Urmareste-ne
  >  Opinii juridice   >  Drept civil   >  Care este procedura de alipire a unor terenuri învecinate?

Care este procedura de alipire a unor terenuri învecinate?

Doresc să achiziționez două terenuri, situate unul lângă celălalt și despărțite printr-un gard. Acestea sunt înscrise în cartea funciară, având în acest sens numere cadastrale diferite. Există, așadar, două extrase de carte funciară.

Motivul ce justifică intenția mea, și anume, de a achiziția imobilele-terenuri, constă în dezvoltarea unui ansamblu rezidențial. Terenurile, privite în mod individual, au o lațime de dimensiuni mici, astfel că mă aflu în imposibilitate de a le exploata conform destinației stabilite.

Spuneți-mi, vă rog, care este procedura de alipire a unor terenuri învecinate și cum putem stabili o întâlnire pentru a-mi comunica mai multe informații în legătură cu acest aspect?

Întrebare adresată de Gheorghe S.

 

Stimate domnule Gheorghe,

În legătură cu problema dvs., vă ducem la cunoștință faptul că puteți efectua alipirea celor două terenuri, în conformitate cu Ordinul 700/2014 al directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară/ Oficiul Național de Cadastru și Publicitate Imobiliară (în continuare, OCPI). Pentru alipirea celor două terenuri sunt necesare mai multe documente, respectiv:

1. Extras de carte funciară pentru fiecare imobil ce se va alipi;

2. Cerere de eliberare a extrasului de carte funciară plus achitarea unui tarif de eliberare extras în valoare de 20 lei. Se va elibera în termen de 2 zile lucrătoare;

3. Acordul creditorului ipotecar (dacă există);

4. Copie după actele de identitate ale proprietarilor;

5. Schițe, planuri ale imobilelor (dacă există);

6. Completarea formularelor tip cerute de ANCPI/ OCPI, pentru depunerea documentației la OCPI în vederea recepționării și deschiderii cărții funciare.

7. Documentația se depune la Primaria din localitatea în care se află imobilele pentru a se emite un certificat de urbanism de alipire.

Documentele de mai sus, plus certificatul de urbanism de alipire, se vor depune în 3 exemplare la OCPI în vederea recepționării. OCPI va putea solicita completarea documentelor sau, după caz, va putea efectua verificări privind corectitudinea datelor existente în acele documente. În acest caz se va achita un tarif pentru recepționare de 60 de lei. Operațiunea va necesita cel puțin 7 zile lucrătoare.

OCPI va emite un referat de admitere/respingere a recepționării. Dacă referatul este de admitere, se va aloca nr. cadastral pentru imobilul rezultat după alipire. În acest moment alipirea va fi recepționată din punct de vedere tehnic.

Cu actul de alipire proprietarul se va adresa unui notar în vederea autentificării acestuia. Notarul va solicita OCPI eliberarea extraselor de carte funciară pentru autentificare și va depune aceleiași instituții cererea de înscriere în Cartea Funciară a alipirii însoțită de actul autentic de alipire, un exemplar al documentației cadastrale de alipire recepționate și o fotocopie a certificatului de urbanism.

OCPI va percepe un tarif pentru eliberarea extrasului  de 40 de lei, iar termenul pentru eliberare este de o zi lucrătoare. Tariful solicitat de OCPI pentru înscrierea în Cartea Funciară a alipirii este de 60 de lei, iar termenul de 7 zile lucratoare.

În baza înscrisurilor de mai sus, OCPI va dispune prin încheiere înscrierea în Cartea Funciară a alipirii. În baza acestei încheieri se închid Cărțile Funciare ale imobilelor ce se alipesc și se deschide o Carte Funciară nouă. Notarul ridică încheierea de Carte Funciară și extrasul de Carte Funciară pentru informare.

Așadar, efectuarea alipirii celor două imobile va necesita o perioada de cel puțin 30 de zile lucrătoare (incluzând și termenul de eliberare și redactare a tuturor actelor conform Legii nr. 7/1996 republicată (legea cadastrului și a publicității imobiliare), a Legii nr. 50/1991 republicată (privind autorizarea executării lucrărilor de construcții)  și a Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului), precum și suportarea unor costuri de aproximativ 300 Lei.

Vă ajutăm cu plăcere în vederea efectuării tuturor demersurilor legale în acest sens. Cu privire la stabilirea unei întâlniri, sunați-ne la numărul de telefon afișat pe website.

 

Cu considerație,
echipa
Care este procedura de alipire a unor terenuri învecinate?

error: Articolul nu poate fi copiat, însă poate fi citit oricând, gratuit, pe platforma avocatum.ro.