Urmareste-ne
  >  Opinii juridice   >  Executare silită   >  Dovedirea cheltuielilor ocazionate de onorariul de avocat în faza executării silite. Contestație la executare.

Dovedirea cheltuielilor ocazionate de onorariul de avocat în faza executării silite. Contestație la executare.

Bună ziua,

Ne aflăm într-un litigiu cu o societate încă din anul 2006. În ultimă instanță, respectiv în anul 2017, la început, acesteia i-a fost admisă în parte cererea de chemare în judecată, în sensul în care am fost obligați la plata sumei de 73.420 lei, cu titlu de dobândă legală pentru o perioadă determinată prin hotărâre, aferentă unei sume de bani achitată de către noi acum 3 ani.

În faza executării silite, creditorul, prin avocat, a depus la dosarul de executare doar o factură în dovedirea cheltuielilor ocazionate de onorariul de avocat.

Astfel, executorul judecătoresc ne-a pus poprire pe conturile societății și, pe lângă debitul principal ce trebuia recuperat, au fost popriți și 8.900 lei, reprezentând cheltuieli cu onorariul de avocat.

Contabil nostru ne-a spus că factura nu este suficientă pentru dovedirea cheltuielilor, ci trebuie și o dovadă precum că banii au fost achitați.

Regăsiți atașat și o copie scanată a dosarului. Vă rugăm în mod respectuos să ne comunicați punctul dumneavoastră de vedere cu privire la situația relatată.

Vă stăm la dispoziție pentru orice întrebări.

Întrebare adresată de  Matei G.

Bună seara, domnule Matei! Vă mulțumim, înainte de toate, pentru interesul acordat serviciilor noastre.

Referitor la situația expusă, opinăm după cum urmează:

Precizăm, pentru început, că onorariul avocatului în etapa executării constituie cheltuială de executare silită dacă îndeplinește următoarele condiții:

1. Este stabilit între creditor și avocat, în temeiul unui raport juridic (contractul de asistență juridică);

2. În cazul dumneavoastră, raportul juridic trebuie să vizeze strict executarea hotărârii judecătorești care formează obiectul dosarului aflat pe rolul biroului executorului judecătoresc;

3. Să fie dovedit. Dovada se face cu chitanță sau ordin de plată ori cu contractul de asistență juridică; delegația avocațială nu face dovada onorariului, ci numai a existenței raportului juridic.

Cu privire la acest din urmă aspect, respectiv la condiția dovedirii onorariului de avocat cu chitanță sau ordin de plată, amintim Decizia numărul 65/2015 a Înaltei Curți de Casație și Justiție – Secția a II-a civilă, pronunțată în dosarul nr. 583/88/2012, în considerentele căreia s-a reținut că „acestea se dovedesc (onorariile de avocat – n.n.) prin depunerea la dosarul cauzei a originalului chitanței reprezentând achitarea onorariului de avocat sau a ordinului de plată, însoțite de un exemplar al facturii fiscale, care să menționeze numărul contractului de asistență juridică sau numărul dosarului pentru care au fost achitate aceste sume. ”

Totodată, în considerentele aceleiași decizii, ICCJ a mai apreciat că „înscrisul depus în susținerea cererii de acordare a cheltuielilor de judecată nu constituie o dovadă în acest sens, întrucât chitanța x, aflată la fila 12, în sumă de 2.000 lei, reprezentând onorariu avocat nu poartă nicio dată, astfel că nu poate fi considerat un act justificativ care poate sta la baza stabilirii și acordării cheltuielilor de judecată, în lipsa unor elemente esențiale din care să rezulte că plata a fost făcută pentru serviciile prestate în etapa procesuală a recursului.

Având în vedere acestea, opinăm că factura fiscală nu constituie document justificativ sub aspectul plății, ci, cel mult, un document cu valență contabilă. Așadar, onorariul de avocat justificat doar cu astfel de înscris nu poate fi inclus în sfera cheltuielilor de executare imputabile debitorului.

Domnule Matei, în eventualitatea considerării sfatului nostru ca unul folositor cazului dumneavoastră, dorim să aveți în vedere că puteți oricând solicita sprijinul nostru atât aici, în mediul online, cât și în formularea efectivă a contestației la executare. În vederea stabilirii unei întâlniri, vă stăm la dispoziție la unul dintre numerele de telefon afișate pe website.

 

Cu considerație,
echipa
Dovedirea cheltuielilor ocazionate de onorariul de avocat în faza executării silite. Contestație la executare. Contestație la executare

error: Articolul nu poate fi copiat, însă poate fi citit oricând, gratuit, pe platforma avocatum.ro.