Urmareste-ne
  >  Justiția la zi   >  Cum se înființează o asociație de proprietari în 2021?

Cum se înființează o asociație de proprietari în 2021?

Primim cu regularitate solicitări de înființare a unei asociații de proprietari, motiv pentru care, din dorința de a veni în sprijinul cititorilor cu informații relevante, am elaborat un mic ghid în cuprinsul căruia am redat parcursul constituirii unei asociații sau, altfel spus, înființare asociație de proprietari – terminologie folosită în majoritatea subiectelor în mail-urile primite.

Indiferent de terminologia folosită, Legea 196/2018 reglementează înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor și prevede în mod detaliat procedura de înființare a unei asociații de proprietari, stabilind obligații clare în sarcina proprietarilor din condominiu.

Esențial să reținem este că asociația de proprietari se înființează în baza a trei documente, și anume: acord de asociere, statut și proces-verbal de constituire, întocmit cu ocazia adunării generale de constituire.

Anterior constituirii asociației, proprietarii din condominiu trebuie să organizeze o întrunire pentru a discuta anumite aspecte organizatorice referitoare la: alegerea persoanei responsabile cu întocmirea acordului de asociere și a statutului, stabilirea termenului de finalizare a acestora, data de convocare a adunării de constituire și modalitatea de decontare a costurilor generate de această acțiune. La finele întrunirii, deciziile luate de proprietari se vor consemna într-un proces-verbal semnat de către toți cei prezenți.

Cu cel puțin 10 zile înaintea datei fixate pentru adunarea proprietarilor de constituire a asociației, proprietarii se convoacă prin afișare la avizier și prin tabel convocator. Tabelul convocator se semnează de cel puțin cincizeci la sută plus unu din numărul proprietarilor din condominiu, iar proprietarii care nu au semnat tabelul convocator vor fi convocați prin poștă prin modalitatea scrisoare recomandată cu conținut declarat și confirmare de primire.

În cadrul adunării proprietarilor pentru constituirea asociației de proprietari se prezintă și se adoptă statutul asociației și acordul de asociere. În același timp, proprietarii își aleg organele de conducere, stabilesc modalitatea în care va fi administrat imobilul, funcțiile de conducere sau administrare ce vor fi remunerate, sistemul de penalități aplicabil și alte aspecte ce țin de buna organizare și funcționare a asociației. Hotărârea proprietarilor va fi consemnată într-un proces-verbal, ce va fi semnat de toți proprietarii care și-au dat consimțământul și va constitui anexă la acordul de asociere.

Recomandăm întocmirea documentelor în dublu exemplar, astfel încât un exemplar original să rămână la asociație, iar celălalt exemplar original să fie înregistrat la judecătorie – în calitate de instanță competentă în materie.

Statutul asociației de proprietari, acordul de asociere și procesul-verbal de constituire, însoțite de cererea privind acordarea personalității juridice și taxa judiciară de timbru de 20 de lei se înregistrează la judecătoria în a cărei circumscripție teritorială este situat imobilul. Nu este exclus ca instanța de judecată să solicite și alte documente în vederea soluționarii dosarului, cum ar fi cazierele judiciare ale persoanelor alese în funcții de conducere sau de administrare, cartea funciară colectivă a imobilului etc.

În majoritatea dosarelor de înființare asociație de proprietari pe care le gestionăm, nu am avut nevoie de astfel de documente suplimentare, iar cu atât mai puțin de cartea tehnică a imobilului, cum se vehiculează în spațiul public că ar fi necesar. Nu de puține ori inițiatorii asociației de proprietari se află în divergențe cu dezvoltatorul imobiliar, motiv pentru care nu au acces la anumite documente.

În aproximativ o lună de la înregistrarea dosarului pentru înființare asociație de proprietari, instanța de judecată se pronunță prin încheiere cu privire la cererea de acordare a personalității juridice, încheiere ce poate fi atacată cu apel în termen de 5 zile de la comunicare.

Procedura de înființare a unei asociații de proprietari nu este complicată, iar cu o îndrumare atentă din partea unui avocat specializat în domeniu, asociația de proprietari se poate constitui și funcționa legal în termen de o lună de zile.

Suntem încântați, ca departament al societății de avocatură dedicat exclusiv cazurilor specifice înființării asociațiilor, să venim în sprijinul tău cu soluții eficace, adaptate mereu contextului legislativ, pentru obținerea celui mai bun rezultat.

Până să ne cunoaștem, te invităm să citești explicațiile noastre privind legislația, regăsite în rubrica explicăm legislația, un proiect inedit la care lucrează o întreagă echipă de avocați.

Lasă un răspuns

error: Articolul nu poate fi copiat, însă poate fi citit oricând, gratuit, pe platforma avocatum.ro.