Urmareste-ne
  >  Opinii juridice   >  Contencios contravențional   >  Mi-au fost confiscați în Aeroportul Otopeni peste 15000 euro pentru nedeclararea numerarului. Ce pot face?

Mi-au fost confiscați în Aeroportul Otopeni peste 15000 euro pentru nedeclararea numerarului. Ce pot face?

Bună seara,

Venind dinspre Kissimmee – USA, în București, am fost oprit în Aeroportul Otopeni de către un echipaj din cadrul Biroului Vamal de Frontieră, cu puțin peste suma de 25000 euro asupra mea. Menționez încă de la început că mi-a fost confiscată suma de aprox. 15000 euro, reprezentând tot peste cuantumul cât mi se permitea să dețin fără să declar, și mi s-a aplicat o sancțiune contravențională de 3000 lei.

Prin procesul-verbal atașat prezentului mail se reține:

În data de 22.05.2017, în jurul orelor 15:30, în aeroportul Henri Coandă, localitatea Otopeni, pasagerul Tomas D., care a călătorit pe ruta Kissimmee-Londra-Otopeni cu cursa RO(XX), a ieșit pe culoarul verde „nimic de declarat”. Fiind oprit și întrebat dacă are sume de bani asupra sa, domnul Tomas D. a răspuns negativ. În urma controlului bagajului de cală al acestuia, un geamantan, au fost găsiți, însă, suma de 25380 euro, sumă ascunsă într-o plasă ambalată în interiorul unei cămăși. Drept urmare, suma de 15380 euro s-a confiscat în baza H.G. nr. 707/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Tot prin același proces-verbal mi-a fost aplicată sancțiunea contravențională în cuantum de 3000 lei, fiindu-mi reținute faptele prevăzute de dispozițiile art. 653 alin. (1) lit. i) din H.G. nr. 707/2006.

Menționez că procesul verbal a fost semnat de către agentul din cadrul Biroului Vamal de Frontieră, precum și de către mine, însă nu a fost semnat de vreun martor. De asemenea, precizez că am achitat pe loc suma de 3000 lei.

Vă rog să îmi comunicați modalitatea prin care ne putem întâlni, cum îmi pot recupera urgent banii, dacă există motive pentru contestarea procesului-verbal și dacă lipsa semnăturii martorului pe procesul verbal are vreun impact asupra valabilității acestuia.

Întrebare adresată de Tomas D.

 

Bună ziua, domnule Tomas! Vă mulțumim, înainte de orice, pentru interesul acordat serviciilor noastre.

Pentru început, redăm conținutul dispozițiilor legale ce au stat la baza sancționării dumneavoastră, respectiv:

Conform art. 653 alin. (1) lit. i) din Hotărârea Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, „Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 3000 la 8000 lei, neîndeplinirea de către persoanele fizice care trec frontiera a obligației prevăzute la art. 3 din Regulamentul (CE) nr. 1.889/2005 al Parlamentului European și al Consiliului, de declarare în scris, la autoritatea vamală, a numerarului în valută și/sau în moneda națională care este egal sau depășește limita stabilită prin regulament, aflat asupra lor, în mijloacele de transport ori în bagajele însoțite sau neînsoțite, precum și în colete. Numerarul nedeclarat în scris care depășește limita stabilită de regulament se confiscă.

În completare, art. 3 din Regulamentul (CE) nr. 1.889/2005 al Parlamentului European și al Consiliului, despre care s-a făcut anterior vorbire, stipulează, în cadrul alineatului (1), că orice persoană fizică ce intră sau iese din Comunitate și transportă numerar în valoare de 10000 EUR sau mai mult, trebuie să declare această sumă autorităților competente din statul membru prin care intră sau iese din Comunitate, în conformitate cu prezentul regulament. Obligația de declarare nu este îndeplinită în cazul în care informațiile furnizate sunt incorecte sau incomplete.

Având în vedere cele redate, opinăm după cum urmează:

Reiterând, potrivit art. 3 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.889/2005 anterior-indicat, persoana fizică ce intră sau iese din Comunitate Europeană și transportă numerar în valoare de 10000 euro sau mai mult, declară această sumă autorităților competente din statul membru prin care intră sau iese din Comunitate, în conformitate cu prezentul regulament.

În plus, potrivit alin. (6) din Preambulul Regulamentului despre care am făcut vorbire, având în vedere scopul său de prevenire și caracterul său de descurajare, obligația de declarare trebuie să fie îndeplinită la intrarea sau ieșirea din Comunitatea Europeană.

Înțelegem din faptele reținute în cadrul procesului-verbal, precum și din documentele atașate, că ruta pe care ați călătorit a fost Kissimmee – Londra – Otopeni.

În acest context, o apărare pertinentă în ce vă privește s-ar putea concretiza în ideea conform căreia agenții constatatori nu aveau competența și atribuțiile necesare pentru a controla îndeplinirea obligației de declarare a numerarului pe care dumneavoastră îl dețineați, datorită faptului că ați sosit pe Aeroportul „Henri Coandă” București în urma unei călătorii cu avionul de la Londra, Marea Britanie, deci dintr-un alt stat membru al Comunității Europene. Regulamentul (CE) nr. 1.889/2005 al Parlamentului European și al Consiliului nu se aplică în situația călătoriilor în spațiul intracomunitar.

În consecință, nu există nicio obligație legală a dumneavoastră de a declara numerarul la intrarea în România, astfel încât contravenția constatată nu există.

Organele abilitate pentru control, în cazul acesta, ar fi fost cele din Londra, Marea Britanie, nicidecum cele din Otopeni, România.

Susținerea este sustenabilă cu atât mai mult cu cât ați preluat bagajul de cală în Londra. Dacă acest lucru nu s-ar fi întâmplat, instanța ar fi putut considera că, atât timp cât banii au fost în bagajul de cală, iar acesta a avut rută directă Kissimmee – România, numerarul a întrat în Comunitatea Europeană în Otopeni, motiv pentru care organele abilitate sunt cele din România. Menționăm că nu raliem sub niciun aspect la această opinie a instanței. Avem, așadar, un punct de vedere diferit, însă situația dumneavoastră este alta, motiv pentru care nu se justifică să dezvoltăm cu această ocazie acest aspect.

Revenind, pe cale de consecință, odată cu anularea procesului-verbal de contravenție, și sancțiunea complementară va fi anulată, ceea ce înseamnă că suma confiscată va fi restituită.

În privința elementelor de formă ale procesului-verbal, prevăzute de art. 16 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, observăm că acesta îndeplinește toate condițiile de valabilitate reglementate de lege, inclusiv cele prevăzute sub sancțiunea nulității absolute, conform art. 17 din Ordonanța anterior-menționată, respectiv numele, prenumele, calitatea agentului constatator, numele, prenumele contravenientului, data și locul săvârșirii faptei și semnătura agentului.

Referitor la faptul că lipsește semnătura martorului, precizăm că în condițiile în care procesul-verbal de contravenție a fost semnat de către dumneavoastră, nu sunt incidente în speță prevederile art. 19 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 referitoare la necesitatea semnării actului de un martor.

În acest sens, redăm conținutul art. 19 despre care am făcut vorbire, și anume:

„(1) Procesul-verbal se semnează pe fiecare pagină de agentul constatator și de contravenient. În cazul în care contravenientul nu se află de față, refuză sau nu poate să semneze, agentul constatator va face mențiune despre aceste împrejurări, care trebuie să fie confirmate de cel puțin un martor. În acest caz procesul-verbal va cuprinde și datele personale din actul de identitate al martorului și semnătura acestuia.

(2) Nu poate avea calitatea de martor un alt agent constatator.

(3) În lipsa unui martor agentul constatator va preciza motivele care au condus la încheierea procesului-verbal în acest mod.”

Domnule Tomas, în eventualitatea considerării sfatului nostru ca unul folositor cazului dumneavoastră, dorim să aveți în vedere că puteți oricând solicita sprijinul nostru atât aici, în mediul online, cât și în elaborarea efectivă și susținerea plângerii contravenționale. În vederea stabilirii unei întâlniri, contactați-ne la unul dintre numerele de telefon afișate în cadrul website-ului.

Cu considerație,
echipa
Mi-au fost confiscați în Aeroportul Otopeni peste 15000 euro pentru nedeclararea numerarului. Ce pot face?

error: Articolul nu poate fi copiat, însă poate fi citit oricând, gratuit, pe platforma avocatum.ro.