Urmareste-ne
  >  Opinii juridice   >  Contencios administrativ   >  Formulare apel. Motive apel și invocate probe noi. Solicit sprijinul unui avocat

Formulare apel. Motive apel și invocate probe noi. Solicit sprijinul unui avocat

Bună ziua! Vă rog să îmi acordați suportul juridic pentru formularea unui apel, respectiv motive apel și invocare probe noi, împotriva unei sentințe a Tribunalului București – Secția a V-a Civilă, în materia contestațiilor pe Legea 10/2001 – Legea 165/2013.

În ce condiții se poate stabili o întâlnire de consultanță juridică cu un avocat specializat în contestații pe Legea 10/2001, respectiv pe formularea unui apel temeinic în raport cu soluția primei instanțe și probleme aflate la dosar?

Vă rog să îmi permiteți să redau succint situația mea, respectiv că, printr-o notificare, autoarea subsemnatei, a solicitat restituirea în natură sau prin echivalent a (i) terenului în suprafață de 307 mp și a (ii) construcțiilor în suprafață de 190,8 mp, expropriate în anul 1978, conform adeverinței atașată, eliberată de TERMLOC S.A. Bacău.

Prin Dispoziția Primarului Municipiului Bacău, a fost respinsă cererea autoarei subsemnatei de restituire în natură a suprafeței de 307 mp teren și 190,8 mp clădiri situate în Bacău, întrucât acestea sunt ocupate de construcții.

Cu toate acestea, prin aceeași dispoziție, pentru imobilele teren și construcții a fost propusă acordarea de despăgubiri.

În baza unor considerente netemeinice, Comisia Națională pentru Compensarea Imobilelor (CNCI), a adoptat o Decizie de invalidare a Dispoziției Primarului Municipiului Bacău.

În mod firesc, am formulat contestație, iar Tribunalul București, mi-a a respins contestația astfel cum a fost formulată, ca neîntemeiată.

În aceste împrejurări, caut să dau dosarul unei societăți de avocatură pentru gestionarea în continuare a procesului. Mă interesează mai multe informații despre ce implică apelul – motive apel – și în ce măsură pot depune anumite înscrisuri noi la dosar.

Întrebare adresată de Marieta G.

 

Bună ziua, doamnă Marieta! Vă mulțumim pentru interesul acordat serviciilor noastre juridice.

Cu privire la stabilirea unei întâlniri cu unul dintre avocații noștri specializați în retrocedări, vă rugăm apelați numărul de telefon afișat în partea de sus a website-ului ori pe pagina contact.

În legătură cu situația expusă, raportat la copiile scanate ale documentelor pe care le avem pe e-mail, din partea dumneavoastră, și până la întâlnirea ce urmează a avea loc, facem următoarele precizări:

Calea de atac a apelului are un caracter devolutiv, în sensul că, dacă este exercitat în termen, provoacă o nouă judecată asupra fondului, fiind readuse în fața instanței de control judiciar toate problemele de fapt și de drept care au făcut obiectul dezbaterilor la prima instanță.

Astfel, instanța de apel va verifica soluția atacată atât din punct de vedere al temeiniciei, statuând dacă situația de fapt reținută prin hotărâre este concordantă cu probele administrate în cauză și a fost corespunzător stabilită, după cum hotărârea apelată este verificată și sub aspectul legalității, respectiv dacă prima instanță a identificat, interpretat și aplicat corect normele de drept material incidente situației de fapt dedusă judecății.

Cu acest prilej, facem mențiunea că, întrucât apelul este o cale de atac, apelantul are obligația de a dezvolta criticile sale – motive apel – în fapt și în drept față de modul în care s-a desfășurat judecata la prima instanță sau față de hotărârea atacată.

Potrivit art. 477 alin. 1 din Codul de procedură civilă, instanța de apel va proceda la rejudecarea fondului în limitele stabilite, expres sau implicit, de către apelant. Astfel, efectul devolutiv nu vizează toate problemele de fapt și de drept care s-au pus înaintea primei instanțe, ci numai acelea care sunt criticate expres sau implicit de către apelant.

Nu în ultimul rând, precizăm că, în raport cu noua interpretare a Înaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ), cu ocazia soluționării unui recurs în interesul legii, și probele care nu au fost propuse în fața primei instanțe sau care au fost propuse tardiv și neîncuviințate, și probele propuse prin cererea de chemare în judecată sau întâmpinare, se includ în noțiunea de probe noi ce pot fi propuse și încuviințate în faza apelului.

Astfel, ICCJ reține că „În interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 470, art. 478 alin. (2) și a art. 479 alin. (2) din Codul de procedură civilă, prin raportare la art. 254 alin. (1) și (2) din Codul de procedură civilă, în noțiunea de probe noi ce pot fi propuse și încuviințate în faza apelului se includ atât probele propuse în fața primei instanțe prin cererea de chemare în judecată sau întâmpinare, cât și acelea care nu au fost propuse în fața primei instanțe sau au fost propuse tardiv, iar în privința lor prima instanță de fond a constatat decăderea”.

În noua interpretare dată dispozițiilor legale, se reține faptul că în apel nu se pot invoca de către părți alte motive de apărare și dovezi decât cele invocate în prima instanță sau arătate în motivarea apelului ori întâmpinare, însă judecătorii din apel pot încuviința și administrarea altor probe pe care le consideră necesare în dezbateri. Astfel, judecătorul poate dispune și refacerea sau completarea probelor administrate la prima instanță, dar și administrarea de probe noi.

Citește și: