Urmareste-ne
  >  Opinii juridice   >  Drept penal   >  Constituie probe în procesul penal înregistrările audio-video din timpul orelor de curs?

Constituie probe în procesul penal înregistrările audio-video din timpul orelor de curs?

Bună ziua, domnule avocat!

Sunt cadru didactic în cadrul unei scoli gimnaziale din municipiul Ploiești. Pe rolul Judecătoriei se află un dosar penal în care subsemnatul am calitatea de inculpat.

În fapt, îmi este imputat că am avut un comportament inadecvat față de anumiți elevi în timpul orelor de curs. Nu voi dezvolta cu această ocazie comportamentul elevilor ori al meu, însă veți putea vedea aceste lucruri din documentele atașate.

Elevii, în cele din urmă, au montat în clasă aparatură de înregistrare audio-video în scopul înregistrării activității subsemnatului, îndeosebi a secvențelor din comportament de unde reies faptele reținute de către instanță.

Prima instanță m-a condamnat, după cum se poate vedea din sentința atașată, pentru infracțiunea de purtare abuzivă. Intenționez să formulez apel.

Întrebarea la care solicit răspuns este dacă înregistrările audio-video din timpul orelor de curs pot fi considerate probe în procesul penal. Menționez că acestea ar fi singurele dovezi care demonstrează vinovăția mea, restul fiind în favoarea subsemnatului.

Domnule avocat, regăsiți o serie de documente atașate în susținerea celor învederate.

Întrebare adresată de Ioan V.

 

Bună ziua, domnule Ioan! Vă mulțumim pentru interesul acordat serviciilor noastre.

Considerăm că înregistrările audio-video nu întrunesc cerințele art. 97 alin. (2) lit. f) coroborate cele ale art. 139 alin. (2) Cod procedură penală.

Potrivit art. 97 alin. (1) Cod procedură penală, constituie probă orice element de fapt care servește la constatarea existenței sau inexistenței unei infracțiuni, iar potrivit alin. (2) al aceluiași articol, proba se obține în procesul penal printr-o serie de mijloace între care sunt enunțate, declarațiile suspectului/ inculpatului, ale persoanei vătămate, ale martorilor, precum și orice alt mijloc de probă care nu este interzis de lege – lit. f).

În strânsă legătură cu dispozițiile art. 97 alin. (2) lit. f) Cod procedură penală, la art. 139 alin. (3) din același Cod, se prevede expres că înregistrările prevăzute în prezentul capitol, efectuate de părți sau de alte persoane, constituie mijloace de probă când privesc propriile convorbiri sau comunicări pe care le-au purtat cu terții. Orice alte înregistrări pot constitui mijloace de probă dacă nu sunt interzise de lege.

Valorificarea înregistrărilor audio-video de către prima instanță în mod exclusiv și în dauna celorlalte mijloace de probă administrate la urmărirea penală și în cursul judecății, a fost efectuată în condițiile în care aceste înregistrări erau interzise de lege.

Astfel, prin Legea educației naționale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial cu numărul 18 din data de 10 ianuarie, intrată în vigoare la data de 09 februarie 2011, se instituie art. 272 – interdicția efectuării de înregistrări audio și video în școli.

(1)Cadrele didactice nu pot fi perturbate în timpul desfăşurării activităţii didactice de nicio autoritate şcolară sau publică.

(2)Prin excepţie de la prevederile alin. (1), nu se consideră perturbare a cadrelor didactice în timpul desfăşurării activităţii didactice intervenţia autorităţilor şcolare şi/sau publice în situaţiile în care sănătatea fizică sau psihică a elevilor ori a personalului este pusă în pericol în orice mod, conform constatării personalului de conducere, respectiv în timpul exerciţiilor de alarmare pentru situaţii de urgenţă.

(3)Înregistrarea prin orice procedee a activităţii didactice poate fi făcută numai cu acordul celui care o conduce.

(4)Multiplicarea, sub orice formă, a înregistrărilor activităţii didactice de către elevi sau de către alte persoane este permisă numai cu acordul cadrului didactic respectiv.

(5)Înregistrarea prin orice procedee a activităţilor desfăşurate în spaţiile şcolare este permisă numai cu acordul personalului de conducere, cu excepţia celor de la alin. (3).

Înregistrările audio video în școli nu au valoare probatorie în procesul penal

În condițiile în care aceste înregistrări au fost realizate după data întrării în vigoare a Legii nr. 1/2011, respectiv după data de 09.02.2011, înregistrările sunt lipsite de valoare probatorie.

Având în vedere acestea, faptele reținute de către prima instanță vor fi apreciate și interpretate în raport de celelalte probe din dosarul cauzei, iar nu de înregistrările în discuție.

 

Cu considerație,
echipa
Constituie probe în procesul penal înregistrările audio-video din timpul orelor de curs?

error: Articolul nu poate fi copiat, însă poate fi citit oricând, gratuit, pe platforma avocatum.ro.