Urmareste-ne
  >  Opinii juridice   >  Raporturi de muncă   >  Care este procedura pentru obținerea pensiei pe caz de boală?

Care este procedura pentru obținerea pensiei pe caz de boală?

Bună ziua. Vă rog să îmi spuneți care este, în principiu, procedura pentru a obține pensie pe caz de boală. Cum putem stabili o întâlnire pentru analizarea tuturor documentelor?

Întrebare adresată de Gheorghe A.

Stimate domnule Gheorghe,

Începem prin a preciza că persoane ce au dreptul de a se pensiona pe caz de boală sunt după cum urmează:

1. Cele care și-au pierdut capacitatea totală sau parțială a capacității de muncă din cauza unor boli, intervenții chirurgicale sau accidente, care au sau nu legătură cu locul de muncă;

2. Tinerii elevi sau studenții, dar și ucenicii care și-au pierdut capacitatea de muncă parțial sau total.

În cazul în care pierderea capacității de muncă a intervenit în legătură cu locul de muncă, vă puteți pensiona pe caz de boală indiferent de durata cumulată în câmpul muncii.

În situația în care aceste accidente sau boli au survenit independent de locul sau condițiile de muncă, condiția suplimentară este ca persoana în cauză să fi îndeplinit stagiul de cotizare necesar în funcție de vârstă, conform Legii nr. 19/2000. Anii de cotizare se cumulează indiferent de câte cărți de muncă are sau a avut de-a lungul timpului persoana în cauză.

Continuăm prin a menționa că temeiurile legale pentru solicitarea pensiei  în caz de boală se regăsesc în Legea nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

Dacă vă hotărâți să solicitați pensionarea pe caz de boală veți fi evaluat de o comisie medicală desemnată de către Casa Județeană de Pensii. În conformitate cu art. 71 alin. (2) din Legea anterior-menționată, pentru evaluarea capacității de muncă, cererea și documentele medicale ale solicitantului se depun la cabinetul de expertiză medicală a capacității de muncă din cadrul casei teritoriale de pensii competente, în funcție de domiciliul solicitantului, sau, după caz, la comisiile de expertiză medico-militară de pe lângă spitalele din sistemul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională.

În continuare, alineatele următoare din aceeași Lege menționează că în urma examinării clinice și analizării documentelor medicale, medicul expert al asigurărilor sociale completează raportul de expertiză medicală a capacității de muncă și emite decizia medicală asupra capacității de muncă. În cazul persoanelor prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c) din Legea în discuție – respectiv Legea 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice –, comisiile de expertiză medico-militară de pe lângă spitalele din sistemul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională emit decizii medicale de încadrare într-un grad de invaliditate, care vor fi avizate de comisia centrală de expertiză medico-militară a Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Administrației și Internelor sau a Serviciului Român de Informații, după caz.

În situația în care, pentru emiterea deciziei medicale prevăzute la paragraful precedent sunt necesare investigații sau examinări de specialitate suplimentare, medicul expert al asigurărilor sociale propune, după caz, prelungirea duratei concediului pentru incapacitate temporară de muncă, în condițiile legii.

Decizia medicală despre care am făcut vorbire anterior se emite în termen de 45 de zile de la data înregistrării cererii și se comunică în termen de 5 zile de la emitere. În situațiile prevăzute la paragraful precedent, termenul de emitere a deciziei medicale se prelungește corespunzător.

Decizia medicală asupra capacității de muncă poate fi contestată, în termen de 30 de zile de la comunicare, la comisiile medicale de contestații sau la comisiile centrale de expertiză medico-militară ale Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Administrației și Internelor și Serviciului Român de Informații, după caz.

Comisiile medicale de contestații funcționează în cadrul centrelor regionale de expertiză medicală a capacității de muncă și Institutului Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă.

Contestația despre care am făcut vorbire anterior se soluționează în termen de 45 de zile de la înregistrare. Decizia emisă în soluționarea contestației se comunică în termen de 5 zile de la data soluționării.

În încheiere, evidențiem că deciziile comisiilor medicale de contestații și ale comisiilor centrale de expertiză medico-militară ale Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Administrației și Internelor și Serviciului Român de Informații date în soluționarea contestațiilor pot fi atacate la instanțele judecătorești competente în termen de 30 de zile de la comunicare.

Domnule Gheorghe, în eventualitatea considerării sfatului nostru ca unul folositor cazului dumneavoastră, dorim să aveți în vedere că puteți oricând solicita sprijinul nostru atât aici, în mediul online, cât și în parcurgerea concretă a demersurilor privind obținerea pensiei în caz de boală.

 

Cu considerație,
echipa
Obținere pensie pe caz de boală

error: Articolul nu poate fi copiat, însă poate fi citit oricând, gratuit, pe platforma avocatum.ro.