Urmareste-ne
  >  Justiția la zi   >  Este sau nu obligatorie și legală măsura purtării măștii în spațiul public?

Este sau nu obligatorie și legală măsura purtării măștii în spațiul public?

Starea de alertă a fost instituită timp de 30 de zile pe teritoriul României prin Hotărârea nr. 24 din 14.05.2020, privind aprobarea instituirii stării de alertă la nivel național și a măsurilor de prevenire și control a infecțiilor, în contextul situației epidemiologice generate de virusul SARS-CoV-2.

Ulterior, aceasta a fost prelungită prin hotărâri succesive, ultima prelungire fiind prin Hotărârea nr. 856 din 14.10.2020. Aceasta vine ca un răspuns al relaxării măsurilor impuse în starea de urgență. Este prevăzut de OUG nr. 21/2004 că acestea sunt ,,orice măsuri care sunt necesare pentru înlăturarea stării de forță majoră” și ,,trebuie să fie proporționale cu situațiile care le-au determinat și se aplică cu respectarea condițiilor și limitelor prevăzute de lege”, cu mențiunea că pentru a fi limitate sau restrânse drepturi cetățenești, cum era posibil în starea de urgență, în virtutea art. 53 din Constituție, este necesară o lege organică.

În starea de alertă au fost impuse o serie de obligații, astfel cum sunt prevăzute în Anexa nr.1, Anexa nr. 2 și Anexa nr. 3, însă vom face o scurtă discuție cu privire la obligativitatea purtării măștii.

În Hotărârea nr. 24 din 14.05.2020 este impus a fi purtată masca:

(i) în spații publice închise, spații comerciale, mijloace de transport în comun și la locul de muncă;

(ii) în spații publice deschise (cum ar fi piețe, târguri, stații de autobuz, persoane), acoperind gura și nasul, de către orice persoana care a împlinit vârsta de 5 ani;

Această obligație poate prezenta diverse vicii prin prisma mai multor factori.

Primul este reprezentat de faptul că nu există un înțeles unanim exprimat al termenului de ,,mască”. Accentul cade pe faptul că este obligatoriu ca nasul si gura să fie acoperite în spațiile publice deschise. Este, însă, încălcată această obligație dacă nasul și gura sunt acoperite cu un fular, dat fiind faptul că sunt permise și alte tipuri de măști, exceptându-le pe cele medicale? Această neclaritate vine ca un răspuns natural al lipsei de previzibilitate a textului incident.

Normele făcând trimitere la sensul terminologic al cuvântului ,,mască”, încalcă obligația de previzibilitate și claritate a legii în elaborarea actului normativ, chestiuni prevăzute atât de art. 23 și art. 36 din Legea nr. 24 din 2000, cât și de art. 1 alin. (5) din Constituția României.

De asemenea, o lege care impune un comportament fără a stabili cu exactitate conduita cetățenilor, încalcă dispoziții din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și Convenția Europeană a Drepturilor Omului, prin lipsa de previzibilitate și claritate. Curțile europene (CtEDO și CJUE) au stabilit că o lege trebuie să fie accesibilă justițiabilului și previzibilă în ceea ce privește efectele sale. Pentru ca legea să satisfacă cerința de previzibilitate, ea trebuie să precizeze cu suficientă claritate modul în care cetățenii trebuie să se comporte în societate, iar în absența acestei exigențe, o sancțiune nu poate fi temeinică.

În același sens, lipsa unor precizări poate duce la ineficiența acestei măsuri, nemairăspunzând  efectiv obiectului de interes pentru care a fost edictată, încălcând în acest mod  principiul proporționalității prevăzut de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Este necesar a fi purtată masca de către o persoană care se află singură într-o stație de autobuz?

Pe de altă parte, așa cum am menționat, restrângerea drepturilor și libertăților cetățenești reprezintă o chestiune ce poate face doar obiectul unei legi organice, act juridic al Parlamentului, fiind încălcat principiul ierarhiei actelor normative consacrat în art. 4 din Legea nr.24 din 27 martie 2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative. Raportându-ne la legile cadru în acest domeniu, nici Legea  nr. 55/2020 din 15 mai 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, nici Legea nr. 136 din 18 iulie 2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, nu prevăd obligativitatea purtării măștii în spațiile deschise. Articolele din Legea nr. 55/2020, care stabileau contravenții pentru nepurtarea măștii, sunt declarate neconstituționale de către CCR prin Decizia nr. 457 din 25 iunie 2020. La acest moment, normele respective sunt abrogate de facto, pentru că au trecut deja cele 45 de zile de suspendare a aplicabilității lor și nu au fost încă modificate pentru a fi puse în acord cu hotărârea Curții Constituționale

Aceste neclarități duc la confuzii în urma cărora cetățenii vor fi sancționați. Conform art. 65 alin.1 lit. h) din Legea nr. 55/2020, nerespectarea de către persoanele fizice a măsurilor individuale de protecție a vieții și pentru limitarea efectelor tipului de risc produs asupra sănătății persoanelor constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 500 lei la 2.500 lei, conform art. 66 lit. a) din Legea nr. 55/2020. În vederea aplicării acestei sancțiuni, este necesară întocmirea unui proces verbal de constatare a contravenției. În lumina celor expuse mai sus, pentru fapta de a nu purta mască în spații deschise, amenzile aplicate vor fi ilegale, motiv pentru care vor putea fi contestate în fața instanței, prin intermediul unei plângeri contravenționale.

Citește și: Amenda contravențională. În cât timp poate fi aplicată de la săvârșirea faptei?

Pe lângă obligativitatea purtării măștii, a fost instituite o serie de alte măsuri.

Cu privire la evenimentele private, acestea sunt interzise prin art. 1 pct. 12 și 13 din Hotărârea 856/2020. Astfel, evenimente private la care participă un număr însemnat de oameni (de exemplu, nunțile, botezurile, mesele festive) nu pot fi organizare în această perioadă nici în spații închise, nici în cele deschise, indiferent de natura spațiului în care s-ar desfășura (fie ele restaurante, baruri, cafenele, terase, corturi ș.a.).

De-asemenea, există restrângeri și în ceea ce privește circulația persoanelor, fiindcă nu pot circula grupuri pietonale mai mari de 6 persoane, cu excepția celor care aparțin aceleiași familii. În continuare, și drepturile de a protesta sunt restrânse, în sensul că nu pot lua parte mai mult de 100 de persoane și că trebuie respectate măsuri stricte, prevăzute la art. 1 pct. 17 lit.
a)-e)
din Hotărârea 856/2020.

O altă restrângere relevantă a drepturilor are în vedere activitățile sportive. Astfel, sunt interzise, de principiu, activitățile sportive recreative în aer liber, excepție făcând anumite sporturi stabilite expres prin ordin comun al mai multor ministere , ce poate fi consultat aici. O regulă generală cu privire la activitățile sportive recreative în aer liber este că nu vor putea participa la acestea mai mult de 10 persoane care nu locuiesc împreună.

Bunăoară, activitățile de pregătire fizică organizate în structuri sau baze sportive și/sau cele ale sportivilor profesioniști, de genul cantonamentelor, antrenamentelor și competițiilor sportive, pot avea loc doar prin respectarea unor condiții stricte prevăzute de un ordin comun al Ministerului Tineretului și Sportului și al Ministerului Sănătății. Regulile se aplică indiferent că vorbim despre activități sportive în aer liber, în săli de sport sau în bazine de înot. Spre exemplu, în cazul bazinelor, va fi permisă doar activitatea sportivilor profesioniști, iar în cazul activităților sportive în interior este obligatorie asigurarea unui spațiu de 7mp/persoană, care să permită respectarea distanțării sociale. Este important de menționat, în cazul competițiilor sportive, că acestea se vor desfășura doar în absența spectatorilor.

În ceea ce privește activitățile culturale, trebuie menționat că și acestea pot avea loc doar într-un cadru expres. Astfel, desfășurarea activității în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte este permisă, fără participarea publicului sau cu o participare restrânsă a acestuia, în funcție de numărul de infectări din acea localitate (50%, dacă incidența cazurilor din ultimele 14 zile este mai mică de 1,5/1.000, sau 30% din capacitate, dacă incidența este mai mare 1,5, dar sub 3/1.000). De asemenea, evenimentele de tip drive-in și cele în aer liber, de tipul concertelor sau festivalurilor, vor putea fi organizate doar dacă incidența cazurilor din ultimele 14 zile nu depășește 1.5/1.000 și doar cu respectarea unor reguli suplimentare (maximum 300 de persoane, distanțare socială de minimum 2 metri, purtarea măștilor de protecție).

Și activitățile legate de cultele religioase sunt restricționate. Prin urmare, activitățile de tipul slujbelor și rugăciunilor colective vor putea fi organizate doar cu respectarea regulilor de protecție sanitară stabilite printr-un Ordin comun, al Ministerului Sănătății și al Ministerului Afacerilor Interne. Trebuie precizat și că procesiunile publice și pelerinajele vor putea avea loc doar cu participarea celor care au domiciliul sau reședința în localitatea în care loc evenimentul.

Autoritățile mai prevăd că va fi permisă desfășurarea de activități în aer liber organizate de către instituțiile cu atribuții în domeniul apărării naționale ordinii și siguranței publice, activități ce țin de buna desfășurare a evenimentelor diplomatice, dar și programe de pregătire și activități ce decurg din proiecte finanțate cu fonduri europene.

Bineînțeles, sancțiunea în urma nerespectării acestor măsuri, va urma regimul pe care l-am descris în cazul amenzii în urma nepurtării măștii.

Lasă un răspuns

error: Articolul nu poate fi copiat, însă poate fi citit oricând, gratuit, pe platforma avocatum.ro.