Urmareste-ne
  >  Opinii juridice   >  Drept comercial   >  Inactivitatea unei societăți se înscrie în cazierul fiscal al administratorului acesteia

Inactivitatea unei societăți se înscrie în cazierul fiscal al administratorului acesteia

Bună seara! Am fost administrator într-o societate care la acest moment figurează ca inactivă. Împreună cu fratele meu, vreau să înființez o nouă societate în care el să fie administrator și eu doar asociat căci, din câte am înțeles, faptul că figurez ca administrator în societatea inactivă îmi interzice să mai ocup funcția de administrator. Vreau să știu după cât timp dispare această interdicție impusă de inactivitatea societății?

Întrebare adresată de Anton M.

Bună ziua, domnule Anton, și vă mulțumim pentru că ați ales serviciile echipei avocatum.

Situația dumneavoastră este reglementată de dispozițiile Ordonanței 39/2015 privind cazierul fiscal.

Potrivit Ordonanței, în cazierul fiscal al persoanelor fizice, juridice şi al entităţilor fără personalitate juridică se înscriu informaţii privind faptele sancţionate contravenţional sau penal de legile fiscale, contabile, vamale, precum şi cele care privesc disciplina financiară.

Potrivit aceluiași text legal, în cazierul fiscal se înscriu şi informaţii din documentele întocmite pentru atragerea răspunderii solidare, patrimoniale sau a inactivităţii fiscale, după cum urmează:

a. atragerea răspunderii solidare cu debitorul, stabilită prin decizie a organului fiscal competent, emisă în condiţiile Codului de procedură fiscală, rămasă definitivă prin neexercitarea căilor de atac prevăzute de lege sau prin hotărâre judecătorească definitivă, în situaţia în care decizia organului fiscal a fost atacată în justiţie;

b. atragerea răspunderii patrimoniale cu debitorul ajuns în stare de insolvenţă, pronunţată prin hotărâre judecătorească definitivă, pentru creanţele care fac parte din pasivul debitorului şi sunt administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală;

c. inactivitatea fiscală, declarată potrivit legii, cu excepţia inactivităţii fiscale declarate ca urmare a înscrierii inactivităţii temporare la registrul comerţului, prevăzută în Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

Inactivitatea fiscală prevăzută la lit. c) se înscrie atât în cazierul fiscal al persoanei juridice sau entităţii fără personalitate juridică declarate inactivă, cât şi al reprezentanţilor legali sau reprezentanţilor desemnaţi ai acestora. 

Prezentarea certificatului de cazier fiscal este obligatorie la înfiinţarea societăţilor, a societăţilor cooperative, a cooperativelor agricole şi a entităţilor fără personalitate juridică, de către asociaţi, acţionari, membri şi reprezentanţii legali sau desemnaţi;

Înființarea unei societăți este refuzată dacă în cazierul fiscal al oricărui asociat, acționar sau administrator sunt înscrise informații privind faptele și situațiile prezentate mai sus. 

Prin urmare, nu doar calitatea de administrator este afectată de inactivitate ci și cea de asociat, persoana care are înscrise în cazierul fiscal una sau mai multe dintre situațiile prevăzute de lege neavând dreptul de a fi nici asociat și nici administrator în nicio societate comercială până la scoaterea din evidență a faptelor/situațiilor din cazierul fiscal.

Tot Ordonanța prevede faptul că, persoanele care au înscrise informaţii în cazierul fiscal se scot din evidenţă dacă se află în următoarele situaţii:

a. faptele pe care le-au săvârşit nu mai sunt sancţionate de lege;

b. a intervenit amnistia, reabilitarea de drept sau judecătorească constatată prin hotărâre judecătorească;

c. faptele sunt sancţionate ca infracţiuni şi nu au mai săvârşit fapte de această natură într-o perioadă de 5 ani de la data executării pedepsei;

d. faptele sunt sancţionate conform legii penale cu amendă sau avertisment şi nu au mai săvârşit fapte de această natură într-o perioadă de 5 ani de la data înscrierii informaţiilor în cazierul fiscal;