Urmareste-ne
  >  Opinii juridice   >  Drept civil   >  Condiții de admisibilitate și pașii de urmat în cazul unui act de malpraxis

Condiții de admisibilitate și pașii de urmat în cazul unui act de malpraxis

Bună seara! În urma unui apel efectuat la 112, deoarece tatăl meu se simțea foarte rău, am ajuns la spital, la urgență, unde i-a fost administrată o perfuzie, deși le-am comunicat în prealabil că tatăl meu este alergic la mai multe substanțe.

Precizez succint, urmând a dezvolta ulterior că, în urma acestei perfuzii, tata a intrat în șoc și a decedat la scurt timp.

Aș dori să știu cum pot atrage răspundere medicilor și dacă este posibil acest lucru având în vedere că tatăl meu nu era asigurat?

Întrebare adresată de Victor N.

Bună ziua, domnule Victor. Vă mulțumim pentru interesul acordat serviciilor noastre.

Începem prin a preciza că MALPRAXISUL este eroarea profesională săvârşită în exercitarea actului medical sau medico-farmaceutic, generatoare de prejudicii asupra pacientului, implicând răspunderea civilă a personalului medical şi a furnizorului de produse şi servicii medicale, sanitare şi farmaceutice.

Conform art. 653 alineatul (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii „Personalul medical răspunde civil pentru prejudiciile produse din eroare, care includ şi neglijenţa, imprudenţa sau cunoştinţe medicale insuficiente în exercitarea profesiunii, prin acte individuale în cadrul procedurilor de prevenţie, diagnostic sau tratament; pentru prejudiciile ce decurg din nerespectarea reglementărilor prezentului titlu privind confidenţialitatea, consimţământul informat şi obligativitatea acordării asistenţei medicale; pentru prejudiciile produse în exercitarea profesiei şi atunci când îşi depăşeşte limitele competenţei, cu excepţia cazurilor de urgenţă în care nu este disponibil personal medical ce are competenţa necesară.”

Articolul 654 alineatul (2) din aceeași lege prevede că „personalul medical nu este răspunzător pentru daunele şi prejudiciile produse în exercitarea profesiunii: 

a) când acestea se datorează condiţiilor de lucru, dotării insuficiente cu echipament de diagnostic şi tratament, infecţiilor nosocomiale, efectelor adverse, complicaţiilor şi riscurilor în general acceptate ale metodelor de investigaţie şi tratament, viciilor ascunse ale materialelor sanitare, echipamentelor şi dispozitivelor medicale, substanţelor medicale şi sanitare folosite;

b) când acţionează cu bună-credinţă în situaţii de urgenţă, cu respectarea competenţei acordate.

Indiferent dacă a fost sau nu asigurat, art. 675 din Lege stipulează că despăgubirile pot fi solicitate şi se plătesc şi către persoanele care nu au plătit contribuţia datorată la sistemul public de sănătate.

Normele metodologice de aplicare a titlului XVI Răspunderea civilă a personalului medical şi a furnizorului de produse şi servicii medicale, sanitare şi farmaceutice din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii din 14.03.2007, reglementează, în art. 14, că persoanele prejudiciate printr-un act de malpraxis se pot adresa fie Comisiei de monitorizare şi competenţă profesională pentru cazurile de malpraxis (constituită la nivelul direcțiilor de sănătate publică județene și a Municipiului București), denumită în continuare Comisia, fie instanţei judecătoreşti competente, potrivit legii (judecătoria în a cărei circumscripţie teritorială a avut loc actul de malpraxis reclamat). Deci, dumneavoastră aveți posibilitatea de a opta între sesizarea comisiei și sesizarea în mod direct a instanței de judecată.

În situaţia în care Comisia a stabilit existenţa unei situaţii de malpraxis, instanţa judecătorească competentă poate, la cererea persoanei prejudiciate, să oblige persoana responsabilă la plata despăgubirilor.

Despăgubirile pentru un act de malpraxis se pot stabili și pe cale amiabilă în cazul în care rezultă cu certitudine răspunderea civilă a asiguratului. 

În situaţia în care asiguratul, asigurătorul şi persoana prejudiciată nu cad de acord asupra culpei asiguratului, cuantumul şi modalitatea de plată a prejudiciului cauzat printr-un act de malpraxis se vor stabili de către instanţa judecătorească.  Prejudiciul se va despăgubi de către asigurător în limita sumei asigurate, în baza hotărârii judecătoreşti definitive, iar în cazul în care prejudiciul depăşeşte suma asigurată, partea vătămată poate pretinde autorului prejudiciului plata diferenţei până la recuperarea integrală a acestuia.

Data de la care se plătesc despăgubirile este aceea a producerii actului de malpraxis.

În cazul în care se optează pentru sesizarea Comisiei, conform dispozițiilor cuprinse în Regulamentul de organizare şi funcţionare a comisiei de monitorizare şi competenţă profesională pentru cazurile de malpraxis