Urmareste-ne
  >  Opinii juridice   >  Drept penal   >  Nerespectare a hotărârilor judecătorești. Executare silită efectuată nelegal. Abuz în serviciu.

Nerespectare a hotărârilor judecătorești. Executare silită efectuată nelegal. Abuz în serviciu.

Am văzut în cadrul website-ului opinii cu privire la modalitățile de săvârșire a infracțiunii de nerespectare a hotărârilor judecătorești. Nu s-a abordat, în schimb, subiectul cu privire la împotrivirea la executarea unei hotărâri judecătorești chiar din considerentul că procedura executării este nelegală.

În ce mă privește, m-am opus la executarea unei hotărâri judecătorești, chiar de față cu organele de ordine și executorul, din următoarele considerente:

Precizez că am solicitat în cadrul contestației la executare suspendarea executării hotărârii, însă aceasta nu mi-a fost aprobată. Nu acesta a fost motivul pentru care m-am opus, ci faptul că am câștigat litigiul și creditorul, prin executorul judecătoresc, a pus în executare hotărârea instanței.

Concret, punerea în executare a hotărârii a avut loc ulterior admiterii contestației la executare.

Nu a existat în acest sens un demers privind în încuviințarea executării, ci doar o somație prin care să achit de urgență debitul restant. După nici trei zile de la primirea somației, executorul judecătoresc a venit la adresa de domiciliu pentru a mă evacua împreună cu familia din imobil. Găsiți toate documentele despre care fac vorbire anexate prezentului e-mail.

Mă interesează să aflu dacă faptele mele constituie infracțiunea de nerespectare a hotărârilor judecătorești.

Întrebare adresată de Chibis A.

 

Bună ziua, domnule Chibis. Vă mulțumim pentru interesul acordat serviciilor noastre.

Din analiza conținutului legal al infracțiunii de nerespectare a hotărârilor judecătorești, rezultă că aceasta este prevăzută de art. 287 Cod penal, în opt variante alternative de comitere, respectiv:

(1) Nerespectarea unei hotărâri judecătorești săvârșită prin:

a)împotrivirea la executare, prin opunerea de rezistență față de organul de executare;

b)refuzul organului de executare de a pune în aplicare o hotărâre judecătorească, prin care este obligat să îndeplinească un anumit act;

c)refuzul de a sprijini organul de executare în punerea în aplicare a hotărârii, de către persoanele care au această obligație conform legii;

d)neexecutarea hotărârii judecătorești prin care s-a dispus reintegrarea în muncă a unui salariat;

e)neexecutarea hotărârii judecătorești privind plata salariilor în termen de 15 zile de la data cererii de executare adresate angajatorului de către partea interesată;

f)nerespectarea hotărârilor judecătorești privind stabilirea, plata, actualizarea și recalcularea pensiilor;

g)împiedicarea unei persoane de a folosi, în tot sau în parte, un imobil deținut în baza unei hotărâri judecătorești, de către cel căruia îi este opozabilă hotărârea, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.

h)nerespectarea unei măsuri de protecție dispuse în executarea unui ordin european de protecție.

(2) În cazul faptelor prevăzute în lit. d)-g), acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.

(3) În cazul faptei prevăzute la alin. (1) lit. h), împăcarea părților înlătură răspunderea penală.”

În cele ce urmează, vom analiza infracțiunea din prisma celor solicitate de către dumneavoastră doar raportat la alin. (1) lit. a) din art. 287 Cod penal, întrucât doar acesta este incident situației relatate.

Pentru început, precizăm că, întrucât este vorba de o acțiune de împotrivire la executarea unei hotărâri judecătorești, trebuie ca hotărârea să fie executorie și, totodată, să existe o activitate faptică de