Urmareste-ne
  >  Opinii juridice   >  Drept civil   >  Contestație la executare. Executare silită împotriva unei persoane decedate

Contestație la executare. Executare silită împotriva unei persoane decedate

Bună ziua! Dorim să ne reprezentați într-un proces civil, sens în care vă rugăm să ne comunicați în ce condiții putem stabili o întâlnire cu un avocat specializat în executări silite. Ne interesează să discutăm despre contestație la executare, respectiv despre executare silită împotriva unei persoane decedate, calitate procesuală activă și acceptarea moștenirii.

Fără sprijin juridic de specialitate, am formulat o contestație la executare, având ca principal argument faptul că deși bunica mea a decedat, aceasta este executată silit. Practic, în jurul ideii de executare silită împotriva unei persoane decedate. Am aflat despre executarea silită îndreptată împotriva bunicii abia în urma decesului tatălui meu.

Am primit în această dimineață o întâmpinare în care se spune că noi nu avem calitate procesuală activă și că nu am acceptat moștenirea și alte asemenea. Sunt termeni pe care nu îi cunoaștem și nici nu știm ce implicații pot exista asupra procesului. Din aceste considerente, dorim să stabilim o întâlnire cu un avocat din echipa dumneavoastră pentru a ne analiza actele și a ne reprezenta în continuare în proces. Atașăm acestui e-mail actele pe care noi le-am depus la dosar, alături de întâmpinare.

Întrebare adresată de Chivu R.

 

Bună ziua, domnule Chivu! Vă mulțumim pentru interesul acordat serviciilor noastre juridice.

Cu privire la stabilirea unei întâlniri cu unul dintre avocații noștri specializați în executare silită – avocat executare silită –, vă rugăm apelați numărul de telefon afișat în partea de sus a website-ului ori pe pagina contact.

În legătură cu situația expusă, raportat la copiile scanate ale documentelor pe care le avem pe e-mail, din partea dumneavoastră, și până la întâlnirea ce urmează a avea loc, facem următoarele precizări:

Observăm din documentația atașată că decesul bunicii a avut loc în martie 2018, iar cererea de executare silită a fost formulată de creditor abia în luna noiembrie 2019.

Observăm, de asemenea, că ați precizat atât în e-mail, cât și în contestația la executare, faptul că ați luat cunoștință de executarea silită abia la momentul decesului tatălui, atunci când ați încercat să dezbateți moștenirea.

În ce ne privește, apreciem că atât executorul judecătoresc, cât și creditorul, sunt în culpă, întrucât din documentația atașată nu reiese că ar fi fost întreprins vreun demers pentru a afla dacă debitoarea a decedat.

Raportat la calitatea procesuală activă, considerăm că aceasta este justificată, având calitatea de succesibil al defunctei debitoare, și anume nepot de fiu postdecedat, conform actelor de stare civilă transmise.

În susținerea celor mai sus menționate, aducem argumentele după cum urmează:

Așa cum prevede art. 1100 alin. (2) Cod civil, prin succesibil se înțelege persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de lege pentru a putea moșteni, dar care nu și-a exercitat încă dreptul de opțiune succesorală.

Potrivit art. 953 din același Cod, moștenirea este transmiterea patrimoniului unei persoane fizice decedate către una sau mai multe persoane în ființă, art. 954 alin. (1) Cod civil arătând că moștenirea unei persoane se deschide în momentul decesului acesteia.

În continuare, art. 1114 din Codul civil, referitor la efectele acceptării moștenirii, arată că acceptarea consolidează transmisiunea moștenirii realizată de plin drept la data decesului.

Rezultă că prin acceptarea moștenirii succesibilul nu dobândește niciun drept, ci consolidează numai dobândirea care s-a produs de plin drept de la data deschiderii moștenirii și pierde posibilitatea de a renunța la ea.

Codul civil, referindu-se la sezină, prin art. 1125-1126, prevede că, pe lângă stăpânirea de fapt asupra patrimoniului succesoral, le conferă moștenitorilor sezinari dreptul de a administra acest patrimoniu și de a exercita drepturile și acțiunile defunctului, calitate pe care o au soțul supraviețuitor, descendenții și ascendenții privilegiați, iar în lipsa lor, colateralii privilegiați.

Dumneavoastră aveți calitatea de descendent al debitoarei defuncte, în calitate de nepot și respectiv fiu, așa cum reiese din actele de stare civilă.

Cu privire la temeinicia contestației la executare formulate, considerăm că aceasta este corect formulată și fondată, cu atât mai mult cu cât Codul de procedură civilă oferă posibilitatea, prin art. 660 alin. (2), pentru executorul judecătoresc, de a face verificări și de a obține date necesare realizării executării silite, verificări ce se impuneau a fi făcute în cauză, dat fiind faptul că debitoarea s-a născut în anul 1940.

Urmează să discutăm pe larg în cadrul întâlnirii aspecte privind strategia de urmat, precum și conținutul documentelor pe care urmează să le depunem la dosar.

 

Cu considerație,
echipa
Contestație la executare. Executare silită împotriva unei persoane decedate

Lasă un răspuns

error: Articolul nu poate fi copiat, însă poate fi citit oricând, gratuit, pe platforma avocatum.ro.