Urmareste-ne
  >  Opinii juridice   >  Contencios contravențional   >  Nedeclararea unei sume de bani în Aeroportul Otopeni. Am fost sancționat contravențional

Nedeclararea unei sume de bani în Aeroportul Otopeni. Am fost sancționat contravențional

Bună ziua, domnule avocat!

Am fost sancționat contravențional, în Aeroportul Otopeni, de către un echipaj din cadrul Biroului Vamal de Frontieră. Contravenția constatată prin procesul-verbal este cea prevăzută în art. 653 alin. (1), lit. i) din HG nr. 707/2006, raportată la art. 3 din Regulamentul (CE) nr. 1.889/2005 al Parlamentului European și al Consiliului.

Deși am avut intenția de a plăti suma de 3000 lei pe loc, nu mi-a fost adusă la cunoștință posibilitatea de a achita jumătate din cuantumul amenzii. Care este opinia dumneavoastră cu privire  la acest aspect?

Întrebare adresată de Teodor S.

Bună ziua, domnule Teodor! Vă mulțumim pentru interesul acordat serviciilor noastre.

Pentru început, redăm conținutul art. 653 alin. (1), lit. i) din HG 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, respectiv:

„Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 3000 la 8000 lei, neîndeplinirea de către persoanele fizice care trec frontiera a obligației prevăzute la art. 3 din Regulamentul (CE) nr. 1.889/2005 al Parlamentului European și al Consiliului, de declarare în scris, la autoritatea vamală, a numerarului în valută și/sau în moneda națională care este egal sau depășește limita stabilită prin regulament, aflat asupra lor, în mijloacele de transport ori în bagajele însoțite sau neînsoțite, precum și în colete. Numerarul nedeclarat în scris care depășește limita stabilită de regulament se confiscă.”

Iar art. 3 din Regulamentul (CE) nr. 1.889/2005 al Parlamentului European și al Consiliului, despre care s-a făcut anterior vorbire, stipulează, în cadrul alineatului (1), că orice persoană fizică ce intră sau iese din Comunitate și transportă numerar în valoare de 10000 EUR sau mai mult, trebuie să declare această sumă autorităților competente din statul membru prin care intră sau iese din Comunitate, în conformitate cu prezentul regulament. Obligația de declarare nu este îndeplinită în cazul în care informațiile furnizate sunt incorecte sau incomplete.

Nu în ultimul rând, precizăm că art. 657 din Hotărârea nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, prevede după cum urmează:

„Contravențiilor prevăzute în acest capitol le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.”

Ați putea fi tentat, așadar, să considerați că atât timp cât prevederile OG-ului anterior-menționat sunt pe deplin aplicabile, cuantumul amenzii ar trebui să se înjumătățească, câtă vreme aceasta este achitată în cel mult 48 de ore.

Cu toate acestea, dispozițiile art. 16 din Ordonanța nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, prevăd, printre altele, faptul că există posibilitatea achitării în termen de 48 de ore a jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ, dacă acesta (n.n. actul normativ) prevede o asemenea posibilitate.

Așadar, legiuitorul a condiționat diminuarea cu jumătate a cuantumului contravenției de menționarea expresă în actul normativ sancționator a acestei posibilități.

Cum dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României nu prevăd această posibilitate, prevederea din Ordonanța nr. 2/2001 nu-și găsește aplicabilitate pentru că, așa cum am precizat, în teza finală a dispoziției legale, se prevede faptul că se poate achita jumătate din sumă, atât timp cât în actul normativ se regăsește această eventualitate.

Cu toate acestea, există posibilitatea ca procesul-verbal de contravenție să nu îndeplinească toate condițiile de legalitate, motiv pentru care sunteți îndreptățit să îl contestați.

Domnule Teodor, vă mulțumim pentru interesul acordat și vă stăm la dispoziție în continuare pentru orice problemă de natură juridică.

 

Cu considerație,
echipa
Am fost sancționat contravențional în Aeroportul Otopeni pentru nedeclararea unei sume de bani

error: Articolul nu poate fi copiat, însă poate fi citit oricând, gratuit, pe platforma avocatum.ro.