Urmareste-ne
  >  Opinii juridice   >  Drept civil   >  Chiriașii nu mi-au mai plătit chiria de mai mult de două luni. Ce pot face?

Chiriașii nu mi-au mai plătit chiria de mai mult de două luni. Ce pot face?

În urmă cu cinci luni, am închiriat un apartament cu două camere unor persoane pentru o perioadă de un an. De mai bine de două luni, aceștia nu vor să-mi plătească chiria, deși le-am solicitat acest lucru în nenumărate rânduri. Cum considerați că ar trebui să procedez?

Întrebare adresată de David S.

 

Bună ziua, domnule David! Vă mulțumim, înainte de toate, pentru interesul acordat serviciilor noastre.

În ce privește problema relatată, în cazul neexecutării obligației de plată a chiriei, dumneavoastră, în calitate de locator, aveți posibilitatea fie de a cere executarea silită a acestei obligații, fie rezilierea contractului cu daune-interese, în condițiile art. 1817 din Codul civil.

Art. 1798 C.civ. recunoaște caracterul de titlu executoriu contractului de locațiune încheiat prin înscris sub semnătură privată care a fost înregistrat la organele fiscale, precum și celui încheiat în formă autentică, în ceea ce privește obligația de plată a chiriei la termenele și în modalitățile stabilite.

„Contractele de locaţiune încheiate prin înscris sub semnătură privată care au fost înregistrate la organele fiscale, precum şi cele încheiate în formă autentică constituie titluri executorii pentru plata chiriei la termenele şi în modalităţile stabilite în contract sau, în lipsa acestora, prin lege.”

Astfel, dacă dumneavoastra aveți contractul încheiat într-una dintre formele prezentate anterior, pentru a vă recupera chiria, nu veți mai fi nevoit să vă judecați pentru a obține un titlu executoriu, având posibilitatea să puneți în executare direct contractul.

Dacă actul nu a fost încheiat în forma prevăzută de lege, el nu constituie titlu executoriu și, prin urmare, în vederea reparării prejudiciului suferit, veți  fi îndrituit să apelați la rezilierea contractului, ce poate fi unilaterală sau judiciară, în funcție de clauzele contractuale.

Domnule David, în eventualitatea considerării sfatului nostru ca unul folositor cazului dumneavoastră, dorim să aveți în vedere că puteți oricând solicita sprijinul nostru atât aici, în mediul online, cât și în parcurgerea concretă a tuturor acestor demersuri.

 

Cu considerație,
echipa
Chiriașii nu mi-au mai plătit chiria de mai mult de două luni. Ce pot face?

error: Articolul nu poate fi copiat, însă poate fi citit oricând, gratuit, pe platforma avocatum.ro.