Urmareste-ne
  >  Opinii juridice   >  Drept civil   >  Expropriere teren centura Bacău. Mărire cuantum despăgubire

Expropriere teren centura Bacău. Mărire cuantum despăgubire

Ref. expropriere teren centura Bacău.

Vă solicităm ajutorul în privința unor neînțelegeri cu autoritățile publice locale din municipiul Bacău din perspectiva exproprierii unor terenuri aflate în proprietatea familiei.

Concret, suntem proprietarii a 10 parcele de teren, identificate cu numere cadastrale distincte, aflate în aria de acoperire a obiectivelor de investiții cunoscute sub denumirea de „Varianta ocolitoare a orașului Bacău, pe DN 2 – etapa I”

Prin Hotărârea atașată, pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiții, au fost aprobați indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Varianta ocolitoare a orașului Bacău, pe DN 2 – etapa I”.

După cum observați din documentația atașată prezentului e-mail, prin acele notificări ni s-a adus la cunoștință că valorile despăgubirilor pentru Terenurile din Bacău au fost stabilite în cadrul anexei nr. 2 la Hotărâre în conformitate cu art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 și că subsemnaților ne incumbă obligația de a ne prezenta în termen de 20 de zile calendaristice de la data comunicării notificărilor în vederea depunerii actelor care atestă dreptul nostru de proprietate asupra Terenurilor din Bacău, în vederea stabilirii unei juste despăgubiri.

Precizăm că suntem de acord cu procedura de expropriere demarată față de Terenurile noastre din Bacău, însă suntem în dezacord fundamental cu poziția exprimată de autoritățile din Bacău în ce privește cuantumul despăgubirilor.

Din aceste considerente, vă adresăm rugămintea să stabilim o întâlnire în cadrul căreia să ne comunicați ce demersuri trebuie să efectuăm în scopul obținerii unei despăgubiri juste pentru exproprierea terenurilor aflate încă în proprietatea noastră.

Întrebare adresată de Telente V.

Bună ziua, domnule Telente! Vă mulțumim pentru interesul acordat serviciilor noastre juridice.

Cu privire la stabilirea unei întâlniri cu unul dintre avocații noștri specializați în exproprieri, vă rugăm apelați numărul de telefon afișat în partea de sus a website-ului ori pe pagina contact.

În legătură cu situația expusă, facem următoarele precizări:

Cu titlu preliminar, menționăm că, în raport cu documentația atașată, pot fi efectuate demersuri juridice în scopul măririi cuantumului despăgubirilor. Pentru început, este necesară transmiterea unui memoriu către autoritățile publice locale din municipiul Bacău.

Cu acest prilej, vă facem cunoscut că în data de 16 martie 2020 a fost publicată în Monitorul Oficial Hotărârea nr. 176/2020 privind suplimentarea pe anul 2020 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 620/2013 privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.638/2004 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiții „Varianta ocolitoare a orașului Bacău, pe DN 2 – etapa I”, „Varianta ocolitoare a orașului Brașov, pe DN 1”, „Varianta ocolitoare a orașului Mediaș, pe DN 14”, „Varianta ocolitoare a orașului Reghin, pe DN 16 și DN 15” și „Varianta ocolitoare a orașului Târgu Mureș, pe DN 13 și DN 15”, precum și declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică „Varianta de ocolire Bacău”.

De asemenea, ieri, 17 martie 2020, a fost publicată în Monitorul Oficial Partea I nr. 214/17.03.2020, Hotărârea Guvernului României nr. 179/2020 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Varianta de ocolire Bacău”.

Pentru înțelegerea demersurilor ce urmează a fi efectuate, expunem următoarele:

Exproprierea este reglementată de Legea nr. 33/1994 (cadrul normativ general) și de Legea nr. 255/2010 (cadrul normativ special).

Dispozițiile derogatorii prevăzute de Legea nr. 255/2010 sunt aplicabile pentru Terenurile din Bacău, prin raportare la  dispozițiile art. 1 din cadrul aceluiași act normativ.

Potrivit art. 4 din Legea nr. 255/2010, exproprierea presupune parcurgerea unei proceduri etapizate, respectiv (i) aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai lucrărilor de interes național, județean sau local (ii) consemnarea sumei individuale aferente reprezentând plata despăgubirii pentru imobilele care fac parte din coridorul de expropriere și afișarea listei proprietarilor imobilelor (iii) transferul dreptului de proprietate (iv) finalizarea formalităților aferente procedurii de expropriere.

Citește neapărat și: Pot solicita expropriatorului despăgubiri pentru lipsa dreptului de folosință a imobilului?

Astfel cum am observat din documentația atașată, în ce privește Terenurile din Bacău, au fost aprobați indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Varianta ocolitoare a orașului Bacău, pe DN 2 – etapa I”, iar prin Hotărâre a fost aprobat amplasamentul lucrării de utilitate publică privind același obiectiv.

Totodată, în conformitate cu art. 7 și art. 8 din Legea nr. 255/2010 am constatat că s-a procedat la individualizarea proprietarilor ce urmează a fi expropriați precum și a sumelor propuse cu titlu de despăgubiri, prin Anexa nr. 2 parte integrată din Hotărâre.

Art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 precum și art. 4 alin. (2) din Normele metodologice prevăd în mod expres faptul că sumele individuale aferente despăgubirilor se estimează de către expropriator pe baza unui raport de evaluare întocmit în baza expertizelor realizate și actualizate de camerele notarilor publice.

Mai mult decât atât, astfel cum reiese din cuprinsul dispozițiilor art. 22 alin. (6) din Legea nr. 255/2010, despăgubirea trebuie stabilită prin raportare la expertizele întocmite și actualizate de camerele notarilor publici, la momentul transferului dreptului de proprietate.

Transferul dreptului de proprietate se realizează, potrivit art. 9 alin. (4) din Legea nr. 255/2010, de plin drept, la data emiterii deciziei de expropriere, însă ulterior consemnării sumelor aferente despăgubirii.

Prin urmare, raportat la cele precizate anterior, se impune să solicităm autorităților locale din municipiul Bacău suplimentarea sumelor individuale stabilite provizoriu prin raportare la studiile de piață actualizate, în vigoare la data emiterii deciziei de expropriere.

În acest sens, art. 111 alin. (5) din Codul fiscal prevede faptul că „Camerele notarilor publici actualizează cel puțin odată pe an studiile de piață care trebuie să conțină informații privind valorile minime consemnate pe piața imobiliară […]”.

Din documentele atașate se poate observa, prin compararea sumei stabilită provizoriu de expropriator și prețul minim stabilit pentru Terenurile din Bacău, că despăgubirile provizorii propuse sunt de aproximativ 7 ori mai mici față de cuantumul legal.

Citește și: Există posibilitatea să se constate o expropriere de fapt în cazul subsemnatului?

În cuprinsul notificării urmează să înserăm inclusiv mențiunea privitoare la dispozițiile art. 19 alin. (11) din Legea 255/2010, respectiv să solicităm ca în eventualitatea cazului în care nu se va aproba cererea de suplimentare a sumelor stabilite provizoriu, să se facă aplicarea dispozițiilor art. 19 alin. (11) din Legea nr. 255/2010 și să se dispună eliberarea sumelor ce vor fi acordate prin hotărârea de stabilire a despăgubirilor, potrivit art. 21 din Legea nr. 255/2010, și virarea acestora, în conformitate cu art. 16 alin. (2) din Normele metodologice, în cote egale, în conturile bancare având titulari pe dumneavoastră și pe soție.

De asemenea, se impune a se preciza inclusiv faptul că ne rezervăm dreptul de a solicita instanței de judecată stabilirea cuantumului final al despăgubirilor cuvenite urmând ca, potrivit art. 19 alin. (11), teza a doua din Legea nr. 255/2010, în situația stabilirii unui cuantum superior prin hotărâre judecătorească definitivă, autoritățile locale din Bacău să fie obligate la plata diferenței dintre despăgubirea stabilită de instanță și cea stabilită prin hotărârea de stabilire a cuantumului despăgubirii și care a fost efectiv acordată.

Subliniem că simpla virare și ridicare a sumelor stabilite prin hotărârea de stabilire a despăgubirilor nu reprezintă acceptarea acestor sume de către dumneavoastră.

Urmează să discutăm în cadrul întâlnirii toate aspectele privitoare la demersurile ce urmează a fi efectuate de către societatea noastră de avocatură

Cu considerație,
echipa
Expropriere teren centura Bacău. Mărire cuantum despăgubire

Post a Comment

error: Articolul nu poate fi copiat, însă poate fi citit oricând, gratuit, pe platforma avocatum.ro.