Urmareste-ne
  >  Opinii juridice   >  Drept civil   >  Expropriere teren centura Bacău. Mărire cuantum despăgubire

Expropriere teren centura Bacău. Mărire cuantum despăgubire

Ref. expropriere teren centura Bacău.

Vă solicităm ajutorul în privința unor neînțelegeri cu autoritățile publice locale din municipiul Bacău din perspectiva exproprierii unor terenuri aflate în proprietatea familiei.

Concret, suntem proprietarii a 10 parcele de teren, identificate cu numere cadastrale distincte, aflate în aria de acoperire a obiectivelor de investiții cunoscute sub denumirea de „Varianta ocolitoare a orașului Bacău, pe DN 2 – etapa I”

Prin Hotărârea atașată, pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiții, au fost aprobați indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Varianta ocolitoare a orașului Bacău, pe DN 2 – etapa I”.

După cum observați din documentația atașată prezentului e-mail, prin acele notificări ni s-a adus la cunoștință că valorile despăgubirilor pentru Terenurile din Bacău au fost stabilite în cadrul anexei nr. 2 la Hotărâre în conformitate cu art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 și că subsemnaților ne incumbă obligația de a ne prezenta în termen de 20 de zile calendaristice de la data comunicării notificărilor în vederea depunerii actelor care atestă dreptul nostru de proprietate asupra Terenurilor din Bacău, în vederea stabilirii unei juste despăgubiri.

Precizăm că suntem de acord cu procedura de expropriere demarată față de Terenurile noastre din Bacău, însă suntem în dezacord fundamental cu poziția exprimată de autoritățile din Bacău în ce privește cuantumul despăgubirilor.

Din aceste considerente, vă adresăm rugămintea să stabilim o întâlnire în cadrul căreia să ne comunicați ce demersuri trebuie să efectuăm în scopul obținerii unei despăgubiri juste pentru exproprierea terenurilor aflate încă în proprietatea noastră.

Întrebare adresată de Telente V.

Bună ziua, domnule Telente! Vă mulțumim pentru interesul acordat serviciilor noastre juridice.

Cu privire la stabilirea unei întâlniri cu unul dintre avocații noștri specializați în exproprieri, vă rugăm apelați numărul de telefon afișat în partea de sus a website-ului ori pe pagina contact.

În legătură cu situația expusă, facem următoarele precizări:

Cu titlu preliminar, menționăm că, în raport cu documentația atașată, pot fi efectuate demersuri juridice în scopul măririi cuantumului despăgubirilor. Pentru început, este necesară transmiterea unui memoriu către autoritățile publice locale din municipiul Bacău.

Cu acest prilej, vă facem cunoscut că în data de 16 martie 2020 a fost publicată în Monitorul Oficial Hotărârea nr. 176/2020 privind suplimentarea pe anul 2020 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 620/2013 privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.638/2004 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiții „Varianta ocolitoare a orașului Bacău, pe DN 2 – etapa I”, „Varianta ocolitoare a orașului Brașov, pe DN 1”, „Varianta ocolitoare a orașului Mediaș, pe DN 14”, „Varianta ocolitoare a orașului Reghin, pe DN 16 și DN 15” și „Varianta ocolitoare a orașului Târgu Mureș, pe DN 13 și DN 15”, precum și declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică „Varianta de ocolire Bacău”.

De asemenea, ieri, 17 martie 2020, a fost publicată în Monitorul Oficial Partea I nr. 214/17.03.2020, Hotărârea Guvernului României nr. 179/2020 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Varianta de ocolire Bacău”.

Pentru înțelegerea demersurilor ce urmează a fi efectuate, expunem următoarele:

Exproprierea este reglementată de Legea nr. 33/1994 (cadrul normativ general) și de Legea nr. 255/2010 (cadrul normativ special).

Dispozițiile derogatorii prevăzute de Legea nr. 255/2010 sunt aplicabile pentru Terenurile din Bacău, prin raportare la  dispozițiile art. 1 din cadrul aceluiași act normativ.

Potrivit art. 4 din Legea nr. 255/2010, exproprierea presupune parcurgerea unei proceduri etapizate, respectiv (i) aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai lucrărilor de interes național, județean sau local (ii) consemnarea sumei individuale aferente reprezentând plata despăgubirii pentru imobilele care fac parte din coridorul de expropriere și afișarea listei proprietarilor imobilelor (iii) transferul dreptului de proprietate (iv) finalizarea formalităților aferente procedurii de expropriere.

Citește neapărat și: Pot solicita expropriatorului despăgubiri pentru lipsa dreptului de folosință a imobilului?

Astfel cum am observat din documentația atașată, în ce privește Terenurile din