Urmareste-ne
  >  Opinii juridice   >  Legislație electorală   >  Mandatarul financiar trebuie să aibă calitatea de expert contabil sau contabil autorizat?

Mandatarul financiar trebuie să aibă calitatea de expert contabil sau contabil autorizat?

Din perspectiva calității, mandatarul financiar, raportat la obligativitatea desemnării acestuia în intervalul dintre data aducerii la cunoștința publică a datei alegerilor – acea Hotărâre de Guvern privind stabilirea datei alegerilor – și data începerii campaniei electorale, trebuie să aibă calitatea de expert contabil ori contabil autorizat sau poate fi orice persoană fără calități definite prin Lege? [Art 41 și urm. din Norme Metodologice din 2016 de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale]

Întrebare adresată de M. Avram

Conform prevederilor art. 34 alin. (8) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, „Pot fi desemnate ca mandatari financiari coordonatori numai persoanele fizice care au calitatea de expert contabil sau contabil autorizat, respectiv numai persoanele juridice care oferă servicii specializate de contabilitate.”

Totodată, alin. (9) al aceluiași articol stabilește că partidele politice, alianțele politice și candidații independenți care au desemnat mandatari financiari care nu au calitatea de expert contabil sau contabil autorizat, au obligația de a încheia contract de asistență de specialitate cu persoane fizice autorizate sau persoane juridice, specializate în oferirea de servicii de contabilitate.

Mai mult, potrivit art. 42 alin. (1) lit. c)-e) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2016, cu modificările și completările ulterioare, printre documentele pe care partidele politice, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, candidații independenți sau persoanele desemnate de către aceștia le vor depune la Autoritatea Electorală Permanentă în vederea înregistrării mandatarilor financiari sunt:

c) copii ale documentelor care atestă calitatea de expert contabil sau contabil autorizat a persoanelor fizice care vor avea calitatea de mandatar financiar;

d) copii ale atestatelor pentru persoanele juridice specializate în oferirea de servicii de contabilitate;

e) copii ale contractelor de asistență de specialitate cu persoane fizice autorizate sau persoane juridice specializate în oferirea de servicii de contabilitate pentru mandatarii financiari care nu au calitatea de expert contabil sau contabil autorizat.

Nu în ultimul rând, precizăm că datorită numeroaselor întrebări privind reglementările în materia legislației electorale, am decis să facem un mic ghid privind campania electorală de la locale – 2020, în care am abordat inclusiv chestiuni legate de mandatarul financiar. Vă invităm să îl parcurgeți pe avocatum.ro

Cu considerație,
echipa
Mandatarul financiar trebuie să aibă calitatea de expert contabil sau contabil autorizat?

Post a Comment

error: Articolul nu poate fi copiat, însă poate fi citit oricând, gratuit, pe platforma avocatum.ro.