Urmareste-ne
  >  Explicăm legislația   >  Este sau nu obligatorie și legală măsura purtării măștii în spațiul public?

Este sau nu obligatorie și legală măsura purtării măștii în spațiul public?

Starea de alertă a fost instituită timp de 30 de zile pe teritoriul României prin Hotărârea nr. 24 din 14.05.2020, privind aprobarea instituirii stării de alertă la nivel național și a măsurilor de prevenire și control a infecțiilor, în contextul situației epidemiologice generate de virusul SARS-CoV-2.

Ulterior, aceasta a fost prelungită prin hotărâri succesive, ultima prelungire fiind prin Hotărârea nr. 856 din 14.10.2020. Aceasta vine ca un răspuns al relaxării măsurilor impuse în starea de urgență. Este prevăzut de OUG nr. 21/2004 că acestea sunt ,,orice măsuri care sunt necesare pentru înlăturarea stării de forță majoră” și ,,trebuie să fie proporționale cu situațiile care le-au determinat și se aplică cu respectarea condițiilor și limitelor prevăzute de lege”, cu mențiunea că pentru a fi limitate sau restrânse drepturi cetățenești, cum era posibil în starea de urgență, în virtutea art. 53 din Constituție, este necesară o lege organică.

În starea de alertă au fost impuse o serie de obligații, astfel cum sunt prevăzute în Anexa nr.1, Anexa nr. 2 și Anexa nr. 3, însă vom face o scurtă discuție cu privire la obligativitatea purtării măștii.

În Hotărârea nr. 24 din 14.05.2020 este impus a fi purtată masca:

(i) în spații publice închise, spații comerciale, mijloace de transport în comun și la locul de muncă;

(ii) în spații publice deschise (cum ar fi piețe, târguri, stații de autobuz, persoane), acoperind gura și nasul, de către orice persoana care a împlinit vârsta de 5 ani;

Această obligație poate prezenta diverse vicii prin prisma mai multor factori.

Primul este reprezentat de faptul că nu există un înțeles unanim exprimat al termenului de ,,mască”. Accentul cade pe faptul că este obligatoriu ca nasul si gura să fie acoperite în spațiile publice deschise. Este, însă, încălcată această obligație dacă nasul și gura sunt acoperite cu un fular, dat fiind faptul că sunt permise și alte tipuri de măști, exceptându-le pe cele medicale? Această neclaritate vine ca un răspuns natural al lipsei de previzibilitate a textului incident.

Normele făcând trimitere la sensul terminologic al cuvântului ,,mască”, încalcă obligația de previzibilitate și claritate a legii în elaborarea actului normativ, chestiuni prevăzute atât de art. 23 și art. 36 din Legea nr. 24 din 2000, cât și de art. 1 alin. (5) din Constituția României.

De asemenea, o lege care impune un comportament fără a stabili cu exactitate conduita cetățenilor, încalcă dispoziții din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și Convenția Europeană a Drepturilor Omului, prin lipsa de previzibilitate și claritate. Curțile europene (CtEDO și CJUE) au stabilit că o lege trebuie să fie accesibilă justițiabilului și previzibilă în ceea ce privește efectele sale. Pentru ca legea să satisfacă cerința de previzibilitate, ea trebuie să precizeze cu suficientă claritate modul în care cetățenii trebuie să se comporte în societate, iar în absența acestei exigențe, o sancțiune nu poate fi temeinică.

În același sens, lipsa unor precizări poate duce la ineficiența acestei măsuri, nemairăspunzând  efectiv obiectului de interes pentru care a fost edictată, încălcând în acest mod  principiul proporționalității prevăzut de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Este necesar a fi purtată masca de către o persoană care se află singură într-o stație de autobuz?

Pe de altă parte, așa cum am menționat, restrângerea drepturilor și libertăților cetățenești reprezintă o chestiune ce poate face doar obiectul unei legi organice, act juridic al Parlamentului, fiind încălcat principiul ierarhiei actelor normative consacrat în art. 4 din Legea nr.24 din 27 martie 2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative. Raportându-ne la legile cadru în acest domeniu, nici Legea  nr. 55/2020 din 15 mai 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, nici Legea nr. 136 din 18 iulie 2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, nu prevăd obligativitatea purtării măștii în spațiile deschise. Articolele din Legea nr. 55/2020, care stabileau contravenții pentru nepurtarea măștii, sunt declarate neconstituționale de către CCR prin Decizia nr. 457 din 25 iunie 2020. La acest moment, normele respective sunt abrogate de facto, pentru că au trecut deja cele 45 de zile de suspendare a aplicabilității lor și nu au fost încă modificate pentru a fi puse în acord cu hotărârea Curții Constituționale

Aceste neclarități duc la confuzii în urma cărora cetățenii vor fi sancționați. Conform art. 65 alin.1 lit. h) din Legea nr. 55/2020, nerespectarea de către persoanele fizice a măsurilor individuale de protecție a vieții și pentru limitarea efectelor tipului de risc produs asupra sănătății persoanelor constituie contravenție și se sancționează cu amendă d