Urmareste-ne
  >  Opinii juridice   >  Fiscalitate   >  Despre OUG 32/2020 privind modificarea și completarea OUG 30/2020

Despre OUG 32/2020 privind modificarea și completarea OUG 30/2020

Ca și până acum, continuăm sinteza Ordonanțelor de Urgență ale Guvernului, prilej cu care vom discuta despre Ordonanța de Urgență nr. 32/2020 („OUG 32/2020”) privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție socială.

Ordonanța de urgență nr. 32/2020 (în continuare “OUG 32/2020”) privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr. 30/2020 (în continuare “OUG 30/2020”) a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 260, Partea I, din 30.03.2020.

Principalele modificări aduse Ordonanței de urgență nr. 30/2020

A. Șomajul tehnic

Cine poate beneficia de indemnizație de șomaj tehnic și care sunt condițiile de acordare?

Pot beneficia de indemnizația prevăzută de OUG 30/2020 salariații angajatorilor care reduc sau întrerup temporar activitatea total sau parțial ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARSCoV-2, pe perioada stării de urgență decretate, conform unei declarații pe propria răspundere.

Prin urmare, potrivit OUG 32/2020:

a) acordarea indemnizației nu mai este condiționată de lipsa capacității financiare a angajatorilor de a achita plata tuturor salariilor;

b) a fost eliminată limita privind posibilitatea beneficierii de plata indemnizației doar pentru 75% dintre angajații care au contracte individuale de muncă active la data intrării în vigoare a OUG 30/2020;

c) a fost eliminată condiția cu privire la incapacitatea de plată a angajatorului – astfel că, acesta nu mai trebuie să înregistreze și să declare o diminuare a încasărilor cu minim 25% față de media încasărilor din perioada ianuarie-februarie 2020.

Posibilitatea angajatorului de a suplimenta indemnizația acordată salariaților

Cuantumul indemnizației de șomaj tehnic de care pot beneficia salariații este de 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat și se suportă din bugetul asigurărilor pentru șomaj, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020.

Mai mult, indemnizația poate fi suplimentată de angajator cu sume reprezentând diferența de până la minimum 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat de salariat.

Perioada în care nu se datorează contribuția asiguratorie de muncă, ca urmare a suspendării activității din inițiativa angajatorului pe durata stării de urgență, constituie stagiu de cotizare, fără plata contribuției în sistemul de asigurări sociale de sănătate.

Citește și: Despre OUG 30/2020 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul COVID-19

Pentru stabilirea și calculul indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate se utilizează salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, adică 2,230 lei (2,350 lei pentru personalul cu studii superioare, respectiv 3,000 lei pentru angajații din domeniul construcțiilor). Nu se plateste CAM, dar
rămân în continuare asigurați.

Noi reglementări privind situația salariaților care au încheiate mai multe contracte individuale de muncă.

Potrivit noilor prevederi legale, se clarifică cazurile în care salariații care au încheiate mai multe contracte individuale de muncă (în continuare “CIM-uri”) pot beneficia de indemnizația de șomaj tehnic, astfel:

a) în cazul în care un salariat are încheiate mai multe CIM-uri, din care cel puțin un contract cu normă întreagă este activ pe perioada instituirii stării de urgență, acesta nu beneficiază de indemnizație;

b) în cazul în care un salariat are încheiate mai multe CIM-uri, iar toate sunt suspendate ca urmare a instituirii stării de urgență, acesta beneficiază de indemnizația aferentă contractului individual de muncă cu drepturile salariale cele mai avantajoase.

Modificări cu privire la documentele ce trebuie depuse de angajatori în vederea obținerii sumelor necesare plății indemnizațiilor – depunerea unei declarații pe propria răspundere

În vederea acordării sumelor necesare plății indemnizației, angajatorii depun, prin poșta electronică, la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, precum și a municipiului București, în raza cărora își au sediul social, o cerere semnată și datată de reprezentantul legal însoțită de o declarație pe propria răspundere și de lista persoanelor care urmează să beneficieze de această indemnizație, asumată de reprezentantul legal al angajatorului, conform modelului care va fi aprobat prin ordin al ministrului muncii și protecției sociale și publicat ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I.

De asemenea, potrivit OUG 32/2020:

a) plata din bugetul asigurărilor pentru șomaj a indemnizațiilor se face în cel mult 15 zile de la depunerea documentelor (vechea prevedere prevedea un termen de 30 de zile), către conturile deschise de angajatori la băncile comerciale;

b) plata indemnizatiei de somaj tehnic se efectueaza salariatului în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea de către angajator a sumelor necesare din bugetul asigurărilor pentru șomaj;

c) angajatorii își asumă răspunderea pentru corectitudinea și veridicitatea datelor înscrise în documentele depuse în vederea acordării sumelor necesare plății indemnizației.

Modificări cu privire la alte categorii de beneficiari ai indemnizației:

Redăm în continuare informația punctual, și anume:

În categoria altor beneficiari ai indemnizației, alături de categoria altor profesioniști, au fost incluse persoanele care au încheiate convenții individuale de muncă. Pentru aceste categorii de beneficiari, indemnizația lunară va fi de 75% din câștigul salarial mediu brut și se acordă din bugetul de stat, în baza declarației pe proprie răspundere;

Citește și: Despre OUG 29/2020 privind măsurile economice și fiscal bugetare în contextul COVID-19

În ceea ce privește sportivii, aceștia pot primi suplimentar față de indemnizația de 75% din drepturile în bani aferente contraprestației activității sportive, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut, alte indemnizații compensatorii acordate de structura sportivă care să compenseze diminuarea contraprestației financiare;

În cazul în care persoanele care obțin venituri din drepturi de autor își întrerup activitatea ca urmare a efectelor epidemiei COVID-19, pe perioada stării de urgență, beneficiază din bugetul de stat prin agențiile pentru plăți și inspecție socială, de o indemnizație lunară de 75% din câștigul salarial mediu brut în baza documentelor justificative (copia actului de indentitate și declarația pe proprie răspundere);

Se clarifică faptul că, în cazul impozitului pe venit și contribuțiilor sociale aferente indemnizațiilor primite de categoriile de persoane prezentate, calculul, declararea și plata acestora se stabilesc prin ordin comun al ministrului muncii și protecției sociale și al ministrului finanțelor publice;

Cererile și documentele justificative trebuie depuse de aceste categorii de persoane la agențiile teritoriale până pe data de 10 a lunii curente pentru plata indemnizației din luna anterioară. Plata indemnizațiilor se face în cel mult 10 zile de la depunerea documentelor pentru perioada aferentă stării de urgență din luna anterioară.

B. Concediul și indemnizația pentru creșterea copilului

Astfel cum am procedat și până acum, redăm informația puntual în cele ce urmează, și anume:

Potrivit aceluiași OUG 32/2020, în vederea acordării stimulentului de inserție sau a indemnizației pentru întreținerea unui copil cu dizabilități, persoanele îndreptățite trebuie să depună la agențiile teritoriale pentru plăți și inspecție socială, în funcție de cazul în care se află (se află în plata drepturilor sau urmează să beneficieze de aceste drepturi), certificatul medical sau adeverința eliberată de angajator.

Citește și: Suspendarea contractului individual de muncă în contextul pandemiei COVID-19

Persoanele care au contractul de muncă suspendat din inițiativa angajatorului în cazul întreruperii sau reducerii temporare a activității, precum și persoanele cărora li s-a suspendat sau încetat raportul de muncă ca urmare a stării de urgență pot depune ca document justificativ în vederea acordării stimulentului de inserție sau a indemnizației pentru întreținerea unui copil cu dizabilități, adeverința eliberată de angajator sau declarația pe propria răspundere a persoanei că se află în una dintre aceste situații.

Persoanele care urmează să solicite acordarea stimulentului de inserție sau indemnizația pentru întreținerea unui copil cu dizabilități pot opta între acordarea stimulentului de inserție sau reîntoarcerea în concediul pentru creșterea copiilor și acordarea indemnizației aferente acestuia;

Acordarea stimulentului de inserție se face de la data depunerii cererii de către persoanele îndreptățite, dacă acestea realizează venituri supuse impozitului pe venit, până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani, respectiv 4 ani, în cazul copilului cu handicap.

C. Legea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ

Se clarifică faptul că pentru indemnizația acordată părintelui pentru fiecare zi liberă se datorează impozit pe venit și contribuții sociale (contribuția de asigurări sociale, de asigurări sociale de sănătate, precum și contribuția asiguratorie pentru muncă). Impozitul și contribuțiile sociale aferente se suportă de angajator.

Se suspendă activitatea în unitățile de educație antepreșcolară pe perioada instituirii stării de urgență. Părinții ai căror copii sunt înscriși în astfel de unități de învățământ beneficiază de drepturile prevăzute de prezenta Legea nr. 19/2020.

D. Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă

Persoanele care trebuie să se prezinte lunar la agenția teritorială pentru ocuparea forței de muncă în vederea acordării unui sprijin pentru încadrarea în muncă, nu mai au această obligație pe durata stării de urgență.

Pe perioada stării de urgență, cererile și documentele doveditoare pentru solicitarea drepturilor de asigurări sociale și de șomaj se realizează prin poșta electronică.

E. Măsuri de suspendare și neîncepere a procedurilor de executare silită

Pe durata stării de urgență, procedurile de executare silită se suspendă sau nu încep în următoarele cazuri:

a) pentru recuperarea debitelor pentru toate drepturile de asistență socială;

b) pentru poprirea creanțelor bugetare, fiscale și comerciale care se aplică asupra drepturilor lunare plătite prin casele teritoriale de pensii, fără alte formalități din partea beneficiarilor acestor drepturi.

Măsurile de suspendare și neîncepere a executării silite încetează în termen de 60 de zile de la data încetării situației de urgență.

Intrarea în vigoare

În încheiere, precizăm că OUG 32/2020 privind modificarea și completarea OUG 30/2020 se aplică de la data publicării sale în Monitorul Oficial, respectiv 30.03.2020.

Despre OUG 32/2020 privind modificarea și completarea OUG 30/2020

Comentarii

 • A.N.

  3 aprilie 2020

  Pe scurt, ieri pe data de 2 aprilie ora 9:25 PM am decolat din UK si am aterizat in Romania la ora 2:30 AM.

  Marea Britanie inca nu era declrata zona rosie in momentul cand noi am decolat de acolo si nu ni s-a spus nimic de catre aeroport, autoritati sau compania aeriana, cum ca s-ar fi schimbat ceva. Am completat declaratia pe proprie raspundere cum ca ne vom duce la adresa mentionata pentru auto-izolare ca pana acum.

  In schimb, cand am ajuns in Otopeni, am fost preluati de jandarmerie si dusi intr-un fel de zona de carantina aici in Bucuresti unde trebuie sa stam pana pe 18 Aprilie.

  Mie nu mi se pare normala situatia tinand cont ca am parasit Marea Britanie inainte de ora 00:00 ora Romaniei si nu am fost anuntati in prealabil de aceasta schimbare.

  Se poate face ceva incat sa pot pleca de aici fara sa mi se faca dosar penal si amenda?

  Achit orice onorariu necesar pentru a ma reprezenta in aceasta situatie si pentru a schimba masura carantinei cu cea a izolarii la domiciliu

  Din cate am inteles, ulterior, de astazi, 3 aprilie ora 00:00, Uk a fost adaugata pe lista rosie.

  Reply

Post a Comment

error: Articolul nu poate fi copiat, însă poate fi citit oricând, gratuit, pe platforma avocatum.ro.