Urmareste-ne
  >  Opinii juridice   >  Litigii   >  Avocat înființare asociație? Ce reprezintă declarația privind beneficiarii reali ai asociației?

Avocat înființare asociație? Ce reprezintă declarația privind beneficiarii reali ai asociației?

Bună ziua! Vă solicit ajutorul privind procedura de înființare a unei asociații – ONG. După depunerea documentelor de înființare asociație la Judecătoria Sectorului 1 București, am primit o încheiere din partea instanței prin care mi se pune în vedere să depun la dosarul cauzei declarația privind beneficiarii reali ai asociației, pe propria răspundere, încheiată în formă autentică.

La ce anume se referă instanța prin declarație privind beneficiarii reali și ce ar trebui să conțină o astfel de declarație?

În ce măsură se poate stabili o întâlnire cu un avocat specializat în înființarea de asociații și fundații pentru efectuarea completă a procedurii și modificarea actului constitutiv și al statutului acesteia?

Întrebare adresată de Profir G.

 

Bună ziua, domnule Profir! Vă mulțumim pentru interesul acordat serviciilor noastre juridice.

Cu privire la stabilirea unei întâlniri cu unul dintre avocații noștri specializați în înființarea de asociații și fundații, vă rugăm apelați numărul de telefon afișat în partea de sus a website-ului ori pe pagina contact.

În legătură cu demersurile ce trebuie efectuate în continuare, din perspectiva încheierii ce a fost primită din partea instanței, facem următoarele precizări:

În data de 21 iulie 2019, Ordonanța 26/2000 cu privire la asociații si fundații a fost modificată prin Legea 129/2019. Astfel, la art. 7 alin. (2) a fost adăugată litera c) indice 2 care conține următoarea prevedere:

Cererea de înscriere va fi însoțită de declarație pe propria răspundere, încheiată în formă autentică, a persoanei care, în temeiul alin. (1), formulează cererea de înscriere, care cuprinde datele de identificare ale beneficiarilor reali ai asociației, în sensul reglementărilor din domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului. Datele de identificare ale beneficiarului real sunt: numele, prenumele, data nașterii, codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate, cetățenia, domiciliul sau reședința.

Prin urmare, odată cu depunerea cererii de înscriere sau până la primul termen, aveți obligația de a depune o astfel de declarație – declarația privind beneficiarii reali ai asociației. Aceasta se realizează la orice notar public.

Urmează să redăm în continuare conținutul declarației privind beneficiarii reali, cu mențiunea că aceasta nu îmbracă forma unui act notarial și urmează a fi integrat în cuprinsul unei declarații pe propria răspundere, alături de celelalte elemente specifice declarației dată în fața notarului public.

Subsemnata, NUME PRENUME, cetățean roman, născut(ă) în mun. București, sector 4, domiciliat(ă) in mun. București, str. ADRESĂ COMPLETĂ, identificat(ă) cu CI seria RK nr. 000000, eliberata de SPCEP Sector 6 la data de 00.00.2000, avand CNP 0000000000000, în calitate de persoana împuternicită de către membrii fondatori, in temeiul art. 0.0 din Actul constitutiv, pentru desfășurarea oricărei proceduri in vederea dobândirii personalității juridice si înscrierii asociației in Registrul asociațiilor,

declar următoarele:

În temeiul dispozițiilor art. 7 alin. (2) lit. c2) din Ordonanța nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare, declar pe propria răspundere că beneficiarii reali ai asociației, în sensul reglementărilor din domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, sunt membrii fondatori, redați în cele ce urmează, cu privire la care indic numele, prenumele, data nașterii, codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate, cetățenia, domiciliul sau reședința, după caz, și anume:

1. NUME PRENUME, cetățean roman, născut(ă) în mun. București, sector 4, domiciliat(ă) in mun. București, str. ADRESĂ COMPLETĂ, identificat(ă) cu CI seria RK nr. 000000, eliberata de SPCEP Sector 6 la data de 00.00.2000, avand CNP 0000000000000.

2. NUME PRENUME, cetățean roman, născut(ă) în mun. București, sector 4, domiciliat(ă) in mun. București, str. ADRESĂ COMPLETĂ, identificat(ă) cu CI seria RK nr. 000000, eliberata de SPCEP Sector 6 la data de 00.00.2000, avand CNP 0000000000000.

3. NUME PRENUME, cetățean roman, născut(ă) în mun. București, sector 4, domiciliat(ă) in mun. București, str. ADRESĂ COMPLETĂ, identificat(ă) cu CI seria RK nr. 000000, eliberata de SPCEP Sector 6 la data de 00.00.2000, avand CNP 0000000000000.

După obținerea duplicatului de pe declarația privind beneficiarii reali ai asociației, urmează să mergeți la registratura instanței pentru a-l depune. Urmează să discutăm în cadrul întâlnirii toate celelalte demersuri privind înființarea, respectiv detalii privind modificarea Actului constitutiv și al Statutului.

 

Cu considerație,
echipa
Avocat înființare asociație? Ce reprezintă declarația privind beneficiarii reali ai asociației?

Post a Comment

error: Articolul nu poate fi copiat, însă poate fi citit oricând, gratuit, pe platforma avocatum.ro.