Urmareste-ne
  >  Opinii juridice   >  Fiscalitate   >  Despre OUG 32/2020 privind modificarea și completarea OUG 30/2020

Despre OUG 32/2020 privind modificarea și completarea OUG 30/2020

Ca și până acum, continuăm sinteza Ordonanțelor de Urgență ale Guvernului, prilej cu care vom discuta despre Ordonanța de Urgență nr. 32/2020 („OUG 32/2020”) privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție socială.

Ordonanța de urgență nr. 32/2020 (în continuare “OUG 32/2020”) privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr. 30/2020 (în continuare “OUG 30/2020”) a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 260, Partea I, din 30.03.2020.

Principalele modificări aduse Ordonanței de urgență nr. 30/2020

A. Șomajul tehnic

Cine poate beneficia de indemnizație de șomaj tehnic și care sunt condițiile de acordare?

Pot beneficia de indemnizația prevăzută de OUG 30/2020 salariații angajatorilor care reduc sau întrerup temporar activitatea total sau parțial ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARSCoV-2, pe perioada stării de urgență decretate, conform unei declarații pe propria răspundere.

Prin urmare, potrivit OUG 32/2020:

a) acordarea indemnizației nu mai este condiționată de lipsa capacității financiare a angajatorilor de a achita plata tuturor salariilor;

b) a fost eliminată limita privind posibilitatea beneficierii de plata indemnizației doar pentru 75% dintre angajații care au contracte individuale de muncă active la data intrării în vigoare a OUG 30/2020;

c) a fost eliminată condiția cu privire la incapacitatea de plată a angajatorului – astfel că, acesta nu mai trebuie să înregistreze și să declare o diminuare a încasărilor cu minim 25% față de media încasărilor din perioada ianuarie-februarie 2020.

Posibilitatea angajatorului de a suplimenta indemnizația acordată salariaților

Cuantumul indemnizației de șomaj tehnic de care pot beneficia salariații este de 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat și se suportă din bugetul asigurărilor pentru șomaj, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020.

Mai mult, indemnizația poate fi suplimentată de angajator cu sume reprezentând diferența de până la minimum 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat de salariat.

Perioada în care nu se datorează contribuția asiguratorie de muncă, ca urmare a suspendării activității din inițiativa angajatorului pe durata stării de urgență, constituie stagiu de cotizare, fără plata contribuției în sistemul de asigurări sociale de sănătate.

Citește și: Despre OUG 30/2020 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul COVID-19

Pentru stabilirea și calculul indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate se utilizează salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, adică 2,230 lei (2,350 lei pentru personalul cu studii superioare, respectiv 3,000 lei pentru angajații din domeniul construcțiilor). Nu se plateste CAM, dar
rămân în continuare asigurați.

Noi reglementări privind situația salariaților care au încheiate mai multe contracte individuale de muncă.

Potrivit noilor prevederi legale, se clarifică cazurile în care salariații care au încheiate mai multe contracte individuale de muncă (în continuare “CIM-uri”) pot beneficia de indemnizația de șomaj tehnic, astfel:

a) în cazul în care un salariat are încheiate mai multe CIM-uri, din care cel puțin un contract cu normă întreagă este activ pe perioada instituirii stării de urgență, acesta nu beneficiază de indemnizație;

b) în cazul în care un salariat are încheiate mai multe CIM-uri, iar toate sunt suspendate ca urmare a instituirii stării de urgență, acesta beneficiază de indemnizația aferentă contractului individual de muncă cu drepturile salariale cele mai avantajoase.

Modificări cu privire la documentele ce trebuie depuse de angajatori în vederea obținerii sumelor necesare plății indemnizațiilor – depunerea unei declarații pe propria răspundere

În vederea acordării sumelor necesare plății indemnizației, angajatorii depun, prin poșta electronică, la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, precum și a municipiului București, în raza cărora își au sediul social, o cerere semnată și datată de reprezentantul legal însoțită de o declarație pe propria răspundere și de lista persoanelor care urmează să beneficieze de această indemnizație, asumată de reprezentantul legal al angajatorului, conform modelului care va fi aprobat prin ordin al ministrului muncii și protecției sociale și publicat ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I.

De asemenea, potrivit OUG 32/2020:

a) plata din bugetul asigurărilor pentru șomaj a indemnizațiilor se face în cel mult 15 zile de la depunerea documentelor (vechea prevedere prevedea un termen de 30 de zile), către conturile deschise de angajatori la băncile comerciale;