Urmareste-ne
  >  Opinii juridice   >  Fiscalitate   >  Model decizie șomaj tehnic. Solicit suportul juridic al unui avocat

Model decizie șomaj tehnic. Solicit suportul juridic al unui avocat

Ref. model decizie șomaj tehnic.

Bună ziua! În urma unei recomandări, apelăm la serviciile dumneavoastră juridice pentru consultanță juridică în ce privește situația actuală a societății pe care o reprezentăm din perspectiva contractelor de muncă.

În concret, reprezentăm o societate ce își desfășoară activitatea în mai multe centre comerciale din București și, având în vedere notorietatea impactului economic generat de pandemia COVID – 19 ce a condus la sistarea efectivă a activității societății noastre, cu atât mai mult raportându-ne la obiectul de activitate al societății, respectiv divertisment, dar mai cu seamă la lipsa oricăror potențiali clienți, am decis să emitem decizii de somaj tehnic pentru angajații noștri.

Pentru acest motiv, vă adresăm rugămintea să ne transmiteți un model de decizie somaj tehnic și să ne programați pentru o întâlnire cu un avocat specializat în dreptul muncii.

Întrebare adresată de Pătraru L.

Bună ziua, domnule Pătraru! Vă mulțumim pentru interesul acordat serviciilor noastre juridice.

Cu privire la stabilirea unei întâlniri cu unul dintre avocații noștri specializați în dreptul muncii, vă rugăm apelați numărul de telefon afișat în partea de sus a website-ului ori pe pagina contact.

În legătură cu situația expusă, raportat la reglementările în materie în contextul pandemiei COVID-19, facem următoarele precizări:

Citește și: Suspendarea contractului individual de muncă în contextul pandemiei COVID-19

Vă punem la dispoziție un model de decizie pentru suspendare contract individual de muncă – șomaj tehnic (decizie somaj tehnic). Conținutul deciziei se regăsește în cele ce urmează, cu mențiunea că spațiile libere trebuie completate de către departamentul abilitat din cadrul societății dumneavoastră.

Urmează să discutăm în cadrul întâlnirii cu privire la demersurile ulterioare pe care trebuie să le efectuați, precum și la posibilitatea ca societatea noastră de avocatură să se ocupe de fiecare acțiune în ce privește partea legală, inclusiv redactarea tuturor documentelor.

S.C. …………………………. S.R.L./S.A.

……………………………………………….

ONRC – …/…../……   

Cod fiscal ……..

Nr. …………/………00.2020

DECIZIE SOMAJ TEHNIC

DECIZIE NR. 1 din 01.04.2020

Subscrisa, angajator, X SRL, cu sediul în București, Sector 1, Strada Ankara nr. X, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/0000/00.00.0000, având CUI 0000876, reprezentat legal prin X , în calitate de administrator,

în urma instituirii măsurilor de prevenire a răspândirii infectării cu coronavirus (COVID-19/SARS-COV-2), precum și a recomandărilor venite din partea Ministerului Sănătății și Ministerului Muncii și Protecției Sociale, a dispozițiilor Hotărârii 6/2020 privind aprobarea unor măsuri suplimentare de combatere a noului Coronavirus, a dispozițiilor Decretului nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, a Ordonantei Militare nr. 1/17.03.2020, a Ordonantei Militare nr. 2/21.03.2020, precum și a prevederilor art. 52 alin. (1) lit. c) și art. 53 din Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii,

în baza prevederilor  art.52 alin 1 lit. c) și art. 53 din Codul Muncii,

în baza prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale și a prerogativelor stabilite prin actul constitutiv al societății,

având în vedere notorietatea impactului economic generat de pandemia COVID – 19 a condus și conduce la sistarea efectivă a activității Subscrisei, cu atât mai mult raportându-ne la obiectul de activitate al societății, respectiv divertisment, dar mai cu seamă la lipsa oricăror potențiali clienți, precum și

necesitatea întreruperii temporare totale a activității societății pentru motive care țin de (i) lipsa oricărui client, respectiv a oricăror comenzi privind serviciile ce fac obiectul activității subscrisei (ii) măsura de protecție a personalului (iii) măsura de protective a clienților, în eventualitatea în care aceștia ar exista și (iv) măsura instituită de autoritățile publice competente,

în baza hotărârii Adunării generale a asociaților-asociat unic din data de X cu privire la întreruperea temporară a activității societății, ca urmare a motivelor redate supra, emitem următoarea

DECIZIE

Art. 1. Pentru perioada 00/00/2020 – 16/04/2020, respectiv până la încetarea stării de urgență în situația în care aceasta se prelungește, contractul individual de muncă nr. 2 din data de 00.00.0000 al salariatului J.A. se va suspenda temporar, în baza art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003. Salariatul își va relua activitatea  la data expirării termenului de suspendare.

Art. 2. Salariatul va beneficia de o indemnizație plătită din fondul de salarii în cuantum de 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat. Sumele corespunzătoare fiecărui salariat vor fi comunicate individual, prin grija Departamentului de Resurse Umane.

Art. 3. Pe durata reducerii și/sau a întreruperii temporare a activității, salariații se vor afla la dispoziția angajatorului, acesta având oricând posibilitatea să dispună reînceperea activității.

Art. 4. Cu îndeplinirea dispozițiilor prezentei decizii se însărcinează Departamentul de Resurse Umane.

Art. 5. Dispozițiile prezentei decizii intră în vigoare la data 00/00/2000.

Art. 6. Împotriva prezentei dispoziții de suspendare a contractului de muncă sus-numitul se poate adresa cu contestație la Tribunal în termen de 30 zile de la comunicare cf. Art. 269 din Codul Muncii.

Angajator,

X SRL

prin P.L. (administrator)

Cu considerație,
echipa
Model decizie șomaj tehnic. Solicit suportul juridic al unui avocat

Post a Comment

error: Articolul nu poate fi copiat, însă poate fi citit oricând, gratuit, pe platforma avocatum.ro.