Urmareste-ne
  >  Opinii juridice   >  Litigii   >  Denunțarea unilaterală a contractului individual de muncă în perioada de probă

Denunțarea unilaterală a contractului individual de muncă în perioada de probă

Bună ziua, domnilor avocați!

La data de 25.08.2017, subsemnatul, în calitate de angajat, şi pârâta S.C., în calitate de angajator, am încheiat un contractul individual de muncă.

Menționez că am obținut acest post de muncă în baza pregătirii mele profesionale și a faptului că dețin cunoștintele necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor și responsabilităților aferente acestui post.

De asemenea, arăt că în toată această perioadă mi-am îndeplinit sarcinile într-o manieră adecvată pregătirii mele și în beneficiul companiei, neexistând nicio obiecțiune cu privire la modul în care mi-am exercitat activitatea, ba chiar fiind bonusat.

Cu toate acestea, fără niciun motiv, în data de 11.12.2017 mi-a fost comunicată pe e-mail notificarea de încetare a contractului individual de muncă.

Având în vedere acestea, dar și documentele atașate prezentului email, am rugămintea să-mi spuneți ce pot face pentru a remedia această nedreptate?

Întrebare adresată de Arsenie T.

 

Bună ziua, domnule Arsenie, și vă mulțumim pentru interesul acordat serviciilor noastre.

Potrivit art. 8 alin. (1) din Codul MunciiRelaţiile de muncă se bazează pe principiul consensualităţii şi al bunei-credinţe.”.

Potrivit art. 57 din ConstituțieCetăţenii români, cetăţenii străini şi apatrizii trebuie săşi exercite drepturile şi libertăţile constituţionale cu bună-credinţă, fără să încalce drepturile şi libertăţile celorlalţi.”

Art. 31 alin. (1) din Codul muncii, dispune, de asemenea, că „Pentru verificarea aptitudinilor salariatului, la încheierea contractului individual de muncă se poate stabili o perioadă de probă de cel mult 90 de zile calendaristice pentru funcţiile de execuţie şi de cel mult 120 de zile calendaristice pentru funcţiile de conducere.

După cum observăm, legiuitorul a reglementat perioada de probă și posibilitatea denunțării unilaterale a contractului individual de muncă doar printr-o simplă notificare, doar dacă verificându-se aptitudinile salariatului acesta nu ar fi îndeplinit sarcinile de serviciu impuse prin fișa postului, în caz contrar tocmai principiul fundamental al bunei credințe ar fi încălcat.

Deci, perioada de probă și implicit posibilitatea notificării unilaterale a încetării raporturilor de muncă trebuie să se facă prin raportare la îndeplinirea/neîndeplinire sarcinilor de serviciu, în caz contrar tocmai buna-credință în relațiile de muncă ar fi pusă sub semnul întrebării, abuzul de drept fiind evident.

Codul Muncii reglementează în mod expres faptul că relațiile de muncă se bazează pe principiul consensualismului și al bunei-credințe.

Astfel, dacă motivul real al notificării de încetare nu are nicio legătură cu aptitudinile profesionale, respectiv cu activitatea desfășurată în companie, apreciem că suntem în prezența unui abuz de drept din partea angajatorului, ce necesită a fi sancționat.

Curtea constituțională, prin Decizia cu nr. 653/2011[1] a reținut faptul că, deşi angajatorul nu trebuie să îşi motiveze decizia de încetare a contractului individual de muncă, o eventuală atitudine abuzivă a acestuia ar putea fi contestată în faţa instanţei de judecată în virtutea principiului bunei-credinţe în desfăşurarea relaţiilor de muncă, principiu consacrat de art. 8 din Codul muncii, dar şi de art. 57 din Constituţie.

Mai mult decât atât, în doctrina relevantă, s-a reținut faptul că angajatorul poate denunţa contractul de muncă unilateral pe perioada de probă, notificând salariatul despre aceasta, dar nu în mod arbitrar, ci pentru că acesta nu a corespuns cerinţelor postului în această perioadă.[2]

În practica instanțelor de judecată s-a reținut faptul că „se poate aprecia că dreptul angajatorului de a denunţa unilateral contractul individual de muncă al recurentei este abuziv câtă vreme s-a dovedit că motivul real al acestei denunţări nu a avut nicio legătură cu aptitudinile profesionale ale reclamantei […] Chiar dacă notificarea emisă de una din părţi nu trebuie motivată, aceasta trebuie să fie expresia exercitării cu bună-credinţă a drepturilor, iar în privinţa angajatorului presupune concluzia necorespunderii angajatului pentru postul respectiv. În caz contrar, s-ar ajunge la un abuz de drept din partea angajatorului, care ar putea înceta contractul după bunul-plac, cu încălcarea flagrantă a drepturilor angajatului […] Perioada de probă reprezintă practic probarea, verificarea aptitudinilor profesionale ale angajatului şi stabilirea dacă acesta corespunde sau nu postului”.[3]

Într-o altă decizie relevantă, Curtea de apel Brașov a menținut decizia primei instanțe prin care s-a constatat existența abuzului de drept al angajatorului în emiterea notificării de încetare a contractului în perioada de probă și, prin urmare, curtea „reține că în mod corect s-a dispus anularea notificării nr.2/2009 emisă de intimată și ca o consecință, s-a dispus reintegrarea contestatorului și plata drepturilor salariale nerealizate.[4]

Având în vedere acestea, vă aducem la cunoșțtință faptul că aveți posibilitatea de a solicita anularea acestei notificări de încetare a raporturilor de muncă, plata drepturilor salariale cuvenite de la momentul emiterii notificării și pânâ la rămânerea definitivă a hotărârii și reintegrarea dumneavoastră pe postul anterior deținut, prin formularea unei cereri de chemare în judecată în termen de 45 de zile de la data luării la cunoștință a notificării (data comunicării prin poștă sau email).

Domnule Arsenie T, în eventualitatea considerării sfatului nostru ca unul folositor cazului dumneavoastră, dorim să aveți în vedere că puteți oricând solicita sprijinul nostru atât aici, în mediul online, cât și în parcurgerea concretă a tuturor acestor demersuri. În vederea stabilirii unei întâlniri nu ezitați să ne contactați.

 

[1]              _ https://www.ccr.ro/ccrSearch/MainSearch/SearchForm.aspx

 

[2]              _ . Athanasiu, M. Volonciu, L. Dima, O. Cazan, Codul muncii. Comentariu pe articole, Editura C.H. Beck, București, 2012.

 

[3]              _ Decizia civila nr. 957/R din 24 aprilie 2008, pronunțată de Curtea de Apel Cluj.

 

[4]              _ Decizia civila nr. 1283/M din 27.10.2009, pronuntata de Curtea de Apel Brasov.

 

Cu considerație,
echipa
Denunțarea unilaterală a contractului individual de muncă în perioada de probă

error: Articolul nu poate fi copiat, însă poate fi citit oricând, gratuit, pe platforma avocatum.ro.