Urmareste-ne
  >  Opinii juridice   >  Drept penal   >  Contestație privind constatarea încetării măsurii preventive a controlului judiciar în camera preliminară

Contestație privind constatarea încetării măsurii preventive a controlului judiciar în camera preliminară

Bună seara,

Vă solicit ajutorul, sub aspectul oferirii unei opinii juridice în ce privește legalitatea unei măsuri preventive, și anume, a controlului judiciar.

În acest sens, redau următoarele:

Aflându-mă sub imperiul măsurii preventive a controlului judiciar, am fost citat la sediul DNA – Serviciul Teritorial Pitești, la data de 13.01.2017, în scopul de a mi se aduce la cunoștință că prin ordonanța din aceeași zi, față de mine, s-a dispus prelungirea măsurii despre care fac vorbire, pentru o perioadă de 60 de zile, respectiv din data de 24.01.2017 și până la data de 24.03.2017.

Așa cum am precizat, în momentul în care am luat la cunoștință despre ordonanța sus-menționată, mă aflam sub imperiul măsurii preventive a controlului judiciar, ce fusese dispusă la data de 17.11.2016, cu efecte din 25.11.2016 și până la 23.01.2017.

Între timp, la 19.01.2017, procurorul a emis rechizitoriul, cauza ajungând pe rolul Curții de Apel Pitești.

În continuare, eviențiez faptul că judecătul de cameră preliminară din cadrul Curții, a omis să se pronunțe, în termen de 3 zile de la înregistrarea dosarului, asupra temeiniciei și legalității măsurii preventive, motiv pentru care am înaintat o cerere de constatare a încetării de drept a măsurii.

Instanța, în mod cu totul neașteptat, mi-a respins cererea. În motivarea încheierii, se arată că dispoziția de prelungire a măsurii controlului judiciar are caracter executoriu, astfel încât produce efecte de îndată și chiar dacă privește o perioadă ulterioară momentului emiterii dispoziției procurorului. Prin încheiere se mai menționează că legalitatea ordonanței trebuie analizată din perspectiva momentului procesual în care a fost dispusă și nu a perioadei în care își produce efectele.

Din aceste considerente, instanța a apreciat că ordonanța emisă de către procuror, la data de 13.01.2017, avea aptitudinea de a prelungi durata măsurii preventive.

Spuneți-mi, vă rog, ce posibilități am pentru a ataca încheierea instanței și pe ce motive considerați că ar trebui să îmi fundamentez cererea. Vă rog să aveți în vedere atât documentele atașate, cât și dorința mea de a stabili o întâlnire cu unul dintre membrii echipei dumneavoastră.

Întrebare adresată de Andreescu M.

 

Bună ziua, domnule Andreescu!

Vă mulțumim, înainte de toate, pentru interesul acordat serviciilor noastre.

Calea procesuală ce trebuie urmată este contestația împotriva încheierilor prin care se dispune asupra măsurilor preventive în procedura camerei preliminare, contestație pe care, de altfel, trebuie să o formulați în termen de 48 de ore de la pronunţare sau, după caz, de la comunicare.

Aceasta se depune la judecătorul de cameră preliminară care a pronunţat încheierea atacată şi se înaintează, împreună cu dosarul cauzei, judecătorului de cameră preliminară de la instanţa ierarhic superioară, în termen de 48 de ore de la înregistrare.

Instanța ierarhic superioară, în raport de cele relatate de către dumneavoastră, este Înalta Curte de Casație și Justiție.

Solicitarea trebuie să fie în sensul admiterii contestației și desființării încheierii atacate, precum și constatării ca incidente a dispozițiilor art. 241 alin. (1) Cod procedură penală privind încetarea de drept a măsurii preventive, din următoarele considerente:

La 19.01.2017, organele de urmărire penală s-au dezinvestit, prin înaintarea rechizitoriului instanței de judecată, motiv pentru care își găsesc aplicabilitate dispozițiile art. 207 alin. (2) Cod procedură penală.

Astfel, potrivit art. 207 alin. (2): În termen de 3 zile de la înregistrarea dosarului, judecătorul de cameră preliminară verifică din oficiu legalitatea şi temeinicia măsurii preventive, înainte de expirarea duratei acesteia, cu citarea inculpatului.

După cum reiese din dispozițiile legale anterior menționate, de îndată ce rechizitoriul este emis, doar judecătorul de cameră preliminară are competența de a analiza legalitatea și temeinicia măsurii preventive, putând dispune, în acest sens, menținerea ori revocarea acestei măsuri.

Legiuitorul recunoaște, într-adevăr, posibilitatea procurorului de a propune, în cuprinsul rechizitoriului, luarea, menținerea, revocarea ori înlocuirea unei măsuri preventive, lucru ce nu s-a întâmplat însă, cel mai probabil.

Evidențiem faptul că ordonanța organelor de urmărire penală prin care s-a dispus prelungirea măsurii controlului judiciar, respectiv din data de 24.01.2017 și până la 24.03.2017 a rămas fără obiect, prin însăși emiterea rechizitoriului, pentru următoarele motive:

Trimiterea în judecată a fost efectuată anterior datei în care și-ar fi produs efecte ordonanța, fiind, în acel moment, sub imperiul vechii ordonanțe de dispunere a măsurii controlului judiciar.

Pe cale de consecință, organul abilitat de a verifica legalitatea și temeinicia măsurii preventive, putând, în acest sens, dispune menținerea ori revocarea acesteia, este, fără îndoială, judecătorul de cameră preliminară.

Conchizând, în cazul în care, în privința inculpatului cu privire la care s-a dispus trimiterea în judecată, s-a dispus luarea unei măsuri preventive, procurorul are obligația sesizării judecătorului de cameră preliminară cu cel puțin 5 zile înainte de expirarea acestei măsuri, iar acesta din urmă, în termen de 3 zile de la înregistrarea dosarului, verifică legalitatea și temeinicia măsurii, înainte de expirarea acesteia.

Soluțiile indicate expres de art. 207 alin. (4) și (5) Cod procedură penală, pe care le poate dispune judecătorul de cameră preliminară, sunt menținerea măsurii preventive, în situația în care temeiurile care au determinat luarea măsurii subzistă sau există temeiuri noi care o justifică sau revocarea acesteia, în cazul în care temeiurile care au determinat luarea, prelungirea măsurii au încetat și nu există temeiuri noi care să justifice ori în cazul în care au apărut împrejurări noi din care rezultă nelegalitatea măsurii preventive.

Sub aceste aspecte, în situația în care judecătorul de cameră preliminară nu verifică, legalitatea și temeinicia măsurii, în termen de 3 zile de la înregistrarea dosarului, înainte de expirarea acesteia, dispunând una dintre soluțiile expres prevăzute de alin. (4) și alin (5) ale art. 207 Cod procedură penală, măsura controlului judiciar încetează de drept.

Concret, atât timp cât verificarea nu a fost efectuată anterior datei de 23.01.2017 – ci abia la 27.01.2017, cum rezultă din documente –, măsura preventivă a controlului judiciar a încetat de drept la data de 24.01.2017.

Având în vedere toate cele ce preced, considerăm că aveți motive întemeiate pentru care să solicitați admiterea contestației și, pe cale de consecinșă, constatarea încetării măsurii preventive a controlului judiciar.

Cu privire la temeiul juridic al solicitării, acordați atenție dispozițiilor art. 205, art. 207 și art. 241 din Codul de procedură penală.

 

Cu considerație,
echipa
Contestație privind constatarea încetării măsurii preventive a controlului judiciar în camera preliminară

error: Articolul nu poate fi copiat, însă poate fi citit oricând, gratuit, pe platforma avocatum.ro.