Urmareste-ne
  >  Opinii juridice   >  Asociații de proprietari   >  Atragerea răspunderii persoanelor care nu respectă regulile elementare de igienă

Atragerea răspunderii persoanelor care nu respectă regulile elementare de igienă

Bună ziua! Sunt președintele unei asociații de proprietari din sectorul 1 București și vă scriu în legătură cu stabilirea unei întâlniri cu un avocat specializat în asociații de proprietari din echipa dumneavoastră. Discuția are legătură cu atragerea răspunderii persoanelor care nu respectă regulile elementare de igienă.

Întrebare adresată de Bălănescu D.

Bună ziua, domnule Bălănescu! Vă mulțumim pentru interesul acordat serviciilor noastre juridice.

Cu privire la stabilirea unei întâlniri cu un avocat specializat în asociații de proprietari, vă rugăm apelați numărul de telefon afișat în partea de sus a website-ului ori pe pagina contact.

În legătură cu situația expusă, până la întâlnirea ce urmează a avea loc, facem următoarele precizări:

Potrivit art. 1349 din Codul civil, „(1) Orice persoană are îndatorirea să respecte regulile de conduită pe care legea sau obiceiul locului le impune și să nu aducă atingere, prin acțiunile sau inacțiunile sale, drepturilor sau intereselor legitime ale altor persoane; (2) Cel care, având discernământ, încalcă această îndatorire răspunde pentru toate prejudiciile cauzate, fiind obligat să le repare integral.

Iar potrivit art. 36 alin. (3) din Normele de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației aprobate prin Ordinul nr. 119/2014, cetățenii sunt obligați să respecte întocmai măsurile stabilite de primărie pentru asigurarea igienei publice și salubrității localității, precum și regulile elementare de igienă în gospodăria sau locuința proprie, astfel încât să nu creeze disconfort vecinilor și să nu constituie pericol pentru sănătatea publică a comunității.

În același sens este și art. 8, alin. (2) din Anexa nr. II din Ordinul nr. 1058/2019 privind aprobarea conținutului-cadru al statutului asociației de proprietari și al regulamentului condominiului:

Proprietarii din condominiu sunt obligați să respecte întocmai măsurile stabilite de autoritatea administrației publice locale pentru asigurarea igienei publice și salubrității, precum și regulile elementare de igienă în gospodăria sau locuința proprie, astfel încât să nu creeze disconfort vecinilor și să nu constituie pericol pentru sănătatea publică a comunității.”.

Având în vedere acestea, art. 6 din Hotărârea nr. 857/2011 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele din domeniul sănătății publice reglementează faptul că:

Constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei pentru persoanele fizice fapta de nerespectare a normelor de igienă în vigoare care reglementează zonele de locuit.

În acest sens, art. 16 din Regulamentul de organizare și funcționare a direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București din 27.07.2010 prevede că: contravențiile la normele igienico-sanitare sunt constatate și sancționate de către serviciul de control în sănătate publică din cadrul DSP.

Cu acest prilej, menționăm și faptul că fotografiile și filmele reprezintă mijloace materiale de probă care pot sta la baza sancționării persoanelor care se fac vinovate de astfel de fapte [art. 341 din Codul de procedură civilă].

Citește neapărat și: Căutăm avocat asociație de proprietari. Ne puteți comunica o ofertă?

De altfel, potrivit art. 25 lit. c) din Hotărârea nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a poliției locale, polițiștii locali cu atribuții în domeniul protecției mediului desfășoară următoarele activități: verifică respectarea obligațiilor privind întreținerea curățeniei de către instituțiile publice, operatorii economici, persoanele fizice și juridice, respectiv curățenia fațadelor, a locurilor de depozitare a diferitelor materiale, a anexelor gospodărești, a terenurilor aferente imobilelor pe care le dețin sau în care funcționează, a trotuarelor, a rigolelor, a căilor de acces, a parcărilor, a terenurilor din apropierea garajelor și a spațiilor verzi.

Prin urmare, apreciem că pentru conformarea locatarilor la regulile elementare de igienă, respectiv conduită, trebuie procedat gradual, în sensul în care la prima abatere se notifică persoana în culpă, comunicându-i faptul că notificarea reprezintă avertisment și că la următoarea abatere asociația își rezervă dreptul  de a sesiza organele competente, iar în cazul în care nu se conformează, se transmite sesizare către autoritățile competente.

Urmează să redactăm prealabil întâlnirii notificarea generală care să cuprindă un avertisment comunicat pentru a evidenția nelegalitatea comportamentului anumitor proprietari, în scopul conștientizării de către aceștia a acțiunilor directe și imediate pe care asociația urmează să le implementeze în cazul în care aceștia nu vor adopta o conduită normală și de respect față de ceilalți proprietari, iar în cadrul acesteia să discutăm aplicat.

Cu considerație,
echipa
Atragerea răspunderii persoanelor care nu respectă regulile elementare de igienă

Lasă un răspuns

error: Articolul nu poate fi copiat, însă poate fi citit oricând, gratuit, pe platforma avocatum.ro.