Urmareste-ne
  >  Opinii juridice   >  Litigii   >  Denunțarea unilaterală a contractului individual de muncă în perioada de probă

Denunțarea unilaterală a contractului individual de muncă în perioada de probă

Bună ziua, domnilor avocați!

La data de 25.08.2017, subsemnatul, în calitate de angajat, şi pârâta S.C., în calitate de angajator, am încheiat un contractul individual de muncă.

Menționez că am obținut acest post de muncă în baza pregătirii mele profesionale și a faptului că dețin cunoștintele necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor și responsabilităților aferente acestui post.

De asemenea, arăt că în toată această perioadă mi-am îndeplinit sarcinile într-o manieră adecvată pregătirii mele și în beneficiul companiei, neexistând nicio obiecțiune cu privire la modul în care mi-am exercitat activitatea, ba chiar fiind bonusat.

Cu toate acestea, fără niciun motiv, în data de 11.12.2017 mi-a fost comunicată pe e-mail notificarea de încetare a contractului individual de muncă.

Având în vedere acestea, dar și documentele atașate prezentului email, am rugămintea să-mi spuneți ce pot face pentru a remedia această nedreptate?

Întrebare adresată de Arsenie T.

 

Bună ziua, domnule Arsenie, și vă mulțumim pentru interesul acordat serviciilor noastre.

Potrivit art. 8 alin. (1) din Codul MunciiRelaţiile de muncă se bazează pe principiul consensualităţii şi al bunei-credinţe.”.

Potrivit art. 57 din ConstituțieCetăţenii români, cetăţenii străini şi apatrizii trebuie săşi exercite drepturile şi libertăţile constituţionale cu bună-credinţă, fără să încalce drepturile şi libertăţile celorlalţi.”

Art. 31 alin. (1) din Codul muncii, dispune, de asemenea, că „Pentru verificarea aptitudinilor salariatului, la încheierea contractului individual de muncă se poate stabili o perioadă de probă de cel mult 90 de zile calendaristice pentru funcţiile de execuţie şi de cel mult 120 de zile calendaristice pentru funcţiile de conducere.

După cum observăm, legiuitorul a reglementat perioada de probă și posibilitatea denunțării unilaterale a contractului individual de muncă doar printr-o simplă notificare, doar dacă verificându-se aptitudinile salariatului acesta nu ar fi îndeplinit sarcinile de serviciu impuse prin fișa postului, în caz contrar tocmai principiul fundamental al bunei credințe ar fi încălcat.

Deci, perioada de probă și implicit posibilitatea notificării unilaterale a încetării raporturilor de muncă trebuie să se facă prin raportare la îndeplinirea/neîndeplinire sarcinilor de serviciu, în caz contrar tocmai buna-credință în relațiile de muncă ar fi pusă sub semnul întrebării, abuzul de drept fiind evident.

Codul Muncii reglementează în mod expres faptul că relațiile de muncă se bazează pe principiul consensualismului și al bunei-credințe.