Urmareste-ne
  >  Opinii juridice   >  Executare silită   >  Calitatea procesuală pasivă a executorului judecătoresc. Contestație la executare

Calitatea procesuală pasivă a executorului judecătoresc. Contestație la executare

Bună ziua,

De mai bine de 3 ani de zile achit în fiecare lună câte o sumă de bani în contul unui executor judecătoresc pentru a evita să fiu executat silit. Luna trecută am finalizat de achitat creditul, însă executorul judecătoresc nu mi-a dat niciun răspuns cu privire la închiderea executării silite și, implicit, ridicarea sechestrului pe care îl am pus pe un autoturism.

Ce pot să fac? Pot să chem în judecată executorul judecătoresc?

Întrebare adresată de Petronel V.

Bună ziua, domnule Petronel, și vă mulțumim pentru interesul acordat serviciilor noastre.

Potrivit dispozițiilor Codului de procedură civilă, executorul judecătoresc este obligat să elibereze încheierea de terminare a executării silite dacă s-au stins toate sumele cuprinse în titlul executoriu și încuviințate de către instanță.

Răspunsul la prima întrebare este că dumneavoastră va trebui să introduceți o contestație la executare împotriva refuzului executorului judecătoresc de a îndeplini un act de executare silită, respectiv, încheierea de finalizare a executării silite.

În ceea ce privește cea de-a doua întrebare a dumneavoastră, ca regulă, executorul judecătoresc are calitatea de participant la procedură, nefiind subiect al raportului juridic execuțional. Cu toate acestea, însă, pot fi identificate câteva situații în care contestația la executare poate fi introdusă direct împotriva executorului, astfel cum vom vedea în continuare.

(i) O primă ipoteză în care executorul judecătoresc are legitimare procesuală pasivă este reglementată de dispozițiile art. 712 alin. (1) teza a II-a Cod procedură civilă, în cazul în care organul de executare refuză să efectueze executarea silită ori să îndeplinească un act de executare în condițiile prevăzute de lege. În acest caz, acțiunea ce poartă denumirea de contestație la executare se formulează în contradictoriu cu organul de executare respectiv.

Deși legiuitorul nu stabilește în mod expres că în acest caz organul de executare are calitate procesuală, acestă soluție rezultă cu prisosință din împrejurarea că, raportat la obiectul contestației, precum și la efectele hotărârii pronunțate, prezența în proces a executorului judecătoresc se justifică, soluția instanței fiind obligatorie și producând efecte în mod direct față de acesta.

(ii) O altă ipoteză în care executorul judecătoresc are legitimare procesuală pasivă poate fi întâlnită în cazul contestației la executare formulate de către creditor, în condițiile art. 670 alin. (4) Cod procedură civilă, împotriva încheierii întocmite de executorul judecătoresc privind stabilirea cheltuielilor de executare, cu referire specială la onorariul executorului judecătoresc.

(iii) O a treia situație este prevăzută de către art. 720 alin. (7) Cod procedură civilă, potrivit cu care, în cazul în care constată refuzul nejustificat al executorului judecătoresc, de a primi ori de a înregistra cererea de executare silită sau de a îndeplini un act de executare silită ori de a lua orice altă măsură prevăzută de lege, instanța de executare va putea obliga executorul, prin aceeași hotărâre, la plata unei amenzi judiciare de la 1000 lei la 7000 lei, precum și, la cererea părții interesate, la plata de despăgubiri pentru paguba astfel cauzată.

(iv) O situației similară o regăsim în art. 762 alin. (5) Cod procedură civilă, care dispune că, în cazul nerespectării dispozițiilor textului art. 762, la cererea părții interesate, instanța de executare poate lua împotriva executorului judecătoresc măsurile prevăzute de art. 187 alin. (1) pct. 2 lit. h) și la art. 189 din același Cod.

În toate celelalte demersuri judiciare inițiate de părțile raportului juridic execuțional în cursul executării silite, executorul judecătoresc nu are legitimare procesuală pasivă, rolul său în procedură fiind unul esențial pe componenta instrumentării dosarului de executare, având calitatea de participant la procedura de executare, iar nu de parte, nefiind, așadar, persoană obligată în același raport  juridic cu contestatorul.

Având în vedere cele expuse în rândurile de mai sus, apreciem că situația dumneavoastră se circumscrie cazurilor prezentate, motiv pentru care o eventuală acțiune introdusă împotriva organului de executare este admisibilă.

Domnule Petronel, în eventualitatea considerării sfatului nostru ca unul folositor cazului dumneavoastră, dorim să aveți în vedere că puteți oricând solicita sprijinul nostru atât aici, în mediul online, cât și în parcurgerea concretă a tuturor acestor demersuri. În vederea stabilirii unei întâlniri nu ezitați să ne contactați.

 

Cu considerație,
echipa
Calitatea procesuală pasivă a executorului judecătoresc. Contestație la executare

error: Articolul nu poate fi copiat, însă poate fi citit oricând, gratuit, pe platforma avocatum.ro.