Urmareste-ne
  >  Opinii juridice   >  Fiscalitate   >  Despre OUG 29/2020 privind măsurile economice și fiscal bugetare în contextul COVID-19

Despre OUG 29/2020 privind măsurile economice și fiscal bugetare în contextul COVID-19

Având în vedere situația dificilă cu care operatorii economici se confruntă în contextul răspândirii infecției cu virusul SARS-CoV-2 pe teritoriul României, Administrația Fondului pentru Mediu („AFM”) a adoptat o serie de măsuri pentru sprijinirea mediului de afaceri. Astfel, în data de 21 martie 2020 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 29/2020 („OUG 29/2020”) privind măsurile economice și fiscal bugetare în contextul COVID-19.

Măsuri pentru sprijinirea IMM-urilor adoptate prin OUG 29/2020

OUG 29/2020 aduce modificări Ordonanței de urgență nr. 110/2017 privind programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA, modificări ce au drept scop sprijinirea IMM-urilor pe perioada în care se manifestă efectele COVID-19.

Astfel, potrivit actului normativ adoptat:

 1. IMM-urile pot primi credite garantate de stat în procent de maximum 80% din valoarea finanțărilor acordate (fără dobanzi, comisioane și speze bancare), în valoarea maximă cumulată a finanțărilor de 10 milioane lei, pentru: (i) investiții – valoarea maximă a finanțării 10 milioane lei; (ii) capital de lucru – în limita a 5 milioane lei, valoarea maximă a finanțării nu poate depăși media cheltuielilor aferente capitalului de lucru din ultimii doi ani fiscali.
 2. Prin excepție, Statul va garanta în procent de maximum 90% creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru (fără dobânzi, comisioane și speze bancare) pentru microîntreprinderi și întreprinderi mici, cu condiția ca valoare maximă a finanțărilor să fie de 500.000 lei pentru microîntreprinderi și de 1 milion de lei pentru întreprinderile mici.
 3. În toate situațiile dobânda va fi subvenționată integral de stat. Perioada de subvenționate este de la momentul acordării creditului și poate dura până la data de 31 martie 2021. Subvenția poate fi prelungită cu încă doi ani dacă se va estima o creştere economică mai mică decât cea din 2020.
 4. Durata maximă a finanțărilor: 10 ani pentru creditele de investiții și 3 ani pentru creditele/liniile de credit pentru capital de lucru (acestea din urmă putând fi prelungite cu încă 3 ani în anumite condiții).
 5. Comisionul de administrare datorat față de Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii este subvenționat de către Stat.

Citește și: Suspendarea contractului individual de muncă în contextul pandemiei COVID-19

Măsuri fiscale adoptate prin OUG 29/2020

Prin OUG 29/2020 sunt adoptate următoarele măsuri fiscale:

 1. Termenul de declarare și plată pentru obligațiile fiscale scadente la momentul publicării prezentei ordonanțe de urgență (i.e., 21 martie 2020), rămâne 25 martie, dar nu se se calculează și datorează dobânzi și penalități, iar aceste obligații nu se vor considera restante, în sensul Codului de procedură fiscală, aprobat prin Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare;
 2. Se suspendă sau nu încep măsurile de executare silită prin poprire a creanțelor bugetare, cu excepția executărilor silite care se aplică pentru recuperarea creanțelor bugetare stabilite prin hotărâri judecătorești în materie penală; Măsurile de mai sus privind suspendarea și obligațiile fiscale accesorii vor înceta în termen de 30 de zile de la încetarea stării de urgență.
 3. Tot în OUG 29/2020 se prevede faptul că contribuabilii care aplică sistemul de declarare și plată al impozitului pe profit anual cu plăți anticipate, pot opta pentru efectuarea plăților anticipate pentru anul 2020 la nivelul sumei reprezentând impozitul pe profit trimestrial curent. Modul de calcul trebuie păstrat pe tot parcursul anului 2020 și măsura se poate aplica și de către contribuabilii care au anul fiscal modificat (pentru trimestrele aferente anului calendaristic 2020);
 4. Se prorogă până pe data de 30 iunie termenul de plată privind impozitul pe clădiri, terenuri și mijloace de transport datorat la 31 martie 2020 (cu păstrarea bonificației aferente, în ipoteza plății integrale a obligațiilor până la 30 iunie inclusiv).
 5. S-a aprobat modificarea OG 6/2019, privind instituirea unor facilități fiscale, în sensul că termenul pentru notificarea intenției de restructurare a obligațiilor bugetare restante la data de 31.12.2018 s-a prelungit până în data de 31 iulie 2020 iar solicitarea de restructurare se poate face până în data de 31 octombrie 2020.

Măsuri aplicabile raporturilor contractuale adoptate prin OUG 29/2020

Ordonanța reglementează o serie de măsuri menite să atenueze impactul efectelor pandemiei și pe palierul raporturilor contractuale. Sunt vizate, în principal, IMM-urile.

 1. IMM-urile care și-au întrerupt activitatea total sau parțial în baza deciziilor emise de autorități și dețin certificatul de situație de urgență, beneficiază de amânarea la plată pentru serviciile de utilități – electricitate, gaze naturale, apă, servicii telefonice si de internet, precum și pentru plata chiriei aferente sediului social și sediilor secundare.
 2. Pentru alte contracte decât cele menționate mai sus, aflate în derulare, IMM-urile pot invoca forța majoră numai după încercarea, dovedită cu înscrisuri comunicate între părți prin orice mijloc, inclusiv prin mijloace electronice, de renegociere a contractelor, pentru adaptarea clauzelor acestora cu luarea în considerare a condițiilor excepționale generate de starea de urgență.
 3. Pe durata stării de urgență IMM-urile nu datorează penalități pentru întârzieri în executarea obligațiilor decurgând din contractele încheiate cu autoritățile publice.
 4. Se instituie prezumția relativă de caz de forță majoră, împrejurarea absolut imprevizibilă, invincibilă și impredictibilă la care se referă art. 1351 alin. (2) din Codul Civil, care rezultă dintr-o acțiune a autorităților în aplicarea măsurilor impuse de prevenirea și combaterea pandemiei, care a afectat activitatea IMM, afectare atestată prin certificatul de situație de urgență. Prezumția poate fi răsturnată de partea interesată prin orice mijloc de probă. Caracterul imprevizibil se raportează la momentul nașterii raportului juridic afectat. Nu vor fi impredictibile măsurile luate de autorități în conformitate cu actul normativ care a instituit starea de urgență.
 5. Notarii publici, avocații, executorii, prin formele lor de organziare a profesiei, beneficiază și aceștia de facilitatea menționată la punctul 1 de mai sus, însă în baza unor criterii care se vor stabili prin hotărâre de guvern și cu respectarea anumitor condiții, principala fiind aceea a luării măsurilor necesare în vederea asigurării continuității activității. Nerespectarea acestei obligații constituie abatere disciplinară și se sancționează cu excluderea din profesie.
 6. Cabinetele medicale ale medicilor de familie și cabinetele stomatologice în care își desfășoară activitatea maxim 20 persoane și a căror activitate este afectată direct prin măsurile dispuse de autorități, beneficiază de asemenea de facilitățile de la pct. 1, în baza unor criterii care vor fi stabilite prin hotărâre de Guvern.
 7. Federațiile sportive naționale și cluburile sportive, care dețin certificat de identitate sportivă și a căror activitate este afectată direct prin măsurile dispuse de autorități, beneficiază de asemenea de facilitățile de la pct. 1, în baza unor criterii care vor fi stabilite prin hotărâre de Guvern.

Citește și: Notificare impreviziune/ forță majoră în contextul pandemiei COVID-19

Modificări referitoare la obligația legală privind beneficiarii reali

Termenul pentru depunerea declarației privind beneficiarii reali ai unei societăți, obligație stabilită de Legea 129/2019, s-a amânat cu 3 luni de la încetarea stării de urgență (termenul inițial stabilit de legiuitor a fost 21 iulie 2020).

Despre OUG 29/2020 privind măsurile economice și fiscal bugetare în contextul COVID-19

Lasă un răspuns

error: Articolul nu poate fi copiat, însă poate fi citit oricând, gratuit, pe platforma avocatum.ro.