Urmareste-ne
  >  Opinii juridice   >  Drept civil   >  Încetarea contractului de locațiune prin expirarea termenului

Încetarea contractului de locațiune prin expirarea termenului

Bună ziua, domnule avocat! Vă solicit ajutorul cu privire la următorul aspect:

Am încheiat un contract de locațiune cu privire la un teren acum 10 luni. Contractul a fost încheiat pe durată determinată, respectiv pentru un an de zile.

Acum chiriașul nu mai dorește să plece, spunând totuși într-un mod plăcut că dorește să mai rămână, deși am discutat clar de la început că am posibilitatea să închiriez bunul pentru 12 luni.

Mă interesează să aflu dacă după aceste 12 luni contractul încetează de la sine ori este necesară o înștiințare pentru părăsirea imobilului.

Întrebare adresată de Ungureanu M.

 

Bună ziua, domnule Ungureanu! Vă mulțumim pentru interesul acordat serviciilor avocatum.ro

Pentru început, precizăm că prin contract de închiriere, denumit și contract de locațiune, se înțelege acel înscris prin care o persoană se obligă să-i asigure alteia folosința temporară, totală sau parțială a unei suprafețe locative în schimbul unei sume de bani (chiria).

Contractul de locațiune își găsește izvorul în Capitolul V din Codul civil, și anume începând de la art. 1777.

Încetarea contractului de locațiune ca urmare a expirării termenului

Dispozițiile art. 1809 alin. (1) Cod civil prevăd o modalitate firească de încetare a contractului de locațiune, respectiv prin simpla expirare a termenului convenit de părți ori, după caz, prevăzut de lege.

Pentru intervenirea încetării contractului de locațiune ca urmare a expirării termenului nu este necesară o notificare prealabilă.

Potrivit art. 1038 din Codul de procedură civilă, în cazul în care locatorul dorește să între în posesia imobilului după încetarea contractului de locațiune prin expirarea termenului, acesta are obligația de a notifica locatarul, în scris, cu cel puțin 30 de zile înainte de expirarea termenului, în vederea eliberării și predării libere a imobilului.

Iar conform dispozițiilor alin. (4) al aceluiași articol, locatarul poate renunța la notificarea menționată prin act scris cuprinzând recunoașterea dreptului locatorului de a recurge imediat la procedura judiciară privind evacuarea din imobilele folosite sau ocupate fără drept, reglementată de art. 1040 și urm. din Codul de procedură civilă.

Domnule Ungureanu, în eventualitatea considerării sfatului nostru ca unul folositor cazului dumneavoastră, dorim să aveți în vedere că puteți oricând solicita sprijinul nostru atât aici, în mediul online, cât și în parcurgerea concretă a demersurilor indicate. În vederea stabilirii unei întâlniri, vă stăm la dispoziție la unul dintre numerele de telefon afișate pe website.

 

Cu considerație,
echipa
Încetarea contractului de locațiune prin expirarea termenului

error: Articolul nu poate fi copiat, însă poate fi citit oricând, gratuit, pe platforma avocatum.ro.