Urmareste-ne
  >  Opinii juridice   >  Drept penal   >  Contestația impotriva încheierii prin care se dispune asupra masurii preventive

Contestația impotriva încheierii prin care se dispune asupra masurii preventive

Ce reprezintă contestația împotriva încheierii prin care se dispune asupra măsurii preventive?

Cu titlu preliminar, precizăm că cele mai întâlnite măsuri preventive dispuse în dosarele penale sunt controlul judiciar, alături de controlul judiciar pe cauțiune, arestul la domiciliu și arestarea preventivă.

Contestația reprezintă calea de atac împotriva hotărârii judecătorului prin care a dispus asupra măsurii preventive. Avem astfel în vedere, în prezenta analiză, numai măsurile preventive menționate mai sus, iar nu și măsura reținerii ce poate fi dispusă doar de către organele de urmărire penală.

Cu această ocazie, precizăm că în cursul urmăririi penale, măsurile preventive se dispun de judecătorul de drepturi și libertăți. Face excepție măsura controlului judiciar, care poate fi dispusă și de către procuror, situație în care calea de atac poartă denumirea de plângere și nu de contestație.

Care este utilitatea contestației împotriva încheierii prin care se dispune asupra măsurilor preventive în procesul penal?

Astfel cum vom arăta, contestația poate fi formulată atât de către inculpat, cât și de către procuror, iar motivul formulării rezidă în nemulțumirea contestatorului cu privire la modul în care a fost tratată propunerea de luare/ prelungire/ încetare de drept a măsurii preventive sau alte cazuri expres prevăzute de lege.

În esență, contestația are în vedere arătatea și argumentarea motivelor pentru care controlul judiciar, controlul judiciar pe cauțiune, arestul la domiciliu ori arestarea preventivă a fost dispus în mod nelegal.

Un exemplu des întâlnit în practică îl reprezintă dispunerea arestării preventive a unei persoane în considerarea motivelor de bună desfășurare a procesului penal, deși aceasta se prezintă la chemările organelor judiciare ori cooperează sau pentru motive de pericol social, deși inculpatul are o bună reputație și nu prezintă antecedente penale.

Firește că în aceste din urmă cazuri o eventuală măsură a arestării preventive poate avea repercursiuni nu numai asupra bunei reputații a unei persoane, ci și asupra activităților economice pe care aceasta le desfășoară.

Reținem așadar că formularea contestației are în vedere atât motive de ordin tehnic, precum durata maximă, condiții de dispunere ori alte asemenea prevăzute de lege, cât și individualizarea persoanei, cum ar fi nelegala dispunere în considererea pericolului social sau a încălcării motivelor prevăzute de art. 223 alin. (1) Cod procedură penală.

Un alt exemplu ar putea fi nemulțumirea contestatorului – avem în vedere inculpatul – cu privire la restricțiile la care este supus în momentul dispunerii măsurii controlului judiciar ori a controlului judiciar pe cauțiune.

Cine poate formula contestația împotriva încheierii prin care se dispune asupra măsurii preventive?

Contestația poate fi introdusă de către inculpat ori procuror.

Dacă vorbim despre control judiciar, atunci când acesta este dispus de către procuror, contestația poate fi formulată doar de către inculpat, iar atunci când măsura este dispusă de judecătorul de drepturi și libertăți, contestația poate fi formulată atât de către inculpat, cât și de către procuror.

În aceleași condiții și de către aceleași persoane se formulează contestația și în procedura de cameră preliminară ori de judecată, atât în cazul măsurii controlului judiciar pe cauțiune, cât și a arestului la domiciliu sau a arestării preventive.

În ce termen se poate formula contestația împotriva încheierii prin care se dispune asupra măsurii preventive?

1. Cu privire la calea de atac împotriva încheierilor prin care se dispune asupra măsurilor preventive în cursul urmăririi penale, reținem următoarele:

a) împotriva încheierilor prin care judecătorul de drepturi și libertăți dispune asupra măsurilor preventive, inculpatul și procurorul pot formula contestație, în termen de 48 de ore de la pronunțare sau, după caz, de la comunicare. Contestația se depune la judecătorul de drepturi și libertăți care a pronunțat încheierea atacată.

b) contestația formulată împotriva încheierii prin c