Urmareste-ne
  >  Opinii juridice   >  Drept civil   >  Divorț. Partajul părților sociale și a dividendelor. Ce cuprinde masa partajabilă?

Divorț. Partajul părților sociale și a dividendelor. Ce cuprinde masa partajabilă?

Doresc să divorțez de soțul meu. Problema este că, în afară de bunurile imobile pe care le avem împreună, soțul meu este asociat majoritar în mai multe societăți comerciale, fără ca eu să fiu în acele firme. Întrebarea mea este dacă în partajul pe care doresc să îl fac intră și acele părți sociale?

Întrebare adresată de Florentina T.

 

Bună ziua, doamnă Florentina, și vă mulțumim pentru că ați ales serviciile echipei avocatum.ro

Esențial de clarificat încă de la început este data la care soțul dumneavoastră a dobândit părțile sociale/acțiunile în cadrul societăților în discuție.

Spunem aceasta deoarece, în funcție de data aportului adus de către soțul dumneavoastră, valoarea părților sociale, precum și dividendele, vor fi  sau nu cuprinse în masa partajabilă.

De pildă, este dificil de obținut vreun drept asupra părților sociale/ acțiuni dacă aportul adus de către soțul dumneavoastră în urma căruia a dobândit respectivele părți sociale s-a realizat înainte de căsătorie sau chiar și în timpul căsătoriei, dar este reprezentat de un bun propriu al acestuia. Un exemplu de bun propriu este aportul cu o sumă de bani donată de către părinți înainte de căsătorie – va trebui dovedit de către el acest lucru.

Dacă, însă, aportul s-a realizat în timpul căsătoriei, prezumția legală relativă este aceea că bunul/bunurile aportat/e este un bun comun, motiv pentru care indiferent dacă sunteți și dumneavoastră sau nu asociat, atât părțile sociale/ acțiunile, cât și dividendele vor fi bunuri comune deci, vor intra în  partajul ce urmează a avea loc – masa partajabilă din cadrul acțiunii de partaj.

Potrivit dispozițiilor art. 349 din Codul Civil, în cazul aportului (constituit din bunuri considerate comune) adus de către un soț ca aport la o societate sau pentru dobândirea de părți sociale ori, după caz, de acțiuni, calitatea de asociat este recunoscută soțului care a aportat bunul comun, dar părțile sociale sau acțiunile sunt bunuri comune. Soțul asociat exercită singur drepturile ce decurg din această calitate și poate realiza singur transferul părților sociale ori, după caz, al acțiunilor deținute.

Deci, calitatea de asociat recunoscută unui singur soț nu are niciun efect asupra dreptului celuilalt soț la beneficiile rezultate din aportul bunului comun, beneficii reprezentate de valoarea părților sociale/acțiunilor (prin raportare nu la capitalul social, ci la patrimoniul social – se va stabili exact în urma unei expertize contabile) dar și de dividendele neîncasate (acestea sunt bunuri comune, întrucât, potrivit art. 548 alin. (4) Cod civil, dividendele au natura juridică a fructelor și, prin urmare, au regimul juridic al bunurilor care le-au produs).

În același sens și în doctrină s-a reținut faptul că, deși calitatea de asociat este independentă de natura juridică a bunului aportat (comun sau propriu), în sensul că natura comună a bunului care a fost aportat sau cu care au fost achiziționate părțile sociale ori acțiunile într-o societate comercială nu generează de plano calitatea de asociat sau acționar a ambilor soți, natura juridică a bunului aportat determină calificarea corespunzătoare a titlurilor de valoare, de unde rezultă că, atunci când aportul este bun comun, trebuie să se admită că și părțile sociale sau acțiunile sunt bunuri comune, iar valoarea lor, precum și dividendele, intră în masa bunurilor comune.

Doamnă Florentina, în eventualitatea considerării sfatului nostru ca unul folositor cazului dumneavoastră, dorim să aveți în vedere că puteți oricând solicita sprijinul nostru atât aici, în mediul online, cât și în parcurgerea concretă a tuturor acestor demersuri privind partajul ce urmează a fi efectuat. În vederea stabilirii unei întâlniri nu ezitați să ne contactați.

 

Cu considerație,
echipa
Divorț. Partajul părților sociale și a dividendelor