Urmareste-ne
  >  Opinii juridice   >  Drept comercial   >  Lichidarea stocurilor de marfă. Când și cum?

Lichidarea stocurilor de marfă. Când și cum?

Bună ziua, domnilor avocați! Numele meu este Andreea și doresc să supun atenției dumneavoastră următoarea chestiune:

Dețin un magazin cu articole vestimentare și vreau să lichidez în totalitate stocul de haine, întrucât urmează să închid societatea.

Am înțeles că ar trebui să îndeplinesc anumite condiții sau formalități pentru a putea aplica reducerea prețului de vânzare a acelor haine. Pentru acest motiv, solicit să-mi comunicați în ce condiții se poate efectua o asemenea vânzare și care sunt procedurile?

Întrebare adresată de Andreea T.

 

Bună ziua, doamnă Andreea! Vă mulțumim pentru că ați ales serviciile echipei avocatum.ro

Cu privire la cazurile în care se poate vorbi despre o vânzare de lichidare


Articolul („art.”) 16 din Ordonanța Guvernului Nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață („Ordonanța”), prevede expres cazurile în care vânzarea se poate face la un preț redus, și anume:

Prin vânzări cu preț redus, în sensul prezentei ordonanțe, se înțelege:

a) vânzări de lichidare;

b) vânzări de soldare;

c) vânzări efectuate în structuri de vânzare denumite magazin de fabrică sau depozit de fabrică;

d) vânzări promoționale;

e) vânzări ale produselor destinate satisfacerii unor nevoi ocazionale ale consumatorului, după ce evenimentul a trecut și este evident că produsele respective nu mai pot fi vândute în condiții comerciale normale;

f) vânzări ale produselor care într-o perioadă de 3 luni de la aprovizionare nu au fost vândute;

g) vânzări accelerate ale produselor susceptibile de o deteriorare rapidă sau a căror conservare nu mai poate fi asigurată până la limita termenului de valabilitate;

h) vânzarea unui produs la un preț aliniat la cel legal practicat de ceilalți comercianți din aceeași zonă comercială, pentru același produs, determinat de mediul concurențial;

i) vânzarea produselor cu caracteristici identice, ale căror prețuri de reaprovizionare s-au diminuat.

În ceea privește vânzările de lichidare, potrivit art. 18 din Ordonanță, „prin vânzare de lichidare se înțelege orice vânzare precedată sau însoțită de publicitate și anunțată sub denumirea de „lichidare” și care, printr-o reducere de prețuri, are ca efect vânzarea accelerată a totalității sau numai a unei părți din stocul de produse dintr-o structură de vânzare cu amănuntul, în una dintre următoarele situații:

a) încetarea definitivă a activității comerciantului, inclusiv în cazul schimbării proprietarului, chiriașului, locatarului sau mandatarului, după caz, care exploatează structura de vânzare, cu excepția cazurilor în care aceasta este vândută, cedată sau închiriată unei persoane juridice administrate de vechiul proprietar (utilizator) sau în care acesta este acționar;

b) încetarea din proprie inițiativă a activității comerciantului în structura de vânzare respectivă sau ca urmare a anulării contractului de închiriere, locație sau mandat, în baza unei hotărâri judecătorești rămase definitive sau în baza unei hotărâri judecătorești de evacuare silită;

c) întreruperea activității comerciale sezoniere pentru o perioadă de cel puțin 5 luni după terminarea operațiunilor de lichidare;

d) schimbarea profilului structurii de vânzare, suspendarea sau înlocuirea unei activități comerciale desfășurate în acea structură;

e) modificarea condițiilor de exploatare a suprafeței de vânzare, dacă lucrările de transformare și amenajare depășesc 30 de zile și sunt efectuate în interiorul acesteia, structura de vânzare fiind închisă în toată această perioadă, sau modificarea condițiilor de exercitare a activității în cazul încheierii ori anulării unui contract de distribuție având o clauză de aprovizionare exclusivă;

f) vânzarea stocului de produse de către moștenitorii legali ai comerciantului defunct;

g) deteriorarea gravă, din cauza unor calamități sau acte de vandalism, a unei părți sau, după caz, a întregului stoc de produse, exclusiv cele alimentare.”

Atragem atenția asupra faptului că doar în cazul în care comerciantul se regăsește într-una dintre situațiile de mai sus se poate efectua vânzarea de lichidare, în caz contrar, aceeași Ordonanță, prin dispozițiile art. 73 punctul 6 dispune că „vânzările de lichidare efectuate în alte cazuri decât cele prevăzute la art. 18 lit. a)-g), se sancționează cu amendă de la 2.000 lei la 10.000 lei și cu sistarea operațiunilor de lichidare;

Totodată, în acord cu prevederile art. 21 din Ordonanță „În afara cazurilor prevăzute la art. 18 lit. b) și g), orice vânzare de lichidare trebuie să aibă loc în structura de vânzare în care produsele au fost vândute în mod obișnuit.

Cu privire la obligativitatea notificării autorității competente


Potrivit art. 19 alineatul (1) din Ordonanță „Vânzările de lichidare sunt supuse notificării în baza unui inventar detaliat al mărfurilor de lichidat întocmit de comerciant, care este obligat să justifice cu documente legale proveniența produselor respective. Notificarea se face la primăria localității în a cărei rază teritorială este amplasată structura de vânzare sau, după caz, la primăriile sectoarelor municipiului București, cu cel puțin 15 zile înainte de începerea vânzărilor de lichidare în situațiile prevăzute la art. 18 lit. a), d) și e) și cu cel puțin 5 zile înainte de începerea vânzărilor de lichidareîn situațiile prevăzute la art. 18 lit. b), c), f) și g). Perioada pentru care se notifică vânzările de lichidare este de maximum:

a) 90 de zile pe an pentru cazurile prevăzute la art. 18 lit. a) și f);

b) 60 de zile pe an pentru cazurile prevăzute la art. 18 lit. b), d), e) și g);

c) 15 zile pe an pentru cazurile prevăzute la art. 18 lit. c).

Punctul 18 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață (Normele”) precizează că „Formularul notificării vânzărilor de lichidare se adresează primarului și se poate completa și depune la sediul primăriei localității în a cărei rază teritorială este amplasată structura de vânzare, iar în cazul municipiului București, la sediul primăriilor de sector, după caz, sau se poate transmite prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

În ambele cazuri, notificarea va fi însoțită și de lista de inventar pentru mărfurile de lichidat. 

Comerciantul sau persoana împuternicită de acesta va completa câte două formulare de notificare și două liste de inventar pentru mărfurile de lichidat. Un exemplar din notificare, la care se anexează lista de inventar, se depune/se transmite la sediul primăriei respective, iar al doilea exemplar din fiecare formular, împreună cu dovada/confirmarea de primire, se păstrează la sediul structurii de vânzare sau, după caz, la adresa amplasamentului unde se vor organiza vânzările de lichidare.”

Conform art. 20 din Ordonanță „Pe durata vânzărilor de lichidare se pot lichida numai produsele înscrise în lista de inventar aferentă notificării și aflate în stocul unității comerciale la data depunerii/ transmiterii notificării. Stocul este format din produsele expuse în spațiile destinate vânzării și cele aflate în depozitele structurii de vânzare; produsele deținute în antrepozite și/sau în depozite situate în afara structurii de vânzare pentru care a fost făcută notificarea nu intră în componența stocului de lichidat. Pot face obiectul vânzărilor de lichidare numai produsele care fac parte din stocul structurii de vânzare și a căror contravaloare a fost achitată de comerciant la data depunerii/transmiterii notificării sau a emiterii hotărârii judecătorești prevăzute la art. 18 lit. b), sau la data evenimentelor prevăzute la art. 18 lit. g).”

Doamna Andreea, în eventualitatea considerării sfatului nostru ca unul folositor cazului dumneavoastră, dorim să aveți în vedere că puteți oricând solicita sprijinul nostru atât aici, în mediul online, cât și în parcurgerea concretă a tuturor demersurilor privind rezolvarea situației ivite.

 

Cu considerație,
echipa
Lichidarea stocurilor de marfă. Când și cum?

error: Articolul nu poate fi copiat, însă poate fi citit oricând, gratuit, pe platforma avocatum.ro.