Urmareste-ne
  >  Opinii juridice   >  Contencios constituțional   >  Se poate crea confuzie între denumirea asociației și un partid politic?

Se poate crea confuzie între denumirea asociației și un partid politic?

Bună ziua! Referitor la respingerea unei cereri ca neîntemeiată din considerentul pentru care denumirea asociației creează confuzie cu denumirea unei aliențe politice.

Pe larg, prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Sectorului 1 București la începutul lunii decembrie 2019, o asociație, prin subsemnata, a solicitat acordarea personalității juridice și înscrierea în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor aflat la grefa Judecătoriei Sectorului 1 București.

În susținerea cererii mele am atașat o serie de înscrisuri, îndeplinind astfel obligațiile prevăzute de OG 26/2000.

La termenul de judecată totul a părut a fi în regulă, însă soluția instanței a fost de respingere ca neîntemeiată a cererii mele, având ca argument raționamentul după cum urmează:

Instanța reține că denumirea asociației poate crea confuzie cu alianța politică Partidul **, având în vedere atât denumirea, cât și generalitatea scopurilor și obiectivelor asociației care au caracteristicile unui program politic, așa cum prevede art. 9 din Legea partidelor politice nr. 14/2013. Este adevărat că art. 7 din OG 26/2000 prevede că este interzis ca denumirea asociației să fie identică sau asemănătoare până la confuzie cu denumirea altei persoane juridice fără scop patrimonial, constituite potrivit prevederilor prezentei ordonanțe, sau că este interzisă confuzia cu denumirea unor autorități sau instituții publice sau cu denumirea unor structuri profesionale constituite în baza Legii, însă pentru identitate de rațiune, instanța reține că denumirea unei asociații nu trebuie să creeze confuzie nici cu denumirea unui partid politic sau cu denumirea unei alianțe politice.

Având în vedere acest argument, instanța va respinge cererea ca neîntemeiată.

Prin urmare, singurul argument în baza căruia instanța a respins cererea de înscriere a asociației în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor aflat la grefa Judecătoriei Sectorului 1 București este cel de confuzie cu denumirea unui partid politic.

Vă solicit ajutorul privind formularea cererii de apel și susținerea în instanță a argumentelor pentru care prima instanță a respins în mod greșit cererea mea.

Cum pot stabili o întâlnire cu un avocat asociații și fundații din cadrul societății dumneavoastră de avocatură?

Întrebare adresată de Marilena C.

 Bună ziua, doamnă Marilena! Vă mulțumim pentru interesul acordat serviciilor noastre juridice.

Cu privire la stabilirea unei întâlniri cu unul dintre avocații noștri specializați în asociații și fundații, vă rugăm apelați numărul de telefon afișat în partea de sus a website-ului ori pe pagina contact.

În legătură cu situația expusă, facem următoarele precizări:

În mod neîntemeiat prima instanță a considerat că denumirea asociației poate crea confuzie cu alianța politică Partidul **, având în vedere atât denumirea, cât și generalitatea scopurilor și obiectivelor care, apreciază prima instanță, au caracteristicile unui program politic, așa cum prevede art. 9 din Legea partidelor politice nr. 14/2003.

Subliniem că art. 7 alin (3), (3 indice 1) și (3 indice 3) din Ordonanța Guvernului 26/2000, care sunt reglementări de strictă aplicare, fac referire la denumirea altei persoane juridice fără scop patrimonial, constituite potrivit prevederilor prezentei ordonanțe, respectiv la instituții și autorități publice ori structuri profesionale.

Astfel, conform dispozițiile anterior-amintite,

„Este interzis ca denumirea asociației să fie identică sau asemănătoare până la confuzie cu denumirea altei persoane juridice fără scop patrimonial, constituite potrivit prevederilor prezentei ordonanțe. Astfel, o denumire este susceptibilă de a fi apropriată dacă nu aparține unei alte persoane juridice fără scop patrimonial de același fel – asociație, fundație sau federație – prin înscrierea ei anterioară în Registrul național al persoanelor juridice fără scop patrimonial.”

„Este interzisă utilizarea în denumirea asociației a unor sintagme sau cuvinte susceptibile să creeze confuzie cu denumirea unor autorități sau instituții publice. Prin sintagme sau cuvinte susceptibile să creeze confuzie cu denumirea unor autorități sau instituții publice se înțelege includerea în denumirea asociației a unor termeni și expresii precum: „comisariat”, „inspectorat”, „gardă”, „autoritate”, „poliție”, „jandarmerie”, „protecția consumatorilor” sau derivatele acestora.”

„Este interzis ca denumirea asociației să fie identică sau asemănătoare până la confuzie cu denumirea oricărei structuri profesionale constituite în baza legii și care funcționează în acord cu aceasta, cum ar fi: «Barou», «Cameră», «Uniunea Națională a Barourilor din România», «Uniunea Națională a Notarilor Publici din România», «Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești», «Consiliul de Mediere», «Consiliul Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România», «Consiliul Uniunii Naționale a Barourilor din România», precum și altele asemenea.

Prin urmare, rațiunea conform căreia denumirea unei asociații nu trebuie să creeze confuzie nici cu denumirea unui partid politic sau cu denumirea unei alianțe politice excede cadrului legal, fiind o adăugire la lege.

Rămâne să discutăm pe marginea subiectului în cadrul întâlnirii, inclusiv cu privire la strategia privind admiterea cererii de apel de către instanța superioară.

Cu considerație,
echipa
Se poate crea confuzie între denumirea asociației și un partid politic?

Lasă un răspuns

error: Articolul nu poate fi copiat, însă poate fi citit oricând, gratuit, pe platforma avocatum.ro.