Urmareste-ne
  >  Opinii juridice   >  Drept civil   >  Ref. expropriere teren în Balotești. Solicit sprijinul unui avocat specializat în exproprieri

Ref. expropriere teren în Balotești. Solicit sprijinul unui avocat specializat în exproprieri

Ref. expropriere teren Balotești.

Bună ziua! Vă solicit sprijinul într-o chestiune juridică legată de exproprierea unor terenuri în comuna Balotești, județul Ilfov. Mă interesează să aflu cum pot stabili o întâlnire cu un avocat din cadrul echipei dumneavoastră specializat în exproprieri.

Am ajuns să vă scriu în urma parcurgerii unui răspuns la o problemă juridică reclamată de către o altă persoană în ce privește exproprierea unor terenuri în Otopeni (n.n. articolul este întitulat Probleme expropriere teren în Otopeni. Solicit ajutorul unui avocat specializat în exproprieri).

Întrebare adresată de Pruteanu D.

 

Bună ziua, domnule Pruteanu! Vă mulțumim pentru interesul acordat serviciilor noastre juridice.

Cu privire la stabilirea unei întâlniri cu unul dintre avocații noștri specializați în exproprieri, vă rugăm apelați numărul de telefon afișat în partea de sus a website-ului ori pe pagina contact.

În legătură cu situația expusă, raportat la copiile scanate ale documentelor pe care le avem pe e-mail, din partea dumneavoastră, și până la întâlnirea ce urmează a avea loc, facem următoarele precizări:

Prin O.U.G nr. 38/2014 a fost modificată Legea nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecție (în continuare „Legea nr. 289/2002”) și aprobat „Programul Național de realizare a perdelelor forestiere pentru protecția autostrăzilor și drumurilor naționale.

În cadrul art. 4 alin. (2) din Legea nr. 289/2002 a fost declarată de utilitate publică realizarea Sistemului național al perdelelor forestiere de protecție, pentru urgentarea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică a terenurilor pe care urmează să se realizeze perdele forestiere de protecție.

Prin Ordonanța de Urgență nr. 50/2016 (în continuare „O.U.G nr. 50/2016”), Legea nr. 289/2002 a fost modificată având în vedere:

(i) Faptul că la nivel național s-au înregistrat în ultimii ani fenomene de înzăpezire a căilor de comunicație ca urmare a ninsorilor abundente, viscolelor puternice și, uneori, a furtunilor de zăpadă, cu implicații majore asupra desfășurării circulației rutiere;

(ii) Faptul că plantarea perdelelor forestiere se poate face numai primăvara și toamna și necesarul de perdele forestiere de protecție de-a lungul autostrăzilor și drumurilor naționale este de 1.720 km, iar în prezent sunt realizate perdele forestiere de protecție pe o suprafață neînsemnată de aproximativ 9 km;

(iii) Faptul că neadoptarea măsurilor stabilite prin acest act normativ ar avea drept consecință negativă amânarea producerii efectului de parazăpezi biologice a perdelelor forestiere de protecție a căilor de comunicație și punerea în pericol a siguranței oamenilor și a animalelor pe timp de iarnă datorită izolării localităților din cauza înzăpezirilor viscolite;

(iv) Necesitatea adoptării unor măsuri de corectare de urgență a legislației privind procedura de expropriere pentru realizarea perdelelor forestiere de protecție, reglementată în mod diferit în cadrul Legii nr. 289/2002 față de procedura prevăzută de Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare, pentru respectarea exigențelor privind claritatea și lipsa de echivoc a normelor juridice impuse de Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative.

Citește neapărat și: Expropriere teren centura Bacău. Mărire cuantum despăgubire

În vederea îndeplinirii scopului adoptării O.U.G nr. 50/2016, în cadrul art. III din acest act normativ s-a prevăzut faptul că „Procedura de expropriere a terenurilor necesare realizării perdelelor forestiere de protecție se realizează potrivit prevederilor Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificare și completările ulterioare.”

Ca urmare a intrării în vigoare a actelor normative sus-menționate, Ministerul Apelor și Pădurilor, prin Garda Forestieră București a solicitat O.C.P.I Ilfov să noteze faptul că Terenurile din Balotești sunt supuse procedurii de împădurire conform art. 7 alin. (4) din Legea nr. 289/2002.

Totodată, prin adresa nr. 8139/20.09.2017 emisă de către Ministerul Apelor și Pădurilor, prin Garda Forestieră București a fost menționat faptul că pentru Terenurile din Baloteștis-a demarat procedura de notare în cartea funciară a faptului că vor fi supuse împăduririi (…) având în vedere că urmează procedura de expropriere, potrivit OUG 50/2016 (…)”.

Ref. la expropriere teren în Balotești:

Astfel cum am arătat mai sus, din înscrisurile furnizate de către dumneavoastră și din cercetările proprii, am constatat că până în prezent Ministerul Apelor și Pădurilor, prin Garda Forestieră București a procedat numai la notarea procedurii de împădurire a Terenurilor din Balotești.

Urmează să discutăm în cadrul întâlnirii demersurile ce se impun a fi efectuate imediat după emiterea hotărârii privind declanșarea procedurilor de expropriere cu privire la aceste terenuri .

Cu considerație,
echipa
Ref. expropriere teren în Balotești. Solicit sprijinul unui avocat specializat în exproprieri

Post a Comment

error: Articolul nu poate fi copiat, însă poate fi citit oricând, gratuit, pe platforma avocatum.ro.