Urmareste-ne
  >  Opinii juridice   >  Executare silită   >  Limitele popririi și remediul depășirii acestora. Contestație la executare

Limitele popririi și remediul depășirii acestora. Contestație la executare

Bună seara, domnilor avocați! Am o problemă cu o executare silită. Acum circa doi ani de zile am făcut un credit de nevoi personale pe care, din cauza faptului că mi-am pierdut locul de muncă și am fost nevoit să plec în afară, nu l-am mai achitat.

Acum, revenind în țară și angajându-mă, am fost informat de către angajator că mi-a fost pusă poprire pe salariu și, prin urmare, el trebuie să vireze în fiecare lună o sumă de bani pentru executor, restul de salariu urmând a-mi fi virat pe card.

Acum m-am trezit că mi-au pus poprire și pe contul bancar primind o adresă de la bancă în acest sens. Este posibil așa ceva, cu toate că angajatorul plătește lunar să-mi mai blocheze și contul?

Întrebare adresată de Paraschivescu M.

 

Bună seara, domnule Paraschivescu, și vă mulțumim pentru interesul acordat serviciilor noastre!

Art. 729 din din Codul de procedură civilă reglementează limitele în care pot fi urmărite veniturile dumneavoastră și sunt destinate asigurării mijloacelor de existență ale acestuia, stabilind regula potrivit căreia aceste venituri pot fi urmărite în limita a jumătate din venitul net lunar, pentru sumele datorate cu titlu de obligație de întreținere sau alocație pentru copii, și până la o treime din venitul lunar net, pentru orice alte datorii.

Dacă există mai multe urmăriri silite împotriva aceluiași debitor, alin. (2) al aceluiași articol prevede faptul că limita în care se poate desfășura executarea silită este de jumătate din venitul lunar net al debitorului.

O altă situație, prevăzută de alin. (3) al aceluiași articol, este reprezentată de faptul că în situația în care veniturile lunare ale debitorului sunt mai mici decât cuantumul salariului minim net pe economie,  urmărirea silită se poate desfășura doar asupra părții care depășește jumătate din acest cuantum.

Ce facem atunci când se instituie poprirea asupra unei sume mai mari decât cea fixată în articolul menționat (spre exemplu situația dumneavoastră, și anume atunci când atât angajatorul virează suma de bani către executor, în calitate de terț poprit și, în același timp, și banca, tot în calitate de terț poprit, vă blochează contul pentru o anumită sumă de bani)?

Potrivit art. 712 alin. (1) din Codul de procedură civilă, împotriva executării silite, a încheierilor date de executorul judecătoresc, precum și împotriva oricărui act de executare se poate face contestație de către cei interesați sau vătămați prin executare.

Noțiunea de „act de executare”, care poate fi contestat în codițiile art. 712 și urm. din Codul de procedură civilă, nu trebuie înțeleasă ca incluzând numai acele acte concretizate sau materializate într-un instrumentum cât și actele materiale de aducere efectivă la îndeplinire a obligațiilor  prevăzute în titlul executoriu sau în înscrisul întocmit de organele de executare.

În doctrina de specialitate, s-a arătat că mijlocul procesual prin intermediul căruia se invocă depășirea limitei în care pot fi urmărite veniturile bănești ale debitorului este contestația la executare propriu-zisă îndreptată împotriva modalității de executare a măsurii popririi, desfășurată cu depășirea limitelor în care pot fi urmărite veniturile bănești ale debitorului.

Termenul în care poate fi formulată contestația la executare este de 15 zile de la data la care dumneavoastră ați luat la cunoștință despre reținerile efectuate peste limitele prevăzute de lege.

Domnule Paraschivescu, în eventualitatea considerării celor expuse folositoare cazului dumneavoastră, dorim să aveți în vedere că puteți oricând solicita sprijinul nostru atât aici, în mediul online, cât și în parcurgerea concretă a oricăror demersuri juridice.

[1] Loredana-Manuela Muscalu, Discriminarea în relațiile de muncă, editura Hamagiu, București, 2015,  pag. 7.

Cu considerație,
echipa
Limitele popririi și remediul depășirii acestora. Contestație la executare

error: Articolul nu poate fi copiat, însă poate fi citit oricând, gratuit, pe platforma avocatum.ro.