Urmareste-ne
  >  Opinii juridice   >  Executare silită   >  Cerere de validare poprire, cât timp contractul de muncă este suspendat pentru creștere copil

Cerere de validare poprire, cât timp contractul de muncă este suspendat pentru creștere copil

Bună ziua, domnule avocat! Prin intermediul prezentului email, doresc să supun atenției dumneavoastră următoarea problemă legată de o cerere de validare poprire primită la societate:

În data de 25.05.2017, a sosit la sediul societății mele o cerere cum am menționat anterior, pe motiv că nu aș fi poprit sumele reprezentând drepturi salariale ale unui angajat.

Odata cu aceasta cerere, mi-au fost comunicate mai multe documente din care, din ce am înțeles, reiese faptul ca angajatul T.V. nu și-ar fi achitat un credit luat de la bancă acum mai mulți ani de zile.

Situația mi se pare destul de nedreaptă, întrucât angajatului respectiv i-a fost suspendat contractul individual de muncă, pe motiv de creștere copil, încă din data de 06.03.2017.

Vă trimit atașate, astfel cum am convenit și telefonic, toate documentele care atestă cele comunicate în prezentul email, având rugămintea să-mi transmiteți ce demersuri se pot întreprinde.

Întrebare adresată de Vasile I.

 

Bună ziua, domnule Vasile! În primul rând, dorim să vă mulțumim pentru că am reprezentat opțiunea dumneavoastră în ceea ce privește rezolvarea acestei probleme.

Cu privire la cele menționate, situația este destul de simplă, astfel cum vom explica în cele ce urmează.

Primordial, considerăm a fi necesară  încercarea lămuririi acestei probleme pe cale amiabilă, și anume prin comunicarea către executorul judecătoresc a situației de fapt și de drept corecte.

Dacă executorul judecătoresc nu va înțelege că, de fapt, este vorba despre o eroare și că cererea de validare a popririi față de societatea dumneavoastră este netemeinică, există posibilitatea redactării unei întâmpinări împotriva acestei acțiuni, în termen de 25 de zile de când aceasta v-a fost comunicată.

Având în vedere documentele transmise de către dumneavoastră, situația de fapt este una foarte clară, lipsa calității procesuale pasive a societății dumneavoastră fiind evidentă.

Conform art. 36 din Codul de procedură civilă, „Calitatea procesuală rezultă din identitatea dintre părți și subiectele raportului litigios, astfel cum acesta este dedus judecății.”

Calitatea procesuală presupune, pe de o parte, existența unei identități între persoana reclamantului și persoana care este titular al dreptului în raportul juridic dedus judecății (calitatea procesuală activă) și, pe de altă parte, între persoana pârâtului și cel obligat în același raport juridic (calitate procesuală pasivă).

Potrivit Deciziei nr. 15 din data de 06.03.2017, începând cu această dată, debitorului T.V. i-a fost suspendat contractul individual de muncă în temeiul dispozițiilor art. 51 lit. a din Codul muncii.

Potrivit prevederilor art. 51 lit. a) din Codul muncii, „Contractul individual de muncă poate fi suspendat din inițiativa salariatului, în următoarele situații:

a) concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani;”

În acord cu dispozițiile OUG 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, această decizie îi este necesară salariatului în vederea depunerii dosarului pentru indemnizație. În timpul acestei suspendări, angajatorul nu va plăti niciun drept salarial către salariat.

Potrivit art. 23 alin. (2) din OUG „Calculul și plata drepturilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, inclusiv a contribuției individuale de asigurări sociale de sănătate, se fac de către Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, prin agențiile teritoriale”  și nu de către societatea dumneavoastră.

Pentru aceste motive, instanța de judecată va observa faptul că începând cu data de 06.03.2017 (data la care debitorului i-a fost suspendat contractul individual de muncă) societatea dumneavoastră nu mai avea obligativitatea plății oricărei sume de bani față de salariat, Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială fiind cea căreia îi incumbă această obligație.

Din aceste considerente, admiterea excepției lipsei calității procesuale pasive, de către instanță, este pe deplin justificată. Drept consecință, instanța va respinge cererea de validare a popririi.

Domnule Vasile, în eventualitatea considerării sfatului nostru ca unul folositor cazului dumneavoastră, dorim să aveți în vedere că puteți oricând solicita sprijinul nostru atât aici, în mediul online, cât și în parcurgerea concretă a tuturor acestor demersuri. În vederea stabilirii unei întâlniri nu ezitați să ne contactați.

Cu considerație,
echipa
Cerere de validare poprire, cât timp contractul de muncă este suspendat pentru creștere copil

error: Articolul nu poate fi copiat, însă poate fi citit oricând, gratuit, pe platforma avocatum.ro.