Urmareste-ne
  >  Opinii juridice   >  Drept civil   >  Ce fapte sunt considerate că aduc atingere vieții private a unei persoane?

Ce fapte sunt considerate că aduc atingere vieții private a unei persoane?

Bună ziua! Aș dori să-mi spuneți ce prevede legislația cu privire la dreptul la viața privată? Când se poate considera că cineva mi-a încălcat acest drept și prin urmare, mă pot adresa instanțelor de judecată pentru a cerere daune?

Întrebare adresată de Costina S.

 

Bună ziua, doamna Costina, și vă mulțumim că ați ales serviciile echipei avocatum!

Dreptul la viața privată face parte din categoria drepturilor personalității, care se bucură de înalta protecție a reglementărilor constituționale și a Convenției europene a drepturilor omului.

În ceea ce privește Constituția, prin art. 26 alin. (1) este impusă obligația autorităților de a respecta și ocroti viața intimă, familială și privată, iar prin art. 27 este consacrată inviolabilitatea domiciliului, care este spațiul în care se consumă cea mai mare parte a vieții private.

La rândul său, Convenția europeană a drepturilor omului, prin art. 8 alin. (1), dispune: „Orice persoană are dreptul la respectarea vieții sale private și de familie, a domiciliului său și a corespondenței sale”.

O reglementare mai detaliată a acestui drept se face prin dispozițiile Codului Civil (denumit în continuare și „C.Civ.”).

Potrivit art. 71 din Codul civil, „Orice persoană are dreptul la respectarea vieții sale private. Nimeni nu poate fi supus vreunor imixtiuni în viața intimă, personală sau de familie, nici în domiciliul, reședința sau corespondența sa, fără consimțământul său ori fără respectarea limitelor prevăzute la art. 75. Este, de asemenea, interzisă utilizarea, în orice mod, a corespondenței, manuscriselor sau a altor documente personale, precum și a informațiilor din viața privată a unei persoane, fără acordul acesteia ori fără respectarea limitelor prevăzute la art. 75.”

CEDO a interpretat prevederile art. 8 alin. (1) din Convenție, mai sus citate, reținând că noțiunea de „viață privată” cuprinde dreptul persoanei la viață privată intimă, personală (care include și dreptul la imagine), dreptul acesteia la viață privată socială și dreptul persoanei la un mediu înconjurător sănătos.

Prevederile art. 71 Cod civil conferă noțiunii de „viață privată” un înțeles mai restrâns, noul Cod reglementând distinct, prin art. 73, dreptul la propria imagine.

Noțiunea de „viață privată” se determină prin opoziție cu viața publică și cu latura publică a vieții profesionale. Ea înglobează viața familială și conjugală, viața cotidiană dusă în domiciliu, domiciliul însuși, starea sănătății, viața intimă și amoroasă ori sentimentală, relațiile de prietenie, petrecerea timpului liber, aspectul privat al muncii profesionale, modul și locul înmormântării.

Din modul de redactare a alin. (2) și (3) ale art. 71 Cod civil, rezultă că în conținutul noțiunii de „viață privată” mai intră reședința, corespondența, manuscrisele, alte documente personale, precum și informațiile din viața privată a unei persoane.

De asemenea, pentru a avea o imagine completă a conținutului noțiunii în discuție, este necesar să ne raportăm la prevederile art. 74 C. civ., care, reglementând atingerile aduse vieții private, prezintă implicit și aspectele din viața persoanei pe care le consideră a avea caracter privat.

În esență, dreptul la viață privată îi permite persoanei să fie stăpâna unui „teritoriu” secret, intim, la adăpost de orice indiscreție.

Acestui drept îi corespunde o obligație, care le incumbă autorităților, dar și particularilor, de a se abține de la orice imixtiune sau ingerință în afacerile altuia și de la orice intruziuni în intimitatea unei persoane.

Deoarece protejează valori atât de intim legate de persoană și de stilul său de viață, întinderea dreptului la viață privată nu este în mod necesar aceeași pentru toți oamenii. S-a decis astfel că întinderea dreptului la respectarea vieții private este mai redusă, în măsura în care individul pune în contact viața sa privată cu viața publică, așa cum este cazul politicienilor.

Articolul 74 din Codul civil stipulează că „Sub rezerva aplicării dispozițiilor art. 75 Cod civil, pot fi considerate ca atingeri aduse vieții private:

a) intrarea sau rămânerea fără drept în locuință sau luarea din aceasta a oricărui obiect fără acordul celui care o ocupă în mod legal;

b) interceptarea fără drept a unei convorbiri private, săvârșită prin orice mijloace tehnice, sau utilizarea, în cunoștință de cauză, a unei asemenea interceptări;

c) captarea ori utilizarea imaginii sau a vocii unei persoane aflate într-un spațiu privat, fără acordul acesteia;

d) difuzarea de imagini care prezintă interioare ale unui spațiu privat, fără acordul celui care îl ocupă în mod legal;

e) ținerea vieții private sub observație, prin orice mijloace, în afară de cazurile prevăzute expres de lege;

f) difuzarea de știri, dezbateri, anchete sau de reportaje scrise ori audiovizuale privind viața intimă, personală sau de familie, fără acordul persoanei în cauză;

g) difuzarea de materiale conținând imagini privind o persoană aflată la tratament în unitățile de asistență medicală, precum și a datelor cu caracter personal privind starea de sănătate, problemele de diagnostic, prognostic, tratament, circumstanțe în legătură cu boala și cu alte diverse fapte, inclusiv rezultatul autopsiei, fără acordul persoanei în cauză, iar în cazul în care aceasta este decedată, fără acordul familiei sau al persoanelor îndreptățite;

h) utilizarea, cu rea-credință, a numelui, imaginii, vocii sau asemănării cu o altă persoană;

i) difuzarea sau utilizarea corespondenței, manuscriselor ori a altor documente personale, inclusiv a datelor privind domiciliul, reședința, precum și numerele de telefon ale unei persoane sau ale membrilor familiei sale, fără acordul persoanei căreia acestea îi aparțin sau care, după caz, are dreptul de a dispune de ele.”

Orice persoană care aduce atingere dreptului dumneavoastră la viața privată, în sensul prezentat în cuprinsul prezentei opinii, poate fi subiectul pasiv al unei cereri de chemare în judecată. Acesta poate fi obligat la repararea în integralitate a prejudiciului cauzat și dovedit. Suma acordată cu titlu de daune diferă în funcție de gravitatea ingerinței.

Doamna Costina, în eventualitatea considerării sfatului nostru ca unul folositor cazului dumneavoastră, dorim să aveți în vedere că puteți oricând solicita sprijinul nostru atât aici, în mediul online, cât și în parcurgerea concretă a oricăror altor demersuri privind repararea prejudiciului suferit.

 

Cu considerație,
echipa
Ce fapte sunt considerate că aduc atingere vieții private a unei persoane?

error: Articolul nu poate fi copiat, însă poate fi citit oricând, gratuit, pe platforma avocatum.ro.