Urmareste-ne
  >  Opinii juridice   >  Raporturi de muncă   >  Mă poate concedia angajatorul atât timp cât sunt în concediu medical?

Mă poate concedia angajatorul atât timp cât sunt în concediu medical?

Bună ziua! Care este baza legală prin care angajatorul nu poate înceta de drept un contract de muncă pe perioada nedeterminată prin lege specială atât timp cât angajatul este în concediu medical?

Întrebare adresată de Florin Utoiu

 

Bună ziua, domnule Florin Utoiu! Cu privire la întrebarea adresată, evidențiem următoarele:

Temeiul legal pentru care angajatorul nu poate dispune concedierea unei persoane cât timp contractul pe durată nedeterminată este în vigoare și aceasta se află în concediu medical, se regăsește în art. 60 alin. (1) lit. a) din Codul muncii.

Astfel, întregul art. 60 din același Cod, printre care și dispoziția despre care am făcut vorbire anterior, menționează:

Art. 60. alin (1) Concedierea salariaţilor nu poate fi dispusă:

a)pe durata incapacităţii temporare de muncă, stabilită prin certificat medical conform legii;

b)pe durata suspendării activităţii ca urmare a instituirii carantinei;

c)pe durata în care femeia salariată este gravidă, în măsura în care angajatorul a luat cunoştinţă de acest fapt anterior emiterii deciziei de concediere;

d)pe durata concediului de maternitate;

e)pe durata concediului pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani;

f)pe durata concediului pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani sau, în cazul copilului cu handicap, pentru afecţiuni intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani;

g)pe durata exercitării unei funcţii eligibile într-un organism sindical, cu excepţia situaţiei în care concedierea este dispusă pentru o abatere disciplinară gravă sau pentru abateri disciplinare repetate, săvârşite de către acel salariat;

h)pe durata efectuării concediului de odihnă.

Alin. (2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în cazul concedierii pentru motive ce intervin ca urmare a reorganizării judiciare, a falimentului sau a dizolvării angajatorului, în condiţiile legii.

După cum se poate observa, concedierea salariatului nu poate fi dispusă pe durata incapacității temporare de muncă, stabilită prin certificat medical conform legii. Cu toate acestea, conform dispozițiilor alin. (2) din norma redată, concedierea poate fi dispusă, chiar în caz de incapacitate temporară de muncă, în situația în care motivele ce au determinat concedierea au ca fundament reorganizarea judiciară, falimentul sau dizolvarea angajatorului, în condițiile legii.

Domnule Utoiu, în eventualitatea considerării răspunsului nostru ca unul folositor cazului dumneavoastră, dorim să aveți în vedere că puteți oricând solicita sprijinul nostru atât aici, în mediul online, cât și în parcurgerea concretă a demersurilor privind anularea deciziei de concediere, în eventualitatea în care aceasta există și, bineînțeles, atât timp cât au fost încălcate dispozițiile legale.

Cu considerație,
echipa
Mă poate concedia angajatorul atât timp cât sunt în concediu medical?

error: Articolul nu poate fi copiat, însă poate fi citit oricând, gratuit, pe platforma avocatum.ro.