Urmareste-ne
  >  Opinii juridice   >  Drept comercial   >  Inactivitatea unei societăți se înscrie în cazierul fiscal al administratorului acesteia

Inactivitatea unei societăți se înscrie în cazierul fiscal al administratorului acesteia

Bună seara! Am fost administrator într-o societate care la acest moment figurează ca inactivă. Împreună cu fratele meu, vreau să înființez o nouă societate în care el să fie administrator și eu doar asociat căci, din câte am înțeles, faptul că figurez ca administrator în societatea inactivă îmi interzice să mai ocup funcția de administrator. Vreau să știu după cât timp dispare această interdicție impusă de inactivitatea societății?

Întrebare adresată de Anton M.

Bună ziua, domnule Anton, și vă mulțumim pentru că ați ales serviciile echipei avocatum.

Situația dumneavoastră este reglementată de dispozițiile Ordonanței 39/2015 privind cazierul fiscal.

Potrivit Ordonanței, în cazierul fiscal al persoanelor fizice, juridice şi al entităţilor fără personalitate juridică se înscriu informaţii privind faptele sancţionate contravenţional sau penal de legile fiscale, contabile, vamale, precum şi cele care privesc disciplina financiară.

Potrivit aceluiași text legal, în cazierul fiscal se înscriu şi informaţii din documentele întocmite pentru atragerea răspunderii solidare, patrimoniale sau a inactivităţii fiscale, după cum urmează:

a. atragerea răspunderii solidare cu debitorul, stabilită prin decizie a organului fiscal competent, emisă în condiţiile Codului de procedură fiscală, rămasă definitivă prin neexercitarea căilor de atac prevăzute de lege sau prin hotărâre judecătorească definitivă, în situaţia în care decizia organului fiscal a fost atacată în justiţie;

b. atragerea răspunderii patrimoniale cu debitorul ajuns în stare de insolvenţă, pronunţată prin hotărâre judecătorească definitivă, pentru creanţele care fac parte din pasivul debitorului şi sunt administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală;

c. inactivitatea fiscală, declarată potrivit legii, cu excepţia inactivităţii fiscale declarate ca urmare a înscrierii inactivităţii temporare la registrul comerţului, prevăzută în Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

Inactivitatea fiscală prevăzută la lit. c) se înscrie atât în cazierul fiscal al persoanei juridice sau entităţii fără personalitate juridică declarate inactivă, cât şi al reprezentanţilor legali sau reprezentanţilor desemnaţi ai acestora. 

Prezentarea certificatului de cazier fiscal este obligatorie la înfiinţarea societăţilor, a societăţilor cooperative, a cooperativelor agricole şi a entităţilor fără personalitate juridică, de către asociaţi, acţionari, membri şi reprezentanţii legali sau desemnaţi;

Înființarea unei societăți este refuzată dacă în cazierul fiscal al oricărui asociat, acționar sau administrator sunt înscrise informații privind faptele și situațiile prezentate mai sus. 

Prin urmare, nu doar calitatea de administrator este afectată de inactivitate ci și cea de asociat, persoana care are înscrise în cazierul fiscal una sau mai multe dintre situațiile prevăzute de lege neavând dreptul de a fi nici asociat și nici administrator în nicio societate comercială până la scoaterea din evidență a faptelor/situațiilor din cazierul fiscal.

Tot Ordonanța prevede faptul că, persoanele care au înscrise informaţii în cazierul fiscal se scot din evidenţă dacă se află în următoarele situaţii:

a. faptele pe care le-au săvârşit nu mai sunt sancţionate de lege;

b. a intervenit amnistia, reabilitarea de drept sau judecătorească constatată prin hotărâre judecătorească;

c. faptele sunt sancţionate ca infracţiuni şi nu au mai săvârşit fapte de această natură într-o perioadă de 5 ani de la data executării pedepsei;

d. faptele sunt sancţionate conform legii penale cu amendă sau avertisment şi nu au mai săvârşit fapte de această natură într-o perioadă de 5 ani de la data înscrierii informaţiilor în cazierul fiscal;

e. faptele sunt sancţionate contravenţional, cu excepţia faptelor prevăzute la lit. f), într-o perioadă de o lună de la data înscrierii informaţiilor în cazierul fiscal, cu condiţia achitării cuantumului amenzilor contravenţionale. În situaţia în care cuantumul amenzilor nu a fost achitat în această perioadă, scoaterea din evidenţă se realizează în termen de 3 zile lucrătoare de la data achitării amenzilor sau la data împlinirii unui termen de 5 ani de la data înscrierii informaţiilor în cazierul fiscal, în situaţia în care cuantumul amenzilor nu a fost achitat în acest termen;

f. faptele sunt sancţionate contravenţional pentru nerespectarea regimului produselor accizabile, într-o perioadă de un an de la data înscrierii informaţiilor în cazierul fiscal, cu condiţia achitării cuantumului amenzilor contravenţionale. În situaţia în care cuantumul amenzilor nu a fost achitat în această perioadă, scoaterea din evidenţă se realizează în termen de 3 zile lucrătoare de la data achitării amenzilor sau la data împlinirii unui termen de 5 ani de la data înscrierii informaţiilor în cazierul fiscal, în situaţia în care cuantumul amenzilor nu a fost achitat în acest termen;

g. au fost stinse creanţele administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală datorate ca urmare a atragerii răspunderii solidare prevăzute la art. 4 alin. (4) lit. a) sau a răspunderii patrimoniale prevăzute la art. 4 alin. (4) lit. b). Data scoaterii din evidenţă este data stingerii creanţelor, însă nu mai devreme de o lună de la data înscrierii informaţiilor în cazierul fiscal. În situaţia în care creanţele administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală nu au fost stinse în această perioadă, scoaterea din evidenţă se realizează la data stingerii acestora sau la data împlinirii unui termen de 5 ani de la data înscrierii informaţiilor în cazierul fiscal, în situaţia în care creanţele nu au fost stinse în acest termen;

h. contribuabilul declarat inactiv a fost reactivat. Data scoaterii din evidenţă este data reactivării contribuabilului, în situaţia în care acesta a fost declarat inactiv pentru neîndeplinirea obligaţiilor declarative prevăzute de lege, sau data împlinirii unui termen de 3 luni de la data reactivării contribuabilului, în situaţia în care acesta a fost declarat inactiv pentru celelalte cazuri prevăzute de lege. Aceste prevederi sunt aplicabile şi reprezentanţilor legali, respectiv reprezentanţilor desemnaţi;

i. persoana nu mai deţine calitatea de reprezentant legal sau reprezentant desemnat al contribuabilului aflat în stare de inactivitate. În această situaţie, inactivitatea fiscală se scoate din cazierul fiscal al persoanei la data împlinirii unui termen de un an de la data înscrierii menţiunii privind schimbarea reprezentantului legal în registrul comerţului sau în evidenţele autorităţilor şi instituţiilor publice la care sunt înregistrate celelalte persoane juridice şi entităţi fără personalitate juridică care nu se înregistrează la registrul comerţului sau de la data expirării mandatului, în situaţia în care acesta este limitat în timp şi nu a fost reînnoit;

j. decesul, respectiv radierea contribuabilului. În situaţia radierii unei persoane juridice sau a unei entităţi fără personalitate juridică declarate inactive anterior radierii, inactivitatea fiscală înscrisă în cazierul fiscal al reprezentanţilor legali sau al reprezentanţilor desemnaţi se scoate din evidenţa acestora la data împlinirii unui termen de un an de la data radierii contribuabilului.

Informaţiile pentru faptele, respectiv situaţiile prevăzute la alin. lit. a), b) şi d)-j) se scot din oficiu din evidenţa cazierului fiscal, iar cele de la lit. c) se scot din evidenţa cazierului fiscal la cererea contribuabilului.

Informaţiile care se scot din oficiu din evidenţa cazierului fiscal se pot scoate din evidenţă şi la cererea contribuabilului, însoţită de documentele doveditoare.

Concluzionând, astfel cum am și observat de altfel, până la momentul scoaterii din evidența cazierului fiscal a inactivității, restricția nu privește doar calitatea de administrator ci și pe cea de asociat într-o societate comercială, iar, prin prisma faptului că, cazierul fiscal se solicită de către registrul comerțului la înregistrarea persoanei juridice, existența respectivelor informații în acesta nu va conduce decât la respingerea cererii de înregistrare a societății.

Domnule Anton, în eventualitatea considerării celor expuse folositoare cazului dumneavoastră, dorim să aveți în vedere că puteți oricând solicita sprijinul nostru atât aici, în mediul online, cât și în parcurgerea concretă a oricăror demersuri juridice.

Cu considerație,
echipa
Inactivitatea unei societăți se înscrie în cazierul fiscal al administratorului acesteia

error: Articolul nu poate fi copiat, însă poate fi citit oricând, gratuit, pe platforma avocatum.ro.