Urmareste-ne
  >  Opinii juridice   >  Contencios constituțional   >  Ghid privind campania electorală de la locale – 2020

Ghid privind campania electorală de la locale – 2020

Încă puțin și începe perioada de campanie electorală pentru alegerile locale din 2020 și, cum în mod surprinzător suntem asaltați cu numeroase mesaje privind reglementările în materia legislației electorale, am decis să facem un mic ghid privind campania electorală de la locale – 2020.

Înainte de a discuta aplicat, precizăm că (i) informațiile redate vor fi limitate la reglementările privind materialele de propagandă electorale și (ii) sursa acestora se regăsește în:

a) Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali;

b) Legea 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale;

c) Normele Metodologice din 2016 de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale.

Când începe campania electorală pentru locale în 2020?

Campania electorală începe cu 30 de zile înainte de data desfășurării alegerilor și se încheie în ziua de sâmbătă care precedă data alegerilor, la ora 7.00.

Data desfășurării alegerilor este stabilită prin Hotărâre a Guvernului României. Până la publicarea prezentului ghid, nu a fost publicată Hotărârea Guvernului privind data desfășurării alegerilor locale pentru 2020.

Care sunt mijloacele prin care se poate face campanie electorală?

În campania electorală, candidații, partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale sau organizații ale cetățenilor aparținând minorităților naționale care participă la alegeri, precum și cetățenii au dreptul să-și exprime opiniile în mod liber și fără nicio discriminare, prin mitinguri, adunări, utilizarea televiziunii, radioului, presei și a celorlalte mijloace de informare în masă.

În timpul campaniei electorale se asigură candidaților, în mod nediscriminatoriu, spații corespunzătoare, pentru a se întâlni cu alegătorii. Spațiile pot fi amplasate la sediul primăriei, în școli, universități, case de cultură, cămine culturale și cinematografe și se asigură pe bază de înțelegere cu privire la cheltuielile de întreținere.

Mijloacele folosite în campania electorală nu pot contraveni legii. De pildă, este interzisă organizarea acțiunilor de campanie electorală în unitățile militare, precum și în spațiile din școli și universități în perioada de desfășurare a cursurilor.

În campania electorală se interzice folosirea mesajelor sau sloganurilor cu caracter discriminatoriu sau a mesajelor de incitare la ură și intoleranță. În sensul prezentei legi, prin discurs care instigă la ură și la discriminare se înțelege atât discursul, cât și mesajele de propagandă electorală exprimate în formă scrisă sau prin viu grai care incită, promovează sau justifică ura rasială, xenofobia, antisemitismul, alte forme de ură bazate pe intoleranță sau orice altă formă de discriminare prevăzută la art. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată.

În campania electorală sunt interzise orice forme, mijloace, acte sau acțiuni de defăimare și învrăjbire religioasă sau etnică, precum și ofensa publică adusă simbolurilor religioase.

Cu toate că nu analizăm reglementările privind emisiunile electorale, dat fiind contextul, precizăm că în cadrul acestor emisiuni, candidații au următoarele obligații:

a) să nu pună în pericol ordinea constituțională, ordinea publică, siguranța persoanelor și a bunurilor;

b) să nu facă afirmații care pot aduce atingere demnității umane sau moralei publice;

c) să probeze eventualele acuzații cu incidență penală sau morală aduse unui alt candidat;

d) să nu incite la ură sau discriminare pe considerente de rasă, religie, naționalitate, sex, orientare sexuală sau etnie.

Ce înseamnă material de propagandă electorală?

Noțiunea de material de propagandă electorală este regăsită deseori în cuprinsul legislației electorale. De aceea precizăm că, este considerat material de propagandă electorală orice material scris, audio sau video, care îndeplinește următoarele condiții:

a) se referă în mod direct la un candidat sau partid politic care participă la alegeri sau referendum, clar identificat;

b) este utilizat în perioada campaniei electorale, stabilită potrivit legilor privitoare la organizarea alegerilor;

c) are obiectiv electoral și se adresează publicului larg;

d) depășește limitele activității jurnalistice de informare a publicului.

Ce tipuri de materiale de propagandă se pot utiliza în campania electorală?

Conform art. 36 din Legea 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, în campania electorală pot fi utilizate numai următoarele tipuri de materiale de propagandă electorală:

a) afișe electorale cu dimensiunile de cel mult 500 mm o latură și 350 mm cealaltă latură; afișele electorale prin care se convoacă o reuniune electorală vor avea 400 mm o latură și 250 mm cealaltă latură și vor fi amplasate în locurile speciale pentru afișaj;