Urmareste-ne
  >  Informare prealabilă

Stimați clienți/furnizori/colaboratori,

 

AVOCATUM.RO,  vă aduce la cunoștință prin prezenta informații cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal pe care le operează.

 

În acest sens, vă rugăm respectuos să citiți acest mesaj până la final pentru a putea lua o decizie informată în ceea ce privește notificările și comunicările ulterioare ale AVOCATUM.RO.

 

Având în vedere modificarea legislativă ce urmează să aibă loc în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal, prin aplicabilitatea începând cu 25 mai 2018 a Regulamentului General privind Protectia Datelor (UE) 2016/679 („Regulamentul”), vă adresăm această informare prealabilă pentru a semnala principalele aspecte modificare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

 

Acest Regulament vă privește și pe dumneavoastră, întrucât sunt aduse modificări majoare privind protecția datelor cu caracter personal, schimbările vizând în egală măsură atât clienții, operatorii, cât și împuterniciții operatorului.

 

Regulamentul impune un set unic de reguli, reguli care se vor aplica direct, în toate statele membre ale Uniunii Europene, abrogând, în acest sens prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, aplicabile până la acest moment.

 

Întrucât AVOCATUM.RO cunoaște importanța datelor cu caracter personal furnizate de către dumneavoastră, aceasta se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea acestora.

 

În calitatea dumeavoastră de persoane vizate (clienți, potențiali clienți/ furnizori/ colaboratori, utilizatori ai website-ului https://www.avocatum.ro ), considerăm oportună și necesară furnizarea într-o maineră clară, concisă, cu aplicabilitate practică informațiile legate de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

 

I. Noile prevederi ale Regulamentului

 

Noul Regulament aduce o serie de avantaje concretizate în drepturi atât pentru persoanele vizate, cât și pentru operatorii economici.

 

Acestea pot fi sintitizate după cum urmează:

 

1. Dreptul de a fi uitat – persoana vizată are dreptul de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal pentru motive întemeiate și legitime de situația lor particulară (cu excepția prelucrării de marketing direct, caz în care va puteți opune oricând în mod gratuit și fără justificare). În acest sens, aveți inclusiv posibilitatea de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal prelucrate, în limitele stabilite de Regulament;

2. Dreptul de a opta pentru transmiterea datelor la un alt operator – operatorul economic are libertatea de a alege transmiterea datelor către un alt operator.

3. Scopul colectării și prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal

 

Scopul pentru care colectăm și prelucrăm datele dumneavostră cu caracter personal:

 

1. În vederea prestării serviciilor juridice astfel cum sunt acestea prevăzute de dispozițiile art. 3 din Legea 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat;

2. Emiterea facturilor ca urmare a serviciilor pretate.

 

În vederea aducerii la îndeplinire a scopurilor anterior prezentate, AVOCATUM.RO prelucrează următoarele tipuri de date cu caracter personal:

 

(i) numele și prenumele;

(ii) adresa de e-mail;

(iii) adresă corespondență;

(iv) contul bancar;

(v) numărul de telefon;

(vi) cod numeric personal;

(vii) seria și numărul cărții de identitate.

 

Datele cu caracter personal care beneficiază de un regim special de protecție, precum codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate, vor fi colectate și prelucrate în condițiile prevăzute de lege în vederea respectării regulilor aplicabile în domeniul protecției datelor cu caracter personal.

 

III. Drepturile de care dispuneți în calitate de personă vizată a căror date cu caracter personal sunt prelucrate

 

AVOCATUM.RO oferă posibilitatea persoanelor a căror date cu caracter personal sunt prelucrate:

 

(i) să solicite și să obțină, o dată pe an, confirmarea faptului că datele personale ale persoanei vizate sunt sau nu sunt prelucrate;

(ii) să transmită eventuale modificări către operator a datelor deja transmise;

(iii) să se opună prelucrării datelor cu caracter personal pentru motive întemeiate și legitime legate de situația particulară a persoanelor vizate (cu excepția prelucrării de marketing direct, caz în care va puteți opune oricând în mod gratuit și fără justificare);

(iv) să solicite și să obțină, în limitele legale adminse ștergerea datelor cu caracter personal prelucrate.

 

IV. Persoanele cărora RO le poate dezvălui datele cu caracter personal

 

Prentru realizarea scopului propus în vederea prelucrării datelor cu caracter personal, AVOCATUM.RO, va putea dezvălui datele cu caracter personal prelucrate următorilor destinatari:

 

(i) autorităților publice (Parchet, Poliție, Instanțe de judecată, precum și alte organe abilitate ale statului), în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile și în baza unei cereri scrise, prealabil formulată;

(ii) procesatorului de plăți prin intermediul căruia se pot fruniza serviciile on-line, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care se garantează că aceste date vor fi păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații presonale se vor face conform legislației în vigoare.

 

În cazul în care nu sunteți de acord cu termenii și condițiile legate de utilizarea serviciilor noastre, avem rugămintea de a înceta utilizarea acestora.

 

Pentru mai multe informații cu privire la cele expuse anterior, vă rugăm să accesați site-ul Autorității Naționale de supraveghere a Protecției Datelor cu Caracter Personal – www.dataprotection.ro.

 

Cu considerație,
echipa
Informare prealabilă avocatum.ro - cea mai diversificată echipă de avocați

error: Articolul nu poate fi copiat, însă poate fi citit oricând, gratuit, pe platforma avocatum.ro.