avocat specializat in drept civil, executari silite si drept penal

Facebook

Twitter

Copyright 2019 Avocatum.ro.
Toate drepturile rezervate.

8:00 - 19:00

În fiecare zi lucrătoare

0751.118.404

Pentru programare consultanță

Facebook

Search
Menu

Echipa avocatum.ro vine în sprijinul tău cu serviciile după cum urmează:

Litigii și conflicte de muncă

  • Stabilirea raporturilor de muncă
  • Executarea obligaţiilor contractuale
  • Încetarea contractelor de muncă
  • Contestaţii ale deciziilor
  • Asistenţă şi reprezentare
  • Litigii între părti (angajatori, salariaţi, sindicate)
  • Accidente de muncă
  • Redactare şi consiliere
  • Raporturi de serviciu ale funcţionarilor publici
  • Executări ale deciziilor

Drept civil

  • Contracte, Succesiuni şi Partaje
  • Litigii de familie şi minori
  • Executarea obligatiilor
  • Raspunderea contractuală
  • Raspunderea delictuală
  • Executare silită şi Contestaţii la executare

Drept administrativ

  • Contravenţii
  • Acte administrative
  • Asistenţă şi reprezentare
  • Litigii de contencios administrativ
  • Raporturi de serviciu şi mandat

Drept penal

  • Asistenţă şi Reprezentare urmărirea penală
  • Asistenţă şi Reprezentare măsuri preventive
  • Litigii de drept penal
  • Recuperarea prejudiciilor
  • Executarea pedepselor
  • Consultanţă, asistenţă si reprezentare juridică penală în faţa tuturor autorităţilor şi instituţiilor

Mediere

  • Conflicte de muncă, civile, comerciale şi penale
  • Acorduri de mediere
  • Facilitare negocieri

Drept comercial şi societar

  • Infiinţarea şi Organizarea societăţilor
  • Fonduri de comert
  • Contracte, tranzacţii şi cesiuni
  • Executarea obligatiilor
  • Proprietate intelectuală şi industrială
  • Raspunderea contractuală şi delictuală
  • Consultantă, asistenţă şi reprezentare juridică

Drepturi de autor şi Proprietate intelectuală

  • Drepturi de autor, mărci, indicaţii geografice
  • Protejarea drepturilor de proprietate intelectuală şi industrială
  • Contrafaceri și publicitate mincinoasă
  • Litigii de proprietate intelectuală şi concurenţă
  • Proprietate intelectuală şi industrială
  • Raspunderea contractuală şi delictuală
  • Consultantă, asistenţă şi reprezentare juridică