art. 905 din Codul de Procedură Civilă].

Domnule Vlad, în eventualitatea considerării sfatului nostru ca unul folositor cazului dumneavoastră, dorim să aveți în vedere că puteți oricând solicita sprijinul nostru atât aici, în mediul online, cât și în parcurgerea concretă a tuturor acestor demersuri. În vederea stabilirii unei întâlniri nu ezitați să ne contactați.

reintegrare în muncă

error: Articolul nu poate fi copiat, însă poate fi citit oricând, gratuit, pe platforma avocatum.ro.