Urmareste-ne
  >  Opinii juridice   >  Fiscalitate   >  Despre OUG 30/2020 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul COVID-19

Despre OUG 30/2020 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul COVID-19

Am scris, de curând, despre despre OUG 29/2020 privind măsurile economice și fiscal bugetare în contextul COVID-19, prilej cu care ne-am propus să redăm, în detaliu, și măsurile dispuse prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 30/2020 („OUG 30/2020”) pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.

În Monitorul Oficial nr. 231 din data de 21.03.2020, a fost publicată Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.

Principalele modificări aduse prin OUG 30/2020 vizează:

Legea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor în cazul închiderii temporare a unităților de învățământ

Conform OUG 30/2020, poate beneficia de zile libere persoanele după cum urmează:

 • părintele firesc;
 • adoptatorul;
 • persoana care are copilul/copiii în încredinţare în vederea adopţiei;
 • persoana care are în plasament copilul sau în tutelă;
 • persoana desemnată a se ocupa de copil pe perioada absenței părinților sau a tutorelui care se află la muncă în străinătate;
 • părintele sau reprezentantul legal al persoanei adulte cu handicap înscrisă într-o unitate de învățământ;
 • părintele sau reprezentantul legal al copilului/persoanei adulte cu handicap grav, în anumite condiții.

Conform aceluiași OUG 302020, nu poate beneficia de zile libere următoarele persoane:

 • Părintele care beneficiază de concediu de creștere a copilului;
 • Părintele care este asistentul personal al unuia dintre copiii aflați în întreținere;
 • Părintele care se află în concediu de odihnă/concediu fără plată;
 • Unul din părinți sau soțul acestuia care are contractul de muncă suspendat din cauza întreruperii temporare a activității angajatorului;
 • Celălalt părinte care nu realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor, venituri din activități independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activități agricole, silvicultură şi piscicultură.

Ce trebuie să facă angajatul?

Părintele (care solicită acordarea zilelor libere) trebuie să depună o cerere însoțită de o copie a certificatului de naştere al copilului și de declarația pe proprie răspundere a celuilalt părinte, din care să rezulte faptul că acesta din urmă:

 • nu a solicitat și el zile libere; și
 • nu se află în concediu de creștere a copilului / de odihnă / fără plată; și
 • nu este asistentul personal al copilului aflat în întreținere.

Ce trebuie să facă angajatorul?

Conform OUG 30/2020, angajatorul trebuie să plătească salariatului pentru fiecare zi liberă o indemnizație în cuantum de 75% din salariul de bază al angajatului, corespunzător fiecărei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru care s-au oferit zilele libere și poate cere decontarea din Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale numai a sumelor reprezentând indemnizația netă, încasată efectiv de părinte.

Citește și: Despre Legea privind acordarea unor zile libere plătite părinților pentru supravegherea copiilor

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor

Conform OUG 30/2020, se acordă stimulentul de inserție pe o perioadă de 90 zile persoanelor care, începând cu 21.03.2020, se află în una dintre următoarele situații:

Citește și: Suspendarea contractului individual de muncă în contextul pandemiei COVID-19

 • beneficiază de concediu pentru incapacitate temporară de muncă sau pentru îngrijirea copilului bolnav;
 • beneficiază de zile libere pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ;
 • au contractul de muncă suspendat din cauza întreruperii temporare a activității angajatorului;
 • li s-a suspendat ori le-a încetat raportul de muncă ori de serviciu, ca urmare a instituirii situației de urgenţă.

Reglementări privind șomajul tehnic

Măsuri luate ca urmare a instaurării stării de urgență:

 1. Pe perioada suspendării temporare a contractului individual de muncă la inițiativa angajatorului conform art. 52 alin. (1) lit. c) din Codul Muncii, indemnizațiile de care beneficiază salariații se stabilesc la 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat. Se va suporta din bugetul asigurărilor pentru șomaj un procent de 75% din câștigul salarial mediu brut.
 2. Salariații pot beneficia de indemnizație dacă angajatorii lor: (i) își întrerup activitatea total sau parțial în baza deciziilor emise de autoritățile publice competente, şi deţin certificatul de situaţii de urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri; (ii) își reduc activitatea şi nu au capacitatea financiară de a achita plata tuturor salariilor angajaților lor. Angajatorii pot beneficia de indemnizaţie doar pentru cel mult 75% dintre angajaţii care au contracte individuale de muncă active la dat