Urmareste-ne
  >  Justiția la zi   >  Divorț în 2022. Află cum și pentru ce motive poți solicita divorțul

Divorț în 2022. Află cum și pentru ce motive poți solicita divorțul

Divorțul este privit ca un episod sensibil pe care viața unui om îl poate traversa și, în majoritatea dintre cazuri, așa este, de ce nu am admite?

Atât căsătoria, cât și divorțul, pe lângă faptul că sunt în esență guvernate de emoții și sentimente, ele sunt, pe de altă parte, guvernate de norme, practic de o serie de „reguli” prevăzute de lege, întrucât ele reprezintă și o realitate juridică. Citind în continuare vei avea o imagine clară asupra a ceea ce reprezintă procesul de divorț, avantajele și consecințele fiecărui tip de divorț, divorțul internațional.

Pentru început, divorțul reprezintă modalitatea juridică de desfacere a căsătoriei, la cererea unuia sau a ambilor soți, consecința fiind încetarea existenței căsniciei și separarea soților. Poate fi obținut în următoarele moduri: prin acordul soților (pe cale judiciară, pe cale administrativă, prin procedura notarială), sau în lipsa acordului soților (doar pe cale judecătorească).

Motivele de divorț sunt enumerate exhaustiv în Codul civil:

Prin acordul soților, la cererea ambilor soți sau a unuia dintre soți acceptată de celălalt soț;

Atunci când, din cauza unor motive temeinice, raporturile dintre soți sunt grav vătămate și continuarea căsătoriei nu mai este posibilă;

La cererea unuia dintre soți, după o separare în fapt care a durat cel puțin doi ani;

La cererea aceluia dintre soți a cărui stare de sănătate face imposibilă continuarea căsătoriei.

Lucrurile sunt destul de comode și rapide în ceea ce privește divorțul prin acordul soților, la cererea ambilor soți sau a unuia dintre soți acceptată de celălalt soț. Reprezintă calea amiabilă, ambii soți considerând că nu mai pot continuă căsnicia și ajungând la un consens cu privire la bunurile dobândite pe perioada căsătoriei, precum și cu privire la custodia copiilor rezultați din căsătorie, din afara căsătoriei, sau adoptați, dacă este cazul. Este privit acesta că un tip de divorț remediu. Se complică puțin situația atunci când, deși ambii soți vor să divorțeze, ei nu ajung la un acord cu privire la cele de mai sus. Dacă te regăsești în situația mai sus prezentată, te încurajăm să apelezi la un avocat specializat în dreptul familiei sau avocat divorț, după cu mai este cunoscut în limbaj colocvial, întrucât susținerea pe care ți-o poate oferi, prin consultanță și asistare în proces, este esențială în obținerea rezultatului conform interesului tău.

Un alt tip de divorț remediu este și cel la cererea aceluia dintre soți a cărui stare de sănătate face imposibilă continuarea căsătoriei. Pentru a fi admisibilă o astfel de cerere, este necesar ca divorțul să fie cerut de acela dintre soți a cărui stare de sănătate face imposibilă continuarea căsătoriei. Existența bolii, gravitatea și impactul asupra căsniciei vor trebui demonstrate. În această situație, judecătorul se pronunță fără a face mențiune despre culpă vreunuia dintre soți.

Atunci când, din cauza unor motive temeinice, raporturile dintre soți sunt grav vătămate și continuarea căsătoriei nu mai este posibilă, efectul va fi pronunțarea unui divorț din culpă. În situația dată, legea nu prevede nici măcar cu titlu de exemplu ce tip de acțiuni ar face să fie incident acest motiv, judecătorul fiind singurul care poate stabili dacă este o culpă comună, sau culpă exclusivă a unuia dintre soți. Este important să-ți atragem atenția că simplul fapt că tu soliciți desfacerea căsătoriei nu atrage, automat, culpă exclusivă a soțului tău; instanța va decide cui „aparține vina” după ce vă va asculta, după ce va analiza probele depuse la dosar. Evidențiem din nou importantă unui avocat cu experiență, întrucât rezultă o serie de consecințe în funcție de culpă pe care o stabilește judecătorul, motiv pentru care acesta este privit că un tip de divorț sancțiune. Principala „sancțiune” în acest caz este că soțul nevinovat care suferă consecințele desfacerii căsătoriei poate pretinde repararea prejudiciului prin solicitarea de despăgubiri din partea soțului vinovat.

Divorțul poate fi solicitat și după o separare în fapt care a durat cel puțin doi ani. Lucrurile nu sunt atât de simple cum par a fi la prima vedere, întrucât cel care solicită divorțul invocând acest motiv își asumă eșecul căsătoriei, iar divorțul va fi pronunțat din culpă sa exclusivă, în situația în care soțul nu este de acord cu desfacerea căsătoriei. O să evidențiem principalul inconvenient al divorțului pronunțat din acest motiv printr-un exemplu: din cauza comportamentului soțului/soției tale, consideri că nu mai puteți conviețui și alegi să te muți într-o altă locație. În urmă unei separări în fapt ce s-a prelungit minimum doi ani, tragi concluzia că dacă relația voastră nu s-a îmbunătățit în acest timp, nu mai există șanse și soliciți divorțul. Dacă soțul/soția nu va fi de acord, din punct de vedere juridic decizia ta va echivala cu faptul că îți recunoști vinovăția pentru eșecul căsătoriei, lucru care ar fi nedrept, pentru că îți amintești de unde am plecat? De la faptul că tu te-ai mutat din locuința comună din cauza comportamentului partenerului. Rolul avocatului tău este să găsească motive mai puternice decât acesta, pentru a te feri de o asumare nereală a unei vinovații care nu îți aparține, poate.

Cererea de divorț se introduce la judecătoria în circumscripția căreia se află ultima voastră locuința (locul în care ați locuit efectiv, indiferent de adresa de domiciliu menționată în CI). Dacă nu ați avut o locuința comună sau dacă niciunul dintre voi nu mai locuiește acolo, cererea va fi introdusă la judecătoria din circumscripția căreia își are domiciliul pârâtul, cu mențiunea că soțul care solicită divorțul are calitatea procesuală de reclamant, iar celălalt soț de pârât.

Atunci când pârâtul nu locuiește în țară, cererea va fi introdusă la judecătoria în circumscripția căreia locuiește reclamantul. Dacă niciunul dintre voi nu locuiți în România, puteți conveni să introduceți cererea la orice judecătorie din România, iar dacă nu puteți ajunge la un acord, legea prevede că este competentă să judece Judecătoria Sectorului 5 a municipiului București.

Acțiunea de divorț are un caracter personal, fapt ce presupune, pe de o parte că doar soții pot intenta acțiunea de divorț, iar pe de altă parte, că se impune să fiți prezenți la proces. Această regulă suportă însă mici excepții; în cazul în care cererea se întemeiază pe acordul părților, cererea poate certificată de către avocat, potrivit legii, sau de către un mandatar comun, cu procura specială autentică. De asemenea, atunci când unul dintre soți execută o pedeapsa privativă de libertate, este împiedicat de o boală gravă, este pus sub interdicție judecătorească, are reședința în străinătate sau se află într-o altă asemenea situație care îl împiedică să se prezinte personal, acesta se poate înfățișa prin avocat, mandatar sau, după caz, prin tutore ori curator.

Lasă un răspuns

error: Articolul nu poate fi copiat, însă poate fi citit oricând, gratuit, pe platforma avocatum.ro.