Urmareste-ne
  >  Opinii juridice   >  Drept civil   >  Indemnizația de creștere copil în anul 2018

Indemnizația de creștere copil în anul 2018

Bună seara, domnilor avocați! Apelez la dumneavoastră cu solicitarea de a-mi comunica cum este reglementată, care sunt condițiile de acordare și în ce cuantum se oferă indemnizația de creștere copil. Mă interesează la ce venituri se raportează, când încetează și dacă se există posibilitatea pierderii acesteia?

Vreau să știu, de asemenea, dacă reluarea muncii în perioada în care se primește indemnizația de creștere copil duce la pierderea acesteia?

Întrebare adresată de Marinela N.

 

Bună seara doamnă Marinela! Vă mulțumim că ați ales serviciile echipei avocatum!

Din dorința de a ne face înțeleși, vom răspunde structurat la întrebările dumneavoastră, motiv pentru care începem cu condițiile de acordare și actele necesare pentru obținerea indemnizației de creștere copil, respectiv:

I. CONDIȚII DE ACORDARE ȘI ACTELE NECESARE

Ordonanța de urgență nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor prevede faptul că persoanele care, în ultimii 2 ani anteriori datei nașterii copilului, au realizat timp de cel puțin 12 luni venituri din salarii și asimilate salariilor, venituri din activități independente, venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, denumite în continuare venituri supuse impozitului, beneficiază de concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, precum și de o indemnizație lunară.

(2) Cuantumul indemnizației lunare prevăzute la alin. (1) este de 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei nașterii copilului. Cuantumul minim al indemnizației lunare nu poate fi mai mic decât suma rezultată din aplicarea unui coeficient de multiplicare de 2,5 la valoarea indicatorului social de referință, iar cuantumul maxim al acesteia nu poate depăși valoarea de 8.500 lei.

Pentru a beneficia de aceste drepturi, pe lângă condițiile prezentate anterior, Ordonanța prevede faptul că solicitantul trebuie să se încadreze în una dintre următoarele categorii:

a) oricare dintre părinții firești ai copilului/copiilor;

b) oricare dintre soții cărora li s-a/s-au încredințat copilul/copiii în vederea adopției sau au adoptat copilul/copiii;

c) persoana care are copilul în plasament ori în plasament în regim de urgență;

d) asistentul maternal profesionist, numai pentru copiii săi naturali ori adoptați;

e) persoana care a fost numită tutore.

Dacă vă încadrați în unul dintre cazurile expuse mai sus, tebuie să știți că mai trebuie îndeplinite următoarele:

a) sunteți cetățeni români sau, după caz, străini ori apatrizi;

b) aveți domiciliul sau reședința în România, conform legii;

c) locuiți în România împreună cu copilul/copiii pentru care solicită drepturile și vă ocupați de creșterea și îngrijirea acestuia/acestora;

Drepturile reprezentând indemnizația de creștere copil se acordă pe bază de cerere, însoțită în mod obligatoriu de copia actului de identitate al solicitantului și a certificatului de naștere al copilului pentru care se solicită dreptul sau, după caz, de livretul de familie, certificate pentru conformitate cu originalul și, după caz, de celelalte actele doveditoare care să ateste îndeplinirea condițiilor prevăzute de ordonanța de urgență.

În cazul în care nu a fost întocmit actul de naștere al copilului pentru care se solicită dreptul, cererea va fi însoțită de copia legalizată a actului constatator al nașterii. Pentru copiii cetățeni străini sau români născuți în străinătate, cererea va fi însoțită de certificatul sau extrasul de naștere tradus în limba română și legalizat.

În cazul în care nu a fost întocmit actul de naștere al copilului, beneficiarii dreptului au obligația să depună la agenția pentru prestații sociale județeană, respectiv a municipiului București, copia certificatului de naștere al copilului, în termen de 30 de zile de la eliberarea acestuia, dar nu mai târziu de 6 luni de la nașterea copilului sau 12 luni de la înregistrarea nașterii la autoritățile române competente, în cazul copiilor cetățeni români născuți în străinătate.

Actele doveditoare privind calitatea solicitantului și relația acestuia cu copilul/copiii pentru care solicit