Urmareste-ne
  >  Justiția la zi   >  ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. la determinarea cuantumului despăgubirilor în etapa judiciară a procedurii de expropriere

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. la determinarea cuantumului despăgubirilor în etapa judiciară a procedurii de expropriere

Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept a decis, în şedinţa din 15 noiembrie 2021, că:

”Admite sesizarea formulată de Curtea de Apel Cluj – Secţia I civilă, în dosarul nr. 1602/117/2020, privind pronunțarea unei hotărâri prealabile și, în consecință, stabileşte că:

În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 22 alin. (6) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 26 alin. (2) din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, republicată, cu completările ulterioare, în etapa judiciară a procedurii de expropriere, la determinarea cuantumului despăgubirilor, dispoziţiile art. 22 alin. (6) din Legea nr. 255/2010 se interpretează extensiv, în sensul că se ţine seama atât de „expertizele întocmite şi actualizate de camerele notarilor publici, la momentul transferului dreptului de proprietate”, cât şi de criteriile legale prevăzute de dispoziţiile art. 26 alin. (2) din Legea nr. 33/1994. Obligatorie, potrivit dispozițiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă. Pronunțată în ședință publică astăzi, 15 noiembrie 2021.”

Decizia are un impact major asupra cauzelor aflate pe rolul instanțelor, precum și asupra celor ce nu au ajuns până la acest moment în faza de judecată, în sensul în care, începând cu 15 noiembrie 2021, la calcularea cuantumului despăgubirilor, experţii, precum şi instanţa vor ţine seama de preţul cu care se vând, în mod obişnuit, imobilele de acelaşi fel în unitatea administrativ-teritorială, la data întocmirii raportului de expertiză, precum şi de daunele aduse proprietarului sau, după caz, altor persoane îndreptăţite, luând în considerare şi dovezile prezentate de aceştia.

Spuneam încă din data de 28 martie 2020, când am răspuns în cadrul unei opinii la întrebările unui cititor avocatum.ro, publicată pe site cu titlul Probleme expropriere teren în Otopeni. Solicit ajutorul unui avocat specializat în exproprieri, că Legea nr. 255/2010, în forma anterioară, prevedea că despăgubirea se compune din valoarea reală a imobilului, respectiv valoarea de piață.

În acel context, am propus clientului ca în eventualitatea întreprinderii unui litigiu în temeiul art. 22 din Legea nr. 255/2010 și în măsura în care instanța de fond nu apreciază că se cuvin despăgubiri prin raportare la valoarea de piață a terenurilor, să invocăm excepția de neconstiuționalitate a art. 22 alin. (6) din Legea nr. 255/2010 în vedere stabilirii cuantumului despăgubirilor prin raportate la forma anterioară a legii.

 

error: Articolul nu poate fi copiat, însă poate fi citit oricând, gratuit, pe platforma avocatum.ro.