Urmareste-ne
  >  Opinii juridice   >  Drept civil   >  Exercitarea unei activități medicale independente, în același timp în care o persoană colaborează cu o altă societate, dar se află în concediu medical

Exercitarea unei activități medicale independente, în același timp în care o persoană colaborează cu o altă societate, dar se află în concediu medical

Supun atenției următoarea problemă cu care societatea mea s-a întâlnit de curând:

Obiectul nostru de activitate este prestare de servicii de marketing și publicitate servicii medicale, colaborând pentru sfaturi pertinente cu medici din mai multe categorii, cu care, de altfel, avem încheiate contracte de prestări servicii.

De puțin timp, medicul B. Enea se află în concediu medical, neputând exercita activitate pentru societatea noastră, însă am aflat că acesta are un cabinet individual de stomatologie, desfășurând activitate independent în tot acest timp.

Aș dori o opinie legală referitoare la posibilitatea de a-l trage la răspundere pe acest medic, pentru acoperirea prejudiciilor create. Vă trimit și contractul încheiat cu acesta.

De asemenea, vă rog să-mi spuneți cum putem stabili o întâlnire, pentru a demara și procedurile legale în acest sens.

Întrebare adresată de Sotiris A.

 

Stimate domnule Sotiris,

Cu privire la problema transmisă, vă aducem la cunoștință următoarele aspecte, desprinse atât din cercetarea legislației elocvente în domeniu, cât și a practicii judiciare aferente:

În primul rând, pentru a ști dacă medicul B. Enea deține sau nu un cabinet medical individual, am efectuat cercetări pe site-ul de specialitate al ministerului de finanțe, respectiv www.mfinante.ro. Urmare acestor căutări, am descoperit existența unui Cabinet medical individual de stomatologie B. Enea, înregistrat potrivt site-ului mfinante.ro din data de 06 februarie 2017.

În al doilea rând, pentru a putea cunoaște dacă poate exista sau nu o problemă care să genereze tragerea la răspundere a medicului, din situația transmisă, am constatat necesitatea cercetării contractului pe care îl încheiați cu prestatorii. Acesta a fost încheiat de către societate cu un PFA, iar nu cu medicul în calitate de persoană fizică care să dețină astfel calitatea de salariat. Obiectul contractelor este prestarea de servicii de marketing și publicitate servicii, ce vor fi menționate pe situațiile de lucrări întocmite și care privesc atât promovarea societății dvs. cât și promovarea metodei societății dvs.

Analizând contractul de prestări servicii, am identificat clauza potrivit căreia: d) prin încheierea prezentului contract, prestatorul nu este limitat la prestarea de activități specifice doar pentru beneficiar, dispunând de libertatea de a desfășura activități și pentru alți clienți proprii ai prestatorului.”

Prin urmare, câtă vreme medicul în cauză nu este angajat al societății, coroborat cu faptul că legislația specifică permite cadrelor medicale să lucreze în același timp și în calitate de salariat, dar și prin intermediul unui PFA, opinăm că nu poate fi vorba de vreo sancțiune disciplinară. Cel mult s-ar putea pune problema vreunei nerespetări a unei clauze de confidențialitate, caz în care ar opera o reziliere a contractului, cu perceperea de daune-interese, generate, poate, de crearea unui prejudiciu de imagine.

Potrivit dispozițiilor din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, respectiv art. 381:

„(1) În scopul asigurării în orice împrejurare a intereselor pacientului, profesia de medic are la baza exercitării sale independența și libertatea profesională a medicului, precum și dreptul de decizie asupra hotărârilor cu caracter medical.

(2) Având în vedere natura profesiei de medic și obligațiile fundamentale ale medicului față de pacientul său, medicul nu este funcționar public și nu poate fi asimilat acestuia.

(3) În legătură cu exercitarea profesiei și în limita competențelor profesionale, medicului nu îi pot fi impuse îngrădiri privind prescripția și recomandările cu caracter medical, avându-se în vedere caracterul umanitar al profesiei de medic, obligația medicului de deosebit respect față de ființa umană și de loialitate față de pacientul său, precum și dreptul medicului dea prescrie și de a recomanda tot ceea ce este necesar din punct de vedere medical pacientului”.

Dispoziții referitoare la desfășurarea activităților independente se regăsesc atât în Codul Fiscal, cât și în Codul Muncii.

Potrivit art. 35 din Codul Muncii:

„(1) Orice salariat are dreptul de a munci la angajatori diferiți sau la același angajator, în baza unor contracte individuale de muncă, beneficiind de salariul corespunzător pentru fiecare dintre acestea.

(2)Fac excepție de la prevederile alin. (1) situațiile în care prin lege sunt prevăzute incompatibilități pentru cumulul unor funcții.

De asemenea art. 50 din același Cod, statuează după cum urmează: „Contractul individual de muncă se suspendă de drept în următoarele situații: a) concediu de maternitate; b) concediu pentru incapacitate temporară de muncă;”

Concluzionând, concediul medical sau concediul pentru incapacitate temporară de muncă, astfel cum este definit în Codul Muncii, ar putea crea probleme medicului doar în raporturile sale cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate în ceea ce privește primirea indemnizației specifice de 85%, sancțiunile fiind cel mult pe parte fiscală.

Stimate domnule Sotiris, pentru stabilirea unei întâlniri și a celorlalte detalii ale colaborării, puteți suna, când aveți disponibilitatea, la unul din numerele de telefon afișate pe site.

Cu considerație,
echipa
Exercitarea unei activități medicale independente, în același timp în care o persoană colaborează cu o altă societate, dar se află în concediu medical

error: Articolul nu poate fi copiat, însă poate fi citit oricând, gratuit, pe platforma avocatum.ro.