Urmareste-ne
  >  Asociații de proprietari   >  Căutăm avocat asociație de proprietari. Ne puteți comunica o ofertă?

Căutăm avocat asociație de proprietari. Ne puteți comunica o ofertă?

Ref. avocat asociație de proprietari – enunțare paletă servicii juridice. Ofertă de preț

Bună ziua! Am calitatea de președinte al unei Asociații de proprietari al unui complex rezidențial din Sectorul 1 București.

De curând, s-a organizat Adunarea Generală, unde am fost ales președinte al asociației. Tot în cadrul aceleiași adunări s-a ales și Comitetul executiv.

Având în vedere neregulile din trecut, precum și ansamblul documentației ce urmează a-mi fi înmânată, am propus alocarea unui buget pentru colaborarea cu un avocat specializat în asociație de proprietari.

Am ajuns la societatea dumneavoastră de avocatură în urma unei recomandări. În acest sens, vă adresăm respectuoasa rugăminte de a ne comunica lista de servicii pe care un avocat specializat în asociații de proprietari le prestează pentru membrii locatari și costurile serviciilor.

În legătură cu același aspect, vă rugăm să ne comunicați care este modalitatea prin care putem stabili o întâlnire cu un avocat pentru discutarea unor aspecte adiacente celor anterior-menționate.

Întrebare adresată de Adăscălița L.

Bună ziua, domnule Adăscălița! Vă mulțumim pentru interesul acordat serviciilor noastre juridice.

Cu privire la stabilirea unei întâlniri cu unul dintre avocații noștri, vă rugăm apelați numărul de telefon afișat în partea de sus a website-ului ori pe pagina contact.

În legătură cu situația expusă, arătăm următoarele:

Serviciile juridice ce constituie obiectul ofertei pe care urmează să o comunicăm în detaliu pe e-mail constau în consultanță juridică și, după caz, reprezentare în față organelor abilitate, evidențiate atât sub formă de pachete tip abonament, cât și sub formă de servicii individuale prestate la cererea Clientului, astfel cum vom prezenta în continuare.

(i) În cadrul pachetelor tip abonament oferta noastră se prezinta astfel:

1. Consultanță juridică în legătură cu fiecare demers pe care asociația de proprietari dorește să-l întreprindă, reprezentarea asociației în relația cu autoritățile publice, inițiere demersuri privind locatarii rău-platnici, redactare convenții cu locatarii privind eventuale eșalonări ale obligațiilor de plată – cote de întreținere, precum și orice alte demersuri în interesul membrilor asociației pe care aceasta din urmă, prin reprezentant, le consideră oportune, precum formularea de adrese și orice alte comunicări în numele Clientului în raport cu alte entități cu care Asociația intră în colaborare. Pentru litigiile de orice natură, urmează sa fie propus un onorariu distinct, ulterior analizării obiectului diferendului.

2. Consultanță juridică în legătură cu fiecare demers pe care asociația de proprietari dorește să-l întreprindă, reprezentarea asociației în relația cu autoritățile publice, inițiere demersuri privind locatarii rău-platnici, redactare convenții cu locatarii privind eventuale eșalonări ale obligațiilor de plată – cote de întreținere, precum și orice alte demersuri în interesul membrilor asociației pe care aceasta din urmă, prin reprezentant, le consideră oportune, precum formularea de adrese și orice alte comunicări în numele Clientului în raport cu alte entități cu care Asociația intră în colaborare. Pachetul include reprezentarea Clientului în oricare dintre litigiile în care este angajat și care izvorăsc din aplicarea legislației în materia asociațiilor de proprietari, fără niciun cost suplimentar privind onorariul avocațial, atât timp cât litigiile au loc la oricare dintre instanțele/ organele de urmărire penală din municipiul București și sunt până la 10 cauze, inclusiv, în desfășurare.

Onorariul avocațial, atât pentru primul pachet, cât și pentru cel de-al doilea, urmează să îl comunicăm pe e-mail în cuprinsul ofertei detaliate.

În situația în care există incertitudine privind numărul de litigii, se poate hotărî de către reprezentanții Clientului optarea pentru primul pachet, urmând ca în funcție de evoluția raporturilor Asociației cu diferite persoane fizice/ juridice să se decidă alegerea celui de-al doilea pachet.

(ii) În cadrul serviciilor individuale prestate la cererea Clientului, respectiv pentru o asociație de proprietari, oferta noastră se prezintă astfel:

În legătură cu acest aspect, facem mențiunea că Asociația de proprietari poate contracta punctual, unul sau mai multe servicii dintre cele enunțate mai jos (cu titlu de exemplu), fără obligativitatea existenței unui abonament de consultanță juridica activ.

1. Actualizare/modificare acord de asociere și/sau statul ale Asociației;

2. Atestarea identității părților, a conținutului și a actelor prezentate spre autentificare;

3. Redactare, modificare regulament de condominiu;

4. Redactarea preavizelor motivate potrivit dispozițiilor art. 31 din Lege, precum și redactarea oricărei acțiuni civile și/sau penale ca urmare a prejudiciilor aduse Asociației prin refuzul nejustificat al destinatarului preavizului;

5. Redactarea, în termenul legal, a tuturor răspunsurilor obligatorii a fi comunicate potrivit dispozițiilor art. 28 din Lege;

6. Redactarea cererilor în vederea notării în Cartea funciară a debitelor mai vechi de 3 luni și care depășesc valoarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, potrivit art. 33 din Lege, precum și în vederea notării ipotecii legale conform art. 80 alin. (3) din Lege;

7. Reprezentarea juridică a Asociației în litigiile demarate de către proprietari în temeiul dispozițiilor art. 52 din Lege;

8. Consultantă juridică în îndeplinirea de către Asociație a obligațiilor reglementate de art. 53, 55 si 57 din Lege;

9. Consultanță și asistență juridică în legătură cu încheierea oricărui act sau fapt juridic în legătură cu administrarea, exploatarea, întreținerea, repararea, reabilitarea și/sau modernizarea, după caz, a proprietății comune aferente condominiului;

10. Redactarea notificărilor și comunicarea acestora proprietarilor care au plăți restante la cheltuielile comune ale imobilului;

11. Redactarea cererilor de chemare în judecată față de proprietarii care se fac răspunzători de neplata cotelor de contribuție mai mult de 60 de zile de la termenul scadent, respectiv 90 de zile de la afișarea listei. Asistență și reprezentare juridică în fața instanțelor judecătorești competente precum și în faza de executare silită.

În măsura în care există, în legătură cu activitatea juridică suplimentară față de sfera activităților menționate în mod concret mai sus, urmează să discutăm în cadrul întâlnirii.

Cu considerație,
echipa
Căutăm avocat asociații de proprietari. Ne puteți comunica o ofertă?

Lasă un răspuns