Urmareste-ne
  >  Drept administrativ

Drept administrativ

Uneori, în viață, ți se mai întâmplă și astfel de lucruri. Oricât de mult te-ai strădui ca relația în raport cu autoritățile publice să funcționeze ca uns, tot nu poți evita birocrația instituțiilor, timpul pierdut pentru completarea tuturor documentelor ori amenzile organelor fiscale, iar de aici se poate ajunge la anumite controale soldate cu decizii de impunere, litigii de contencios administrativ și, prin urmare, la un avocat.

“…nu poți evita birocrația instituțiilor publice, iar de aici se poate ajunge la… un avocat.”

În primul rând, trebuie să știi că nu este un capăt de țară și totul are o rezolvare, chiar dacă tu poate nu o vezi limpede. Un avocat contencios administrativ bun o va vedea. Noi sigur o vedem și suntem aici să o rezolvăm pentru tine!

Ce face un avocat contencios administrativ?

În esență, un avocat contencios administrativ este avocatul ce reprezintă interesele persoanelor fizice ori juridice în ceea ce privește relația acestora cu organele administrative în problemele legate de emiterea actelor administrative, efectele actelor administrative emise precum și în probleme legate de activitățile de control.

Activitățile pe care un avocat specializat în contencios administrativ ori avocat contencios administrativ, cum mai este denumit în practică, le gestionează în mod curent sunt cele precum reprezentarea și asistarea în realizarea procedurilor administrative prealabile de atacare a actelor administrative și fiscale, cum ar fi plângerea prealabilă și contestația, reprezentarea și asistarea în cadrul procedurilor contencioase în fața instanțelor judecătorești competente de contencios administrativ și fiscal ori reprezentarea și asistarea în contestațiile la executare împotriva titlurilor executorii din materie fiscală.

Avocat contencios administrativ: Când ne referim la raporturi de contencios administrativ, vorbim inclusiv despre consultanță privind oportunitatea, elaborarea, asistența ori reprezentarea în acțiuni în justiție împotriva organelor administrației publice, consultanță privind legislația funcționarilor publici, inclusiv a funcționarilor publici cu statut special, precum și reprezentarea în litigii generate de raporturile de serviciu ale funcționarilor publici sau de drepturile salariale ale acestora, verificarea legalității actelor administrative și alte asemenea.

În categoria serviciilor pe care un avocat specializat în dreptul contenciosului administrativ le realizează intră și reprezentarea ori asistarea, după caz, în invocarea și soluționarea excepțiilor de nelegalitate a actelor administrative și fiscale, precum și în procesele privind suspendarea executării actelor administrative fiscale, un subiect tot mai des întâlnit în ultima perioadă și asupra căruia avocații din cadrul echipei noastre s-au aplecat prin redactarea unei serii de articole.

Un avocat specializat în contencios administrativ sau avocat contencios administrativ ori avocat anaf, cum mai este denumit în practică, este responsabil de reprezentarea clientului său în relația cu autoritățile publice centrale și locale. Așadar, atunci când alegi un avocat în acest domeniu, trebuie să te asiguri că este specializat în dreptul administrativ.

Iată câteva exemple de situații în care ai nevoie de un avocat contencios administrativ bun:

– Atunci când ai de-a face cu acte administrative emise nelegal și cu privire la care trebuie să formulezi plângere prealabilă, contestație la executare ori acțiune în instanță;

– Când ai nevoie de consultanță privind oportunitatea formulării unei cereri de chemare în judecată împotriva unei autorități publice centrale sau locale;

– Când ai nevoie de reprezentare în invocarea excepțiilor de nelegalitate a actelor administrative și fiscale;

– Când ai nevoie de formularea unei cereri de chemare în judecată în regim de urgență pentru suspendarea unei decizii de impunere sau a unui act administrativ de orice natură;

– Când ai nevoie de consultanță privind legislația dreptului administrativ, precum legislația privind statutul funcționarilor publici, al funcționarilor publici cu regim special ori privind dreptul administrativ în ansamblul său;

– Când există neclarități cu privire la elaborarea/ modificarea ori interpretarea unor clauze contractuale din contractele încheiate cu autoritățile publice, cum ar fi contracte de concesiune, de închiriere de administrare și alte asemenea.

Vezi mai jos ultimele trei articole scrise în aria drept administrativ:

Dreptul administrativ nu se limitează numai la cele prezentate mai sus, iar noi suntem pregătiți să te întâmpinăm cu o soluție la orice problemă ai avea.

Ai nevoie de ajutorul nostru?

error: Articolul nu poate fi copiat, însă poate fi citit oricând, gratuit, pe platforma avocatum.ro.